Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie  
 Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie, bind 1 . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2002. 
 

Sem og Slagen
En bygdebok
Første bind:
Gårdshistorie

Innhold

Redigert av Oscar Albert Johnsen
Medarbeidere:
Thordis Johnsen, E.W. Orholt
og Sigurd H. Unneberg

Papirutgave: 
Utgitt av Sem og Slagen bygdebokkomite efter foranstaltning av Sem kommune.
Tønsberg Aktietrykkeri, 1945.
Elektronisk utgave: 
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2002. 


 
Søk i Sem og Slagen: 
 
 

Gå til verkets hovedside