- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Utgivelser i 1998
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   18. januar 2005
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Utgivelser i 1998

RAPPORT    [ Bibsys ]
Nr. Forfatter Tittel Pris
Rapport 1/98 Einar Berggraf Jacobsen

Momenter til didaktiske overveielser i kroppsøving og barneidrett.
En artikkelsamling

Fulltekstutgave

200,-

[ bestill ]

Rapport 2/98 Anette Korsæth og Betty-Ann Solvoll

Praktisk talt 1 - om å utdanne klinisk kompetente sykepleiere : Hva kjennetegner øvingslaboratoriet som læringsarena?

Fulltekstutgave

120,-

[ bestill ]

Rapport 3/98 Marit Bjorland

Stillhetens språk :
behov - realitet - intensjoner - virkemidler : et prosjekt rettet mot kunst og formkultur, skole og undervisning

Fulltekstutgave

200,-

[ bestill ]

Rapport 4/98 Dr. Sami Adwan

Analysis of The 1967 War Narrative In Palestinian History and Civic Education School Textbooks

Fulltekstutgave

50,-

[ bestill ]

Rapport 5/98 Terje Kristensen, Kåre Gerhard Christensen, Per Jarle Sætre

Prosjektarbeid som metode i miljøundervisningen

Fulltekstutgave

160,-

[ bestill ]

Rapport 6/98 Are Branstad

Rock og statlige støtteordninger - en tilnærming til emnet «musikk og samfunn»

Fulltekstutgave

150.-

[ bestill ]

Rapport 7/98 Kjersti og Einar Berggraff Jacobsen «Trivsel og betingelser for trivsel blant barneskoleelever» 120,-

[ bestill ]

Rapport 8/98 Kåre Gerhard Christensen og Terje Kristensen

MUVIN prosjektet - erfaringer fra fase 2

Fulltekstutgave

75,-

[ bestill ]

Rapport 9/98 Janne Fauskanger Lek i seksåringenes matematikkundervisning 200,-

[ bestill ]

Rapport 10/98 Anne Lyberg og Marit Strandquist

Praktisk talt 2 : en kvalitativ empirisk undersøkelse om utdannelse av klinisk kompetente sykepleiere ved hjelp av praksisstudier

Fulltekstutgave

160.-

[ bestill ]

NOTAT    [ Bibsys ] topp
Nr. Forfatter Tittel Pris
Notat 1/98 Jon Reiersen

Unions, Wage-Bargaining Institutions and Economic Performance

Fulltekstutgave

50,-
[ bestill ]
Notat 2/98 Jon Reiersen Bargaining and Efficiency in Sharecropping 50.-
[ bestill ]
Notat 3/98 Solveig Hauge

An Analysis and Critique of the Theory of Gerotranscendence

Fulltekstutgave

60,-
[ bestill ]
Notat 4/98 Solveig Hauge

Forskingsetiske spørsmål i samband med kvalitativ forsking i sjukeheim

Fulltekstutgave

50,-
[ bestill ]
Notat 5/98 Einar Berggraf Jacobsen (red.) Forskningsdagene '98 210,-
[ bestill ]
KOMPENDIUM    [ Bibsys ] topp
Nr. Forfatter Tittel Pris
Komp. 1/98 Pål Runsjø Ingen er umusikalske! Musisk musikkforståelse i barnehage, skole og skolefritidsordning. (Ny utg.) 70,-
[ bestill ]
Utgitt i samarbeid med Færder forlag topp
  Forfatter Tittel  
  Dagfinn Trømborg Vesterøya - geologi og landformer Tilgjengelig
i
bokhandelen

  Skriftserien 
<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -