Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
 Sem og Slagen - en bygdebok. 2. bind: Kulturhistorie - første del . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2001.
Gå til: | Forside | Innhold |< forrigeneste >
 
 
 
 

FORORD

    Bygdebokkomiteen besto tidligere av J. M. Horgen, formann, Lars Fritzø og O. Apenæss Semb.
    I året 1947 trådte Horgen ut på grunn av svekket helbred, og i august s. å. ble lærer Joh. L. Brekke nytt medlem av komiteen. O. Apenæss Semb ble nå formann.
    Lars Fritzø og O. Apenæss Semb er senere avgått ved døden. Fritzø møtte siste gang i et komitemøte den 9. april 1955 og Apenæss Semb likeså siste gang den 4. des. 1956.
    Etter deres bortgang oppnevnte formannskapet Isak Aulie og Oskar Horgen til medlemmer av komiteen. Disse møtte første gang den 25. okt. 1957. Til formann valgtes da Joh. L. Brekke og til nestformann Oskar Horgen.
    Ny redaktør.
I året 1955 ansatte formannskapet tidligere sogneprest i Sem H. Blom Svendsen som ny redaktør av bygdeboken.
    Han tiltrådte i april s. å.
    Som medarbeider har man fremdeles hatt Sigurd H. Unneberg, som i dette bind har besørget en viktig del av korrekturlesningen.
    Personbilder som har vært inntatt i første bind av bygdeboken er som regel ikke tatt med igjen i dette bind, selv om vedkommende her har vært meget omtalt. Samtidig gjør man oppmerksom på at det savnes flere personbilder fordi det ikke har lykkes å få bilder innsendt.
    En del bilder av kirkene er tatt av fotograf Serge Lubimtzeff, Tolvsrød.
    Skolebygningene er fotografert av lærer Arvid Haugen, Eik.
    Kulturbindet, to bind. Etterat bidragene var begynt å komme inn, og det også kom forslag om at flere sider av bygdens liv enn opprinnelig planlagt, måtte behandles i kulturbindet, ble man enig om at dette måtte utvides til to bind. Det stoff som forelå helt ferdig fikk trykkes straks, også fikk resten komme senere. Forslag herom ble godkjent av formannskapet.
    "Sem og Sjøen" av Svend Foyn Bruun, var opprinnelig skrevet for bygdeboken, men da det trakk ut med trykningen av denne,utgav han den som selvstendig bok og tok da med noe mere stoff enn det som passet for en bygdebok. Meningen var at avhandlingen skulle trykkes i bygdeboken i en forkortet skikkelse. Men tross flere forsøk har det ikke lykkes å finne noen som hadde mot til å foreta avkortninger i skipsreder Bruun ypperlige verk. Avhandlingen ex derfor inntatt i boken i sin helhet s. 3-96.

Sjusjøen, 1. juni 1959. H. Blom Svendsen.
 
 

Gå til: | Forside | Innhold | < forrige | neste >