- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Utgivelser i 2006
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   16. februar 2007
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Utgivelser i 2006

  Alle fulltekstutgaver
RAPPORT   
Nr. Forfatter Tittel Pris
Rapport 13/2006

Turid Thorsby Jansen Kristin Rydjord Tholin

Prosjektrapport: Se lyset sammen er bra!

Fulltekstutgave (PDF)

120,-
[bestill


Rapport 12/2006

Berit Viken


"Fruktbart fellesskap" - erfaringer med en internasjonal kvinnegruppe

Fulltekstutgave (PDF)

80,-
[bestill


Rapport 11/2006

Torbjørg Fermann


"Mellom tre stoler"

Fulltekstutgave (PDF)

120,-
[bestill


Rapport 10/2006

Eli Kari Høihilder
Knut Roar Engh

Elevvurdering på grunnskolens sjuende trinn i Vestfold

Fulltekstutgave (PDF)

60,-
[bestill


Rapport 9/2006

Eli Kari Høihilder


PPU-studiet ved Høgskolen i Vestfold, avd for lærerutdanning 2005-2006
En evalueringsrapport om PPU

Fulltekstutgave (PDF)

40,-
[bestill


Rapport 8/2006

Thomas Moser, Turid Thorsby Jansen, Mari Pettersvold og Berit Aanderaa

Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel.
Delrapport 6: Oppsummering og anbefalinger

Fulltekstutgave (PDF)

50,-
[bestill


Rapport 7/2006

Thomas Moser, Mari Pettersvold , Turid Thorsby Jansen, Bettina Dudas


Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel.
Delrapport 5: Perspektiver på kompetanse og kompetanseutvikling i og utenfor barnehagesektoren

Fulltekstutgave (PDF)

60,-
[bestill


Rapport 6/2006 Grete Nesset, Thomas Moser og Mari Pettersvold


Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel.
Delrapport 4 - Betraktninger om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning blant nøkkelpersoner som arbeider for og med barnehager

Fulltekstutgave (PDF)

50,-
[bestill


Rapport 5/2006

Berit Aanderaa, Thomas Moser, Bettina Dudas, Turid Thorsby Jansen og Mari Pettersvold


Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel.
Delrapport 3 - Vurderinger av kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning blant kommunale barnehageansvarlige

Fulltekstutgave (PDF)

80,-
[bestill


Rapport 4/2006

Thomas Moser, Bettina Dudas, Turid Thorsby Jansen og Mari Pettersvold


Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel.
Delrapport 2: Styreres (daglige lederes) vurderinger av kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning

Fulltekstutgave (PDF)

80,-
[bestill


Rapport 3/2006

Turid Thorsby Jansen, Mari Pettersvold og Thomas Moser


Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel.
Delrapport 1: Dialogmøter mellom fylkesmenn og regionale høgskoler om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning

Fulltekstutgave (PDF)

60,-
[bestill


Rapport 2/2006

Åse Gulbrandsen, Thomas Moser, Mari Pettersvold og Anne Lene Vintervold

Det var en gang et sykehus eller Kommer det an på størrelsen?

Fulltekstutgave (PDF)

180,-
[bestill


Rapport 1/2006

Pettersvold, Mari (red.)

Erfaringsdelingskonferansen om kompetanseutvikling i barnehagesektoren.
Konferanserapport, Folkets hus, Oslo 22.11.05

Fulltekstutgave (PDF)

120,-
[bestill


NOTAT  
Nr. Forfatter Tittel Pris
Notat 1/2006

Ellen Andvig

 

Individuell plan for barn og unge
Rapport fra 3 dialogkonferanser

Fulltekstutgave (PDF)

90,-
[bestill


 
     Skriftserien 

<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -