Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
 Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie , bind 1 . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2002.
Gå til: | Forside |
 

INNHOLD: 

 Dikt av Arne Horgen
Forord 
Veiledning for leserne 
Hvem har eid bygdens jord? 

Første binds første del. 
Sem hovedsogn. 
Bygdenavnet
 
 

De enkelte gårder: 
Gård nr: 
  1. Nordre Undrum 
  2. Mellem Undrum 
  3. Søndre Undrum 
  4. Tveiten 
  5. Vestre Eikeberg 
  6. Østre Eikeberg Undrumsholmen
  7. Søndre Eikeberg
  8. Gulli 
  9. Rastad
10. Nordre Fadum 
11. Nauen
12  Fyllpå (Bogerød) 
13. Nordre Ås 
14. Søndre Ås 
15. Søndre Fadum 
16. Mellem Fadum
17. Fadum eng
18. Åleborgen 
19. Domsengen
20. Søndre Fresti
21. Vestre Kjær
22. Vermeli 
23. Panne 
24. Nedre Grette
25. Øvre Grette
26. Vestre Låne 
27. Mellem Låne 
28. Søndre Låne
29. Øvre Lensberg
30. Nedre Lensberg 
31. Skollerød 
32. Smedsrød 
33. Tollerød 
34. Taranrød 
35. Bekkevar
36. Rygg
37. Tveitan
38. Mellem Hesby 
39. Nordre Hesby 
40. Nedre Hesby 
      Hesby Bruk 
41. Askehaug 
42. Tem 
43. Aulerød 
44. Vik
45. Manum 
46. Aker 
47. Eldre med Firingen 
48. Bjelland 
49. Hogsnes 
50. Smørberg med Stranden 

51. Sem kongsgård  - Jarlsberg hovedgård
     Husmannsplassene under Jarlsberg 
     Herunder er inngått de gamle gårder: 
          Auli 
                Dammen (Syrbekk)
                Danholmen
                Fiskerplassen
                Grinda
                Gulbrandsrød
                Gullkronene
                Hagen
                Hestehagen
                Holmen
                Ilene
                Kaken
          Kapellbakken 
          Kjelle 
          Kjærnes
          Lund (Lunden) 
                Rønningen
            Slottsfjellet
                Teglhagen
          Tom 
          Seberg 
          Vium 
      Sem prestegård (Kongs-Eik) 
52. Nordre Hasle 
53. Rise 
54. Emmerød 
55. Nordre Berg 
56. Søndre Berg 
      Mellem Berg 
      Lille Berg (Plassen) 
57. Kruke 
58. Søndre Fresje 
59. Nordre Fresje 
60. Barkåker
61. Sverstad
62. Vestre Brekke 
63. Skotte 
64. Røsland
65. Sanderød
66. Søndre Jareteigen
67. Nordre Jareteigen 
68. Huseklepp
69. Tangsrød
70. Myre
71. Søndre Kjær

     Løkker ved Tønsberg:
          Gunnarsbø
          Hospitalsløkken 
          Vår Frue kirke kirke

    Slektsbilleder