- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Utgivelser i 1996
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   20. januar 2005
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Utgivelser i 1996

RAPPORT    [ Bibsys ]
Nr. Forfatter Tittel Pris
Rapport 1/96 Steinar Moe

Elihu-menigheten, Vestfold - opprinnelse og konfesjonell egenart. Bidrag til konfesjonskunnskap og lokal kirkekunnskap.

Fulltekstutgave

45,-

[ bestill ]

Rapport 2/96 Torill Kloster Sykepleierens pedagogiske funksjon i forhold til pasienter på sykehus 85,-
[ bestill ]
Rapport 3/96 Jan Ytredal Økologi og økonomi 60,-
[ bestill ]
Rapport 4/96 Mari Pettersvold "De er jo så flinke i dag..." En intervjubasert undersøkelse av et utvalg unge uførepensjonister i Vestfold med den hensikt å få en økt innsikt i behandlingsapparatets "indre liv" 120,-
[ bestill ]
Rapport 5/96 Steinar Moe Det avgjørende frelsesvalg. Vilje- og omvendelsesforståelse hos Ole Hallesby 350,-
[ bestill ]
Rapport 6/96 Steinar Moe

Radikale profiler i dansk og norsk kirkeliv fra ca. 1850 til ca. 1900. Artikkelsamling.

Fulltekstutgave

180,-
[ bestill ]
NOTAT    [ Bibsys ]  
Nr. Forfatter Tittel Pris
Notat 1/96 Ole Branstad J.A.Schumpeter: "The Theory of Economic Development" - betydning for strategifagfeltet 45,-
[ bestill ]
Notat 2/96 Mari Pettersvold Et teoretisk fundament for å utvikle en forståelse av livskvalitet i LINA-prosjektet. 40,-
[ bestill ]
Notat 3/96 Jon Reiersen A Comparison of Alternative Forms of Land and Labour Contracts in Agrarian Economies 30,-
[ bestill ]
Notat 4/96 Jon Reiersen og Oddbjørn Raaum Faktorer bak overlevelse og nedlegging blant små nyetablerte virksomheter 30,-
[ bestill ]
Notat 5/96 Jon Reiersen Self-Employment in the Midst of Unemployment 35,-
[ bestill ]
Notat 6/96 Steinar Moe

Felles verdifag eller utvidet kristendomsfag i norsk grunnskole? Trekk fra høringsuttalelsene til NOU 1995:9 Identitet og dialog

Fulltekstutgave

25,-
[ bestill ]
Notat 7/96 Lars Torjul Industriøkonomiske paragrafer 60,-
[ bestill ]
Notat 8/96 Svein Bjørkås Det tapte hegemoni. Profesjonsutvikling og statsstyring i norsk kulturpolitikk 35,-
[ bestill ]
Notat 9/96 Signe Holm Knudtzon (red.) Kommunikasjon og språk i matematikkundervisning. Rapport fra seminar for matematikklærere i lærerutdanning. Husøy 5.-9. august 1996 65,-
[ bestill ]
Notat 10/96 Thorleif Bugge/Hege Hansson (red) Kulturelle koder hos barn og unge. Nordisk forskerkonferanse om lek - Tønsberg 31/5-1/6 1994. Konferanserapport. 105,-
[ bestill ]
Notat 11/96 Hege Hansson (red) Ungdom og ukontrollerte læreprosesser. Nordisk fagkonferanse - Tønsberg 31/5 - 2/6 1995. Konferanserapport. 155,-
[ bestill ]
Notat 12/96 Einar Berggraf Jacobsen (red) Forskningsdagene '96 ved Høgskolen i Vestfold. En tverrfaglig artikkelsamling basert på elleve foredrag i Avdeling for lærerutdanning 225,-
[ bestill ]
KOMPENDIUM    [ Bibsys ]  
Nr. Forfatter Tittel Pris
Komp. 1/96 Ole Branstad En gjennomgåelse av noen sentrale validitetsbegreper 65,-
[ bestill ]

  Skriftserien 
<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -