Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
 Sem og Slagen - en bygdebok. 2. bind: Kulturhistorie - første del . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2001.
Gå til: | Forside |

INNHOLD: 

Professor dr. Oscar Albert Johnsen
Forord
Sem og sjøen. 
Heimen ved sjøen 
Fra steinalderen til Bjørn Farmann 
Vikingtiden 
Storhetstiden og nedgangen i senmiddelalderen 
Fra Hollenderveldet til Napoleonskrigene 
Vår ære og vår makt 
A. O. Vinje i Tønsberg 
To hvalfangerslekter 
Fra Slagen 
Redningsforsøg med raket-apparat på Jæderen 
Osebergfunnet. 
    Oseberg Ødegård 
    Skipsfunnet 
    Gustafsons første kontaktmann i Slagen 
    Gustafson slår forgjeves opp i matrikkelen 
    Oskar Roms beretning 
    Funnet meldes til Universitetet 
    Professor Gustafson forteller 
    Osebergfunnet i 1904 
    Teatermaler Jens Wang besøker stedet 
    Gustafsons meddelelser til N. Telegrambureau 
    Utdrag av beretninger 
Andre hauger, mest fra vikingtiden 
Bygdens eldste historie
Vestfoldriket blir til 
Kirkebygning og kirkekunst. 
    Sem kirke 
    Slagen kirke 
    Valløy kirke 
    Forsvunne kirker 
    Kirkebygg og gravkapeller 
    Prester i Sem 
    Hjelpeprester i Sem 
    Orgler, organister, klokkere
 

 

Trekk fra Sem skolehistorie.
   Skolen i eldre tid
   Skolen i senere tid
   De enkelte kretser og skoler
   Grette skole
   Manum skole
   Grette og Manum slås sammen - Sem skole
   Jarlsberg bruksskole
   Nauen skole
   Jareteigen skole
   Klokkeråsen skole
   Eik skole
   Rom skole
   Tverved skole
   Volden skole
   Tolvsrød skole
   Presterød skole 
   Råel skole
   Valløy skole
   Husvik skole
   Husøy skole
   Framhaldsskolen i Sem
Sem og Slagen lærerlag
Amtskoler
   Skolelærerseminariet på Basberg 1855-1864
   Ny lærerskole i Slagen
   Skolebudsjetter
Vekstlivet i Sem og Slagen
   Planteveksten
   Strandvegetasjonen
   Trær og busker
   Løvskogen
   Myrvegetasjonen
   Den vanlige markfloraen
   Vann- og sumpplanter
   Botaniske sjeldenheter
Hagebruk og gartneri i Sem og Slagen
Jarlsberg hovedgård
Fra gamle dager
   Gamle folk forteller
Bondeyrket
   Skikk og bruk