Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
 Sem og Slagen - en bygdebok. 2. bind: Kulturhistorie - første del . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2001.
Gå til: | Forside | Innhold |< forrigeneste >
 
 
 


Kjelle gard.

     A. O. Vinje i Tønsberg.
Utsikten fra Slottsfjellet.
     I året 1870 foretok dikteren A. O. Vinje en reise til Tønsberg, og han skrev etterpå i bladet "Dølen" sine "Ferdaminni" . "Skrifter i Utval", Bd.2, s. 508 flg.
     Da han kom til Tønsberg gikk han straks opp på Slottsfjellet og så utover Sem og Slagen. Han beretter:
     Jamvel om vinteren er det fagert paa Slottsberget. Paa den eine sida staselege landsgardar, skipskvervar paa den andre. Om sumaren er det reit framifraa og sjaa up og ut og hit og burt ikring seg. Harald Haarfager viste godt det han gjorde, daa han sette son sin (Bjørn Farmann) paa     kongsgarden Sæheim, og dei danske kongar forstod seg likesaa godt paa det gilde, daa dei gjorde denne sama garden til greivesæte.
     Det er ellers ikke land men hav, som skaper denne velstaand. Det er sjøen som her er kornaakeren, og skuta som er plogen. Det har vore ei framfraa tid for sjøbruket desse fyrre aar, og det kjem vel knapt i det heile land saamange skipsplankar paa kver mann som paa Tunsberg og    landet derikring. Der er skipsførarar og skipseigarar der rundt ikring, som du ser velstand ligja utanpaa, og kjem du inn i huset til deim, so er det som hos det finaste storfolk, og der er ein folkeskikk i væsen og aatferd,    som maa gjera dit hjerta godt. Og du finn sjeldan det her blant sjøfolk,   som paa uppland og i skogsbygder vart kallad kaksevæsen. Der er mindre der og no af det, og det vil med stigande upp1ysnvng og forbetrad folketone snart der og vera eit minne fraa vaare nationale slyngelaar.

Ishavsflåten lå i Vrengen.
    Den maa vist i aar skjera seg eit par mil gjenom isen.
    Det er ein merkjeleg flote dette, og den er iaar paa 16 farty. Den laag der no, og eg var ombord paa den. Det saag gildt og staseleg ut. Der er sstørre og mindre skip i denne floten, men med eit rundt tal vart det utreknat for meg, at kvert skip i ein tversum kostar kring 30 000 daler, altso tilsaman 480 000 eller so kring ein halv million. Kvert skip kostar i aarleg utrustning likeins med eit rundt tal 4000 daler eller ialt 64 000. Det er fangstreidskap og proviant og utstyrsel af alt slag.
    Manskapet til den heile flote utgjorde ialt ikring 800, og det vart tekjet som rundt tal til maanadshyre 20 daler for kver mann, some meir og some mindre, altsaa tilsaman 16 000 daler i maanadshyre, og naar det vert    reiknad tri eller halvfjorde maanad, som farten varer, er det tilsaman 48 eller 56 000 dalers hyre, og dette er framom part i fangsten med for kver fangare og foruten det som sjølve skipsføraren med sitt styreskap reiknar for seg. Det ligg ein stor pengesum i denne næringsgrein, og naar du so tenkjer, at alt dette berre er fraa den vesle byen Tunsberg med omeign, so er det noko reint framifraa i sitt slag.
 

