Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
 Sem og Slagen - en bygdebok. 2. bind: Kulturhistorie - første del . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2001.
Gå til: | Forside | Innhold | neste >
Professor dr. Oscar Albert Johnsen
 

f. 1876, d. 1954 og professor i historie 1913-1945, var redaktør av Sem bygdebok fra arbeidet med denne begynte i 1936 og til sin død 1954.
    I løpet av denne tid fikk han utgitt gårdshistorien i to bind. Dertil hadde han planlagt et nytt bind, kulturbindet, som skulle skildre vår bygds utvikling fra sagatiden og ned til våre dager. Til dette bind hadde han sikret seg flere medarbeidere og forelagt bygdebokkomiteen planer for verkets fullførelse.
    For å fremskaffe kildestoff hadde han også utført et vidløftig arbeid med å gjennomgå samtlige referatprotokoller for Sem herredstyre i tiden 1838-1925 og å gjøre uttog av dem.
    Flere somre tilbrakte han i Sem og Slagen og dro da rundt og talte med gamle folk og gjorde notater som kunne komme bygdehistorien til gode. Han samlet avisutklipp fra lokalpressen og likeså skrifter eller artikler som omhandlet vår bygds forhold eller utvikling. Alt dette var til god støtte for dem som utarbeidet avhandlinger for kulturbindet.
    Fra hans egen hånd forelå det ved hans død ingen ferdige artikler; men betydelige forarbeider var gjort.

Gå til: | Forside | Innhold | neste >