- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Utgivelser i 2002
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   17. januar 2005
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Utgivelser i 2002

RAPPORT    [ Bibsys ]
Nr. Forfatter Tittel Pris
Rapport 1/2002 Einar Berggraf Jacobsen og Thomas Moser Kroppsøvings/idrettsfagets innerom som pedagogisk tekst : en pilotundersøkelse om forekomst og bruk av inventar i et utvidet tekstperspektiv 90,-
[ bestill
Rapport 2/2002 Bente M. Heian, Reidar J. Pettersen

Nettsteder og læreverk : 
Analyse av nettsteder for tre engelskverk for videregående skole. 
Delrapport 1 i prosjektet: Nettsider som integrert del av læreverk - unødvendig vedheng eller nyttig tilleggskomponent?

Fulltekstutgave (PDF)

130,- 
[ bestill
Rapport 3/2002 Bente M. Heian, Reidar J. Pettersen

Lærernes vurdering av nettsider som del av læreverk
Erfaringar med bruk av nettsider for tre engelskverk for videregående skole. 
Delrapport 2 i prosjektet: Nettsider som integrert del av læreverk - unødvendig vedheng eller nyttig tilleggskomponent?

Fulltekstutgave (PDF)

90,- 
[ bestill
Rapport 4/2002 Halvdan Eikeland

Et læreverks bidrag til historiebevissthet og narrativ kompetanse 
Analyse og praktisk bruk av historiedelen av Aschehougs læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet: «Innblikk»

Fulltekstutgave (PDF)

190,- 
[ bestill
Rapport 5/2002 Jacobsen, Moser, By, Fjeld, Gundersen og Stokke

L97 og kroppsøvingsfaget - fra blå praktbok til grå hverdag? : Elevenes og lærernes erfaringer knyttet til den nye læreplanen i kroppsøving : Hovedrapport 2

Fulltekstutgave (PDF)

200,- 
[ bestill
Rapport 6/2002 Stig Bjørshol, Inge Vinje og Øyvind Wistrøm

Evaluering av ENSI 3 : Miljølære og skoleutvikling : Andre rapport

Fulltekstutgave (PDF)

210,- 
[ bestill
Rapport
7/2002
Ragnar Johansen og Ingebjørg Skarpaas
"Syk jeg er og helt alene" : Bedriftshelsetjenesten som pådriver og koordinator - et feltforsøk i Agder
150.-
[ bestill ]
Rapport 8/2002 Ragnar Johansen (Red.) Person & Bedrift
Hvordan samtidig styrke arbeidshelse og verdiskaping i norsk arbeidsliv?
250.-
[ bestill ]
Rapport 9/2002 Vigdis Flottorp

Forlagenes rolle i lærebokutvikling
En casestudie av arbeidet med to matematikkverk for grunnskolen 

Fulltekstutgave (PDF)

100.-
[ bestill ]
Rapport 10/2002 Erik Knain

Naturfagboka i praksis
Om tolv naturfagelever og deres lærebok.

Fulltekstutgave (PDF)

150.-
[ bestill ]
Rapport 11/2002 Agnete Andersen Bueie

Lærebokvalg - en formalisert og systematisk prosess?

Fulltekstutgave (PDF)

110.-
[ bestill ]
Rapport 12/2002
Hans-Einar Hem
Den tankefulle kroppen
120.-
[ bestill ]
NOTAT    [ Bibsys ]
Nr. Forfatter Tittel Pris
Notat 1/2002 Grete Eide Rønningen (ed.)

Papers and abstracts in the field of health promotion and communitive work

Fulltekstutgave (PDF)

150,- 
[ bestill
Notat 2/2002 Dagrun Skjelbred og Staffan Selander (red.)

Fokus på pedagogiske tekster 5 
Tre artikler fra norsk lærebokhistorie

Tilgjengelig i fulltekst  >> 

130,- 
[ bestill
Notat 3/2002 Pål Runsjø 

Rapport fra kurset 
«Den kulturelle skolesekken»
Kompetanseheving av lærere 2001-2002

Fulltekstutgave (PDF)

70,- 
[ bestill
Notat 4/2002 Viggo Holmstedt

Regulering av oppgavefrekvens gjennom automatisering

Fulltekstutgave (PDF)

40,- 
[ bestill
KOMPENDIUM    [ Bibsys ] topp
Nr. Forfatter Tittel Pris
Komp. 1/2002 Alfred Olsen 

Hardhetsprøving av metalliske materialer
3. utg.

Fulltekstutgave (PDF)

100,- 
[ bestill
Utgitt i samarbeid med Færder forlag topp
  Forfatter Tittel  
  Steinar Moe Hva lærer Smiths venner? 
Et bidrag til konfesjonskunnskap 
199,-
[ bestill ]

Stein Storsve Vestfoldhistorie for en skilling Kr. 200.-
[ bestill ]

     Skriftserien 
<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -