- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Utgivelser i 1999
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   18. januar 2005
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Utgivelser i 1999

RAPPORT    [ Bibsys ]
Nr. Forfatter Tittel Pris
Rapport 1/99 Hans A. Hauge:

HENÆR-senterets evaluering av Aksjonsprogrammet barn og helse i Vestfold

Fulltekstutgave

120,-
[ bestill ]
Rapport 2/99 Hans A. Hauge:

HENÆR-senterets evaluering av Prosjekt Endelig Lørdag i Valdres 1998

Fulltekstutgave

160,-
[ bestill ]
Rapport 3/99 Olav Prestvik og Dagfinn Trømborg:

Undervisning i geofaglige emner : etterutdanningskurs i natur- og miljøfag

Fulltekstutgave

--
[ bestill ]
Rapport 4/99 Marit Strandquist:

Praktisk veiledning : utvikling av avtale om veiledning av sykepleiestudenter på sengepost i sykehus

Fulltekstutgave

60,-
[ bestill ]
Rapport 5/99 Hans A. Hauge:

Litteraturstudie om rusmiddelforebygging : HENÆR-senterets forarbeid til konseptet «Forebyggingshåndboka»

Fulltekstutgave

150,-
[ bestill ]
Rapport 6/99 Halvdan Eikeland: Historieundervisning, historiebevissthet og politisk dannelse : teori og praksis hos Karl-Ernst Jeismann og Annette Kuhn 600,-
[ bestill ]
NOTAT    [ Bibsys ]  
Notat 1/99 Sidsel K. Solbrække:

Kan inkonsistente utsagn være rasjonelle?

Fulltekstutgave

50,-
[ bestill ]
Notat 2/99 Moser, Jacobsen, Jørgensen, Folvik, Lilletvedt & Braute:

L97 og kroppsøvingsfaget - Fra blå praktbok til grå hverdag? : delrapport 1

Fulltekstutgave

55,-
[ bestill ]
Notat 3/99 Moser, Jacobsen, Jørgensen, Thorseth, Folvik, Lilletvedt & Braute:

L97 og kroppsøvingsfaget - Fra blå praktbok til grå hverdag? : delrapport 2

Fulltekstutgave

110,-
[ bestill ]
Notat 4/99 Halvdan Eikeland:

Historiebevissthet som politisk problem: Tysk antisemittisme som årsak til holocaust

Fulltekstutgave

--
[ bestill ]
Notat 5/99 Einar Berggraf Jacobsen (red.) Forskningsdagene '99 160,-
[ bestill ]
Notat 6/99 Marit Lillemæhlum:

Musikkundervisningen i førskolelærerutdanningen : en undersøkelse blant førskolelærere

Fulltekstutgave

40,-
[ bestill ]
KOMPENDIUM    [ Bibsys ]  
Nr. Forfatter Tittel Pris
Komp. 1/99 Alfred Olsen Hardhetsprøving av metalliske materialer
2. utg.
[se ny utg. 2002]
Komp. 2/99 Alfred Olsen Materiallære : Metallfysikk 395,-
[ bestill ]
Komp. 3/99 Alfred Olsen Destruktiv materialprøving 120,-
[ bestill ]
Utgitt i samarbeid med Færder forlag topp
  Forfatter Tittel  
  Lillian Skow Tida kommer ikke tilbake 100,-
Tilgjengelig
i
bokhandelen

  Skriftserien 
<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -