- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Utgivelser i 1997
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   18. januar 2005
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Utgivelser i 1997

RAPPORT    [ Bibsys ]
Nr. Forfatter Tittel Pris
Rapport 1/97 Kåre Gerhard Christensen og Terje Kristensen

Miljøundervisning i grunnskolen - hvordan har skolene møtt utfordringen som den nasjonale satsingen innebærer?

Fulltekstutgave

45,-

[ bestill ]

Rapport 2/97 Jan Mehlum Privat eller offentlig kinodrift? Kultur, kvalitet og marked 25,-
[ bestill ]
Rapport 3/97 Ole Branstad, Jan Mehlum og Jan Ytredal Kinokvalitet - En brukerundersøkelse ved Tønsberg kino A/S 55,-
[ bestill ]
Rapport 4/97 Ole Branstad, Jan Mehlum og Jan Ytredal Beslutningsrasjonalitet ved lederansettelser 45,-
[ bestill ]
Rapport 5/97 Ole Branstad, Jan Mehlum og Jan Ytredal Tønsberg kino AS : En brukerundersøkelse 55,-
[ bestill ]
Rapport 6/97 Thomas Moser og Kari Christiansen Psykomotorisk trening og kognitivt funksjonsnivå hos barn. Et treningseksperiment. Prosjektrapport. 100,-
[ bestill ]
Rapport 7/97 Einar Berggraf Jacobsen Ballspill på lag i kroppsøving og barneidrett. Utprøving av ulike undervisningsopplegg. 250,-
[ bestill ]
Rapport 8/97 Einar Berggraf Jacobsen Et mulig alternativ ved utvelgelse av skoleledere? Om teoretiske og empiriske forutsetninger for bruk av AC-konseptet her i landet. 150,-
[ bestill ]
Rapport 9/97 Ragnhild Lund

Lærebøker i engelsk i grunnskolen. En bibliografi 1820-1997.

Fulltekstutgave

50,-
[ bestill ]
Rapport 10/97 Gerd Ungersnæss Iskov Veiledning til helsepersonell - intensjoner og realiteter. En intervjuundersøkelse blant sykepleie og ledere av sykepleie om deres erfaring med faglig veiledning. 125,-
[ bestill ]
Rapport 11/97 Kåre Gerhard Christensen og Terje Kristensen

Interessekonflikter i bruk av naturressurser - en utfordring i miljøundervisningen
Rapport nr 1 fra MUVIN 2 i Norge

Fulltekstutgave

100,-
[ bestill ]
NOTAT    [ Bibsys ]  
Nr. Forfatter Tittel Pris
Notat 1/97 Ragnhild Lund

What's happening out there? Engelsk i småskolen.

Fulltekstutgave

40,-
[ bestill ]
Notat 2/97 Åsne Havnelid og Thomas Moser Skaper trivsel arbeidsglede? Et pedagogisk utviklingsprosjekt for å fremme læringsmiljøet i førsteklassene ved Norges Toppidrettsgymnas. Rapport fra skolestartprosjektet. 25,-
[ bestill ]
Notat 3/97 Einar Berggraf Jakobsen (red)

Forskningsdagene 97
En tverrfaglig artikkelsamling basert på tretten foredrag i Avd. for lærerutdanning.

Fulltekstutgave

210,-
[ bestill ]
KOMPENDIUM    [ Bibsys ]  
Nr. Forfatter Tittel Pris
Komp. 1/97 Pål Runsjø Ingen er umusikalske. En bok for alle som arbeider med barn om musikalsk utvikling. Til bruk der barn møter musikk. 35,-
[ bestill ]
Komp. 2/97 Alfred Olsen

Hardhetsprøving av metalliske materialer

Fulltekstutgave, se ny utgave 2002 >>

[se ny utg. 2002]

  Skriftserien 
<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -