- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Utgivelser i 2001
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   18. januar 2005
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Utgivelser i 2001

RAPPORT    [ Bibsys ]
Nr. Forfatter Tittel Pris
Rapport 1/2001 Halvdan Eikeland

En analyse av historiedelen av Aschehougs læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet: «Innblikk»

Fulltekstutgave

190,-
[ bestill ]
Rapport 2/2001 Anne Haugen Gausdal

Autonomi - veien til motivasjon og kunnskapsutvikling

Fulltekstutgave

230,-
[ bestill ]
Rapport 3/2001 Jacobsen, Moser, By, Fjeld, Gundersen & Stokke

L97 og kroppsøvingsfaget - Fra blå praktbok til grå hverdag?
Lærernes erfaringer knyttet til den nye læreplanen i kroppsøving
Hovedrapport 1

Fulltekstutgave

[ velg 2. utg, rapport 7/2001 nedenfor ]
Rapport 4/2001 Sveinung Nordstoga

Litteraturhistoria på ungdomssteget - gammal tradisjon i ny innpakking? Ein analyse av tre nye norskverk

Fulltekstutgave

90,-
[ bestill ]
Rapport 5/2001 Lisbeth Thoresen

Det gode liv - den gode død
Tekster av Cicely Saunders analysert og drøftet ut fra Charles Taylors filosofi om et godt og autentisk liv

Fulltekstutgave

160,-
[ bestill ]
Rapport 6/2001 Ole Branstad og Are Branstad

Det regionale maritime Norge
Rapport for regionen Telemark, Vestfold og Buskerud

Fulltekstutgave

--
[ bestill ]
Rapport 7/2001 Jacobsen, Moser, By, Fjeld, Gundersen & Stokke L97 og kroppsøvingsfaget - Fra blå praktbok til grå hverdag?
Lærernes erfaringer knyttet til den nye læreplanen i kroppsøving
Hovedrapport 1. 2. utg.
230,-
[ bestill ]
NOTAT    [ Bibsys ]  
Nr. Forfatter Tittel Pris
Notat 1/2001 Dorte Østreng

Sailors - Cosmopolitans or Locals?
Occupational identity of sailors on ships in international trade

Fulltekstutgave

25,-
[ bestill ]
Notat 2/2001 Dorte Østreng

Does togetherness make friends?
Stereotypes and intergroup contact on multiethnic-crewed ships

Fulltekstutgave

25,-
[ bestill ]
Notat 3/2001 Eystein Raude

Representerte opprettelsen av Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo et nytt paradigme i astronomien?

Fulltekstutgave

50,-
[ bestill ]
Notat 4/2001 Ingeborg Tveter Thoresen

Forprosjekt «Vestfold-modellen»
En synliggjøring av Midt-Østen-engasjementet ved Høgskolen i Vestfold

Fulltekstutgave

60,-
[ bestill ]
Notat 5/2001 Staffan Selander og Dagrun Skjelbred (red.)

Fokus på pedagogiske tekster : artikler fra prosjektet «Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler»

Fulltekstutgave

75,-
[ bestill ]
Notat 6/2001 Torbjørg Fermann

Prosjekt Klinisk Lektor - om veiledning av sykepleierstudenter i hjemmesykepleie

Fulltekstutgave

75,-
[ bestill ]
Notat 7/2001 Staffan Selander og Dagrun Skjelbred (red.)

Fokus på pedagogiske tekster 2 : artikler om læremidler i førsteklasse

Fulltekstutgave

140,-
[ bestill ]
Notat 8/2001 Staffan Selander og Dagrun Skjelbred (red.)

Fokus på pedagogiske tekster 3 : fem artikler om vurdering av lærebøker

Fulltekstutgave

120,-
[ bestill ]
Notat 9/2001 Jon Reiersen

Social Status and Work Incentives in Sharecropping. The Case of Rural Bangladesh

Fulltekstutgave

29,-
[ bestill ]
Notat 10/2001 Jon Reiersen

Limited Liability and Contractual Structure in Agriculture

Fulltekstutgave

29,-
[ bestill ]
Notat 11/2001 Jon Reiersen

Centralised Wage Bargaining: Theoretical Considerations and Some Norwegian Experiences

Fulltekstutgave

35,-
[ bestill ]
Notat 12/2001 Kristin Rydjord Tholin

Læreplanbegrep og læreplanpraksis
Om barnehagestyrers forståelse og tolking av etisk omsorg i Rammeplan for barnehagen

Fulltekstutgave

70,-
[ bestill ]
Notat 13/2001 Staffan Selander og Dagrun Skjelbred (red.)

Fokus på pedagogiske tekster 4 : to artikler om vurdering av lærebøker

Fulltekstutgave

60,-
[ bestill ]
Notat 14/2001 Einar Berggraf Jacobsen (red)

"Forskningsdagene '01" ved Høgskolen i Vestfold. Artikkelsamling basert på fem foredrag i Avdeling for Lærerutdanning

Fulltekstutgave

70,-
[ bestill ]
KOMPENDIUM    [ Bibsys ]  
Nr. Forfatter Tittel Pris
  (Kompendium: Ingen utgivelser i 2001)  

     Skriftserien 
<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -