- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Utgivelser i 2003
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   17. januar 2005
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Utgivelser i 2003

Rapport - Notat - Kompendium Alle fulltekstutgaver
RAPPORT    [ Bibsys ]
Nr. Forfatter Tittel Pris
Rapport 1/2003 Valgerd Mørch

"Skal - skal ikke?"
En undersøkelse av utlånsordningen av læremidler i videregående skole.

Fulltekstutgave (PDF)

80,- 
[ bestill
Rapport 2/2003
Geir Winje

Valg og vurdering av kunstbilder i KRL.

Fulltekstutgave (PDF)

120.-
[bestill ]
Rapport 3/2003
Jensen, Inger Lise Fevang

Vurdering av kokebokprosjektet "Fra boller til burritos"

Fulltekstutgave (PDF)

100.-
[bestill ]
Rapport 4/2003
Sanner, Gro A. Kamsvåg

Lærebøker i musikk
En studie av to læreverk i musikk for ungdomstrinnet

Fulltekstutgave (PDF)

140.-
[bestill]
Rapport 5/2003
Faglitterær forfatterutdanning
Et faglitterært orkester.
Antologi.

125.-
[bestill]
Rapport 6/2003
Astri Andersen

Kroppsøvingslæreboka - et paradoks?
Elevperspektiv på bruk av lærebok i kroppsøving i videregående skole

Fulltekstutgave (PDF)

90.-
[bestill]
Rapport 7/2003
Bente Heian og Reidar J. Pettersen

Nettsteder som del av læreverk - unødvendig vedheng eller nyttig tillegg?

Fulltekstutgave (PDF)

90.-
[bestill]
Rapport 8/2003
Bente Støa

Kunnskap om kunst og kultur
En undersøkelse av forholdet mellom kunst- og kulturhistoriefaget og ptensialet for læring.

Fulltekstutgave (PDF)

130.-
[bestill]
Rapport 9/2003
Bente Aamotsbakken

Skolens kanon - vår viktigste lesedannelse?
En studie i kanonisering i norskfaglige antologier for videregående skole, allmennfaglig studieretning

Tilgjengelig i fulltekst >>

190.-
[bestill]
Rapport 10/2003
Halldis Breilid og Tove Nicolaisen

Den narrative dimensjonen i KRL-fagets lærebøker
En analyse av fortellingsbegrepet og utvalgte temaer i læreverkene.

Fulltekstutgave (PDF)

130.-
[bestill]
Rapport 11/2003
Agnete Andersen Bueie

Er det sammenheng mellom bruk og valg?
En undersøkelse av hvordan læreboken brukes i norskfaget i den videregående skolen - sett i sammenheng med hvordan lærebøker velges.

Fulltekstutgave (PDF)

90.-
[bestill]
Rapport 12/2003
Dagrun Skjelbred

Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler.
Sluttrapport.

Fulltekstutgave (PDF)

120.-
[bestill]
Rapport 14/2003
Einar Berggraf Jacobsen

Boka som læremiddel i kroppsøvings/idrettsfaget
Et pilotprosjekt om muligheter og realiteter

Fulltekstutgave (PDF)

60.-
[bestill]
Rapport 15/2003
Einar Berggraf Jacobsen, Thomas Moser

Kroppsøvings/idrettsfagets innerom
som ”pedagogisk tekst”
Et pilotprosjekt om forekomst og bruk av inventar i et utvidet tekstperspektiv .
2. utgave

Fulltekstutgave (PDF)

90.-
[bestill]
Rapport 16/2003
Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken

Det flerkulturelle perspektivet i lærebøker og andre læremidler.
Sluttrapport

Fulltekstutgave (PDF)

100,-
[bestill]
NOTAT    [ Bibsys ]
Nr. Forfatter Tittel Pris
1/2003
Selander og Skjelbred (red.)

Fokus på pedagogiske  tekster 6
Fire artikler om digitale læremidler

Fulltekstutgave (PDF)

150.-
[bestill]
2/2003
Selander og Skjelbred (red)

Fokus på pedagogiske tekster 7
Fire artikler bom lærebøker i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap

Fulltekstutgave (PDF)

90.-
[bestill]
3/2003
Hans-Jørgen Alker, Sylvia Løver, Sivert Gammelsæther, Kristian Rosvold

Student_Innovator
Sluttrapport og mulighetsanalyse

Fulltekstutgave (PDF)

Kun tilgjengelig i nettutg.

4/2003
Geir Winje

Digitale mapper i KRL

Fulltekstutgave (PDF)

50.-
[bestill]
KOMPENDIUM    [ Bibsys ] topp
Nr. Forfatter Tittel Pris
(Ingen utgivelser i 2003 ennå)


     Skriftserien 

<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -