Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
 Sem og Slagen - en bygdebok. 2. bind: Kulturhistorie - første del . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2001.
Gå til: | Forside | Innhold |< forrige | neste >
 


    En moderne skytter klar ved kanonen.

 To hvalfangerslekter.
    Av Oskar Horgen

    Folk fra Sem bar i et meget store antall vært engasjert på hvalfangst helt fra hvalfangstens første tid og til nå. Særlig etter århundeskiftet har folk fra Sem vært godt anskrevet både som alminnelige fangstfolk og i mere ledende stillinger som hvalskyttere og hvalfangstbestyrere.
    Hvalskytterne hadde stor innflytelse ved forhyringen og bemanningen på hvalbåtene, da det hadde meget å si for resultatet, at de hadde flinke folk med, som de kjente hjemmefra og kunne stole på. Al1e måtte være smittet av "hvalsjuken".
    Det har vært mange flinke fangstfolk, men uten forkleinelse får de mange bør her nevnes to hvalfangstslekter i Søndre Slagen, som har gjort seg særlig fordelaktig bemerket etter århundreskifhet. Det er familiene brødrene Søren og Bernt Sørensen og familien Skontorp, som alle i flere generasjoner bar hatt framifrå dyktige fangstfolk innen sine rekker.
    Hvalskytterne Søren Sørensen og Bernt Sørensen var født og oppvokset på Vestre Bolæren og ble således sjøvant fra barnsben av. Deres eldre bror Jens var i sin tid en av de mest kjente Færderlosene.
 
 


Fast fisk.
    I 1904 begynte hvalfangsten i Antarktis. I 1905 fanget fl. kokeri "Admiralen" (C.hristensen, Sandefjord) med 2 hvalbåter "Ørnen" og "Hauken" ved Falkland og Syd Shetland. Søren Sørensen hadde "Hauken" og Bernt Sørensen hadde "Ørnen".
I 1907 var de med og startet "Tønsbergs Hvalfangeri" og fortsatte som skyttere dyer, til de la opp for godt i 1915 og 1917.  Søren Sørensen, Husvik, var skytter i " Tønsberg Hval" tit sin død i1925. Hans sønn Søren var skytter i "Tønsberg Hval" en tid og siden skytter og fangstleder i forskjellige andre selskaper. Han døde i 1950. En annen sønn, Einar, ble borte på fangstfeltet som ung styrmann.
    Bernt Sørensen Bogen, begynte som nevnt på sydfeltet som skytter på  hvalbåten "Ørnen" i 1905. Hans sønn Herman (senere hvalfangstbestyrer Herman Berntsen) var da med som matros, 15 år gammel. Bernt S. hadde 5 sønner som alle gikk i farens fotspor:
    1. Søren Berntsen, Husvik, ble skytter i 1903 på Island. I 1907 ble han bestyrer i "Tønsberg Hval" på Syd Georgia inntil 1916 da han ble bestyrer på Syd Orkenøy. Han hadde en sønn som døde i 20 års-alderen.
    2. Herman Berntsen, Bogen, ble skytter i 1910, 20 år gammel. Han var    ansatt i "Tbg. Hval" i 15 år, hvorav 2 år som bestyrer. Siden var han bestyrer i "Uni Lever" (engelsk) i 10 år. Hans sønn, Herman Berntsen jr., er nå skytter i selskapet " Thor Dahl" og en annen sønn, Kåre, er i samme selskap.
    3. Jens Berntsen, Bogen, var ansatt som skytter i "Tbg. Hval" i 1912 -    19 1/2 år gammel - inntil 1918 og har senere vært skytter i forskjellige andre selskaper: "Salvesen ", "Thor Dahl", "Anglo Norse" m. fl. Hans sønn Finn B, var skytter å selskapet "Thor Dahl" i Flere år og er nå styrmann i Fred. Olsens rederi.
    4. Johan Bernt Berntsen. Han var styrmann med svogeren, hvalskytter    Gustav Mathisen, og gikk med ved hvalbåten "Skapas" tragiske forlis i Sydisen i 1928, idet han som god svømmer skulle forsøke å redde en av mannskapet. Kun tre av hele besetningen ble reddet.
    5. Rolf Berntsen, Nes, er nå skytter i Chile.


Jens Berntsen.  Herman Berntsen. Søren Berntsen. Bernt Sørensen.

    Familien Skontorps stamfar, hvalskytter Olaves Skontorp, flyttet fra Onsøy til Tønsberg i 1903. Han hadde 6 sønner som alle ble hvalskyttere. Her skal nevnes de som bosatte seg i Sem (Slagen).
    Nils Skontorp, død 1932, bodde i Bogen. Ole Skontorp, død 1928, bodde på Narverød. Edv. Skontorp, bor på Husøy. Alfred Skontorp, bor på Olsrød.
    1. Edv. Skontorp, Husøy, ble skytter i 1907 - 22 år gammel, og tjenestgjorde som skytter i alle sesonger inntil 1948-49, unntatt oppleggsåret. Han har vært ansatt i flere av de større hvalfangstselskapene og har også vært fangstbestyrer i flere sesonger. Hans eneste sønn Arne Skontorp, Husøy, ble skytter i 1933, 24 år gammel, og var snart fremme i forreste rekke av hvalskytterne. Arne Skontorp var ansatt i Kosmosselskapet i alle sesonger inntil sin død i 1954.
     2. Nils Skontorp, Bogen, var skytter i Japan i mange år fra 1907, og kom senere over i "Rosshavet" til han døde på feltet i 1932. Sønnen Nils er nå skytter i Kosmosselskapet.
    3. Ole Skontorp var skytter hos Salvesen til han døde på vei til fangstfeltet i 1928. Sønnen Reidar er nå i Pelagosselskapet. En sønn av hvalskytter Karl Skontorp, Knarberg, James Skontorp, Narverød, er skytter i Kosmosselskapet.
    4. Alfred Skontorp, Olsrød, ble skytter hos Salvesen i 1917 - 22 år gammel - senere i "Roald Amundsen" og kom i 1930 i selskapet "Rosshavet", hvor han fremdeles er. Da han hadde vært i selskapet i 25 år fikk han en større erkjentlighetsgave av selskapet.

    Alfred Skontorps 3 sønner, Sverre, Willy og Per, er henholdsvis skytter og styrmenn på hvalfangst.
    Foruten de her nevnte, har der i Slagen og Sem siden århundreskiftet vært  tusener av fangstfolk, som ved sin slitsomme innsats har bidratt i sterk grad til bygdas fremgang og trivsel. Det vidner alle de vakre hvalfangerhjem rundt i bygda om. Alle disse slitere fortjener vår største anerkjennelse og takk.
 
 
 
 

Gå til: | Toppen | Forside | Innhold | < forrige | neste >