Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
 Sem og Slagen - en bygdebok. 2. bind: Kulturhistorie - første del . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2001.
Gå til: | Forside | Innhold |< forrigeneste >
 
 
 


Husøy kapell

Kirkebygg og gravkapeller

     Sogneprest Folden virket meget for å få menighetshus oppført på Barkåker. Tanken var at det skulle tilbygges kor og sakristi, så en kunne få det innviet til kirkelig bruk. Dette ble innrømmet ved kgl. res. av 1. desember 1922, og det ble tillatt å overføre 8 gudstjenester årlig fra Sem kirke til menighetshuset. Huset ble innviet til kirkelig bruk av biskop Lunde den 10. januar 1923.
     På Husøy hadde folk meget lang og tungvint kirkevei, når de f. eks. skulle reise til Valløy kirke med barnedåper, og det ble talt meget om ønskeligheten av å få et kapell der ute. Her gikk også saken i orden. Slagen sognestyre garanterte for vedlikeholdet ved beslutning av 22. juni 1932. Grunnstenen ble nedlagt 2. mars 1933 og ved kgl. res. av 12. mai samme år ble det tillatt å oppføre kapellet og å overføre 8 gudstjenester om året fra Valløy kirke til Husøy. Organisten ved Valløy skulle da medvirke ved disse gudstjenester. Senere, da man fikk mere geistlig betjening, sørget prestene for at Husøy fikk atskillig flere gudstjenester enn de forordnede 8.
     Kapellet ble innviet den 8. September 1933 av prost Nilsson i biskopens sykdomsforfall.

Gravkapeller.
 
 

Sem gravkapell.
Her ble grunnsteinen nedlagt den 20. februar 1935 og kapellet ble innviet den 18. august samme år.

Slagen gravkapell.
Her ble grunnsteinen nedlagt 2. juni 1940 og kapellet ble innviet 1. desember samme år.

Valløy gravkapell.
Grunnsteinen var nedlagt 25. april 1932 og kapellet var ferdig og ble innviet den 21. august samme år. Dette kapell ble bombet under krigen. Det ble atter gjenreist og innviet på ny ved domprost Eeg Svendsen den 13. februar 1949.

Frikirke på Eik.
Den jarlsbergske frikirke, hvis offisielle navn nå er Det Evangelsk Lutherske Kirkesamfunn, har hos kjøpmann M. Nilsen på Eik i 1922 oppført kirke og skolelokale. I 1958 er kirken utvidet med 50 sitteplasser.
 
 
 

Gå til: | Toppen | Forside | Innhold | < forrige | neste >