Vinje har godt inntrykk av ishavsfarerne
    Det er glupe karar desse ishavsfararar, sier han. Eg saag der aasyn og uttrykk som skulde vera afmaalad, og eg høyrde om skyteprøvor, som ikkje gav Tordenskjold elt haar etter. Og der var sjømannsrispor so gode, at dei gamle vikingar aldri kunde vera betre sjøfolk. Dette er og so rimelegt. Folkeslaget er likeso stort og godt som daa, og sjøen og faren er den sama, og ein isbjørn kan vera ein likesaa stygg motstander som nokon stridsman i hjelm og brynja. For alle desse nordiske manndomsgjerningar kunna heller ikke no i denna tid desse andre europæiske folk staa seg imot os. Hollenderar og enkelskmenn drog seg litt etter litt ut om denne sælfangst, daa vi kom til, og no ero vi praktisk talad eineherrar af ishavet. Ikke eingong skotsmannen kan staa seg. Der er ikke den drift og hug og dug som i vaare. Derfor ruster han og tysken ut skip for norske folk. Der laag tvo slike i Vrengen no, eit ifraa Skotland og eit
ifraa Bremerhafen som Melsom førde. Der er altso kapital i utlandet, men der er ikke folk.
    So skal det vera, og so lenge der er so, er det ingen fare for at utlandet skal taka luva ifraa os. Det kan koma damp og mange omskifte. Vi kunna lida tap paa tusen maatar, og kapitalen er sterk. Men mannamagta er den sterkaste av alle. Det var gildt at sjaa desse sjøfolk, og eg burde hava voret med paa ein ferd for at læra sjømannsuttrykk og det særeigne tankeslag, som sjølivet fører med seg.

    Den som kan dauden i augom sjaa,
    er frie mannen at lita paa.
    Vinje forteller så om tyskere som sendte bud etter norske skyttere forå prøve dem, og dei skaut so at tysken mest miste munn og nasar. Gottes Donner, sa tysken. - Det blei svarad: "Det er fullt up der heime av karar som han."
 Finnhval fanget ved Hellodden 1890.

Vinje ser karene gå ombord
    Det var liv dernede i denne tid for utbunaden af floten. Der strøymde flokkar af sjømenn gjennom gatune, og der var utkjøyring af kjøttunnor og tune braudsekkjer, og der var pussing up af riflor i husom. Det var som til andre herferder. Eg kjøyrde derut bii flotten med some af desse herførarar, og der vart flakad og kanonerad. Der ifraa den fine bakken saag du ned til floten lissom fraa haugane ved Portsmouth. Der var våpen og provianthus derikring, og dei store vindespil synte deg at det galdt at varpa store kultar inom bord. Der gjekk matroser med hatten paa snurr  og spennareim kring livet. Der stod riflebundtar og harpunar på bryggja.

Er Svend Foyn et geni, eller vil han gå fallitt?
    Mange spaadde ham ille i denne tid. Han hadde oppgitt selfangsten, og slaat seg paa noe saa usikkert som hvalfangst.
 Det vilde aldri svara seg, meinte folk. I det heile fekk eg det indtrykk, sier Vinje, at det gikk med Foyn i Tunsberg som med kver profet i hans fødeland.
    Det var synd, sa mange, at ikke Foyn med sin rikdom og driftshug skulle taka tilbodet hans Sideroff og gjera nokot utaf farten paa Sibirien. Men naar det gjeng utom hans eigne planer, saa er det raadlaust.
    Folk riste paa hovudet og sagde: Den Foyn, den Foyn, det er vel ein stridbukk kan du tru.

Svend Foyn driver øvelser ute i Vrengen
    Der laag imillom dei andre ishavsfloten dei tvo smaa dampskipa hans som han har sine kanoner paa til at skjuta ut med harpuner  paa kvalen. Det var nokot vist rørande at sjaa den aldrande mannen, halt af gigt, at bala , der i kulden og prøva sine kanoner og harpuner og "sprængsatser" ved at skjota paa ei stor kvalskinke. Han prøvar seg fram og finn ut forbetringar liksom andre militærmagter med sine riflad, kanoner, og tendnaalsgevær og bomber og granater og kulesprøitor.
    Stakkars Foyn! der skaut han og prøvad sine "sprængsatser". Det vilde aldri svara seg, meinte folk.
 
 

Gå til: | Toppen | Forside | Innhold | < forrige | neste >