- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien> Utgivelser i 2004
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   11. februar 2005
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Utgivelser i 2004

Rapport - Notat - Kompendium Alle fulltekstutgaver
RAPPORT    [ Bibsys ]
Nr. Forfatter Tittel Pris
Rapport 1/2004 Magne Gjerstad

Flerkulturell samfunnslære

Fulltekstutgave (PDF)

70,- 
[ bestill
Rapport 2/2004 Anne Lyberg

Oppfatninger av sentrale læringsområder og læring i kliniske praksisstudier i sykepleieutdanningen

Fulltekstutgave (PDF)

70,- 
[ bestill
Rapport 3/2004 Berit Viken

Mødre i et nytt land
- en studie av flyktninger som er småbarnsmødre

Fulltekstutgave (PDF)

100,- 
[ bestill
Rapport 4/2004 Marit Strandquist og Toril Sund

Struktur og kompetanse i sykehjem (Stokkeprosjektet)

Fulltekstutgave (PDF)

70,- 
[ bestill
Rapport 5/2004 Halvor Bjørnsrud

Selvvalgt prøveforelesning til dr.polit.-graden torsdag 12. februar 2004:
Kvalitetsutvalgets NOU 2003: 16 I første rekke
....

Fulltekstutgave (PDF)

40,- 
[ bestill
Rapport 6/2004 Anne Engh

Fortellingen om Færder Skilag

230,- 
[ bestill
Rapport 7/2004 Lise Adal og Marit Strandquist

Bemanningsplan
Fordeling av kompetanse i hjemmetjenesten
(Stokkeprosjektet)

Fulltekstutgave (PDF)

180,- 
[ bestill
Rapport 8/2004 Halvdan Eikeland

Historieundervisning og interkulturell læring

Fulltekstutgave (PDF)

160,- 
[ bestill
Rapport 9/2004 Halvdan Eikeland

Norske lærebøker i historie som redskaper i interkulturell lærings- og dannelsesprosess

Fulltekstutgave (PDF)

130,- 
[ bestill
Rapport 10/2004 Berit Bratholm og Kristin Rydjord Tholin

Samarbeidslæring på tvers

Fulltekstutgave (PDF)

110,- 
[ bestill
Rapport 11/2004 Jan Ytredal

Globalization - A basic economic approach

Fulltekstutgave (PDF)

110,- 
[ bestill
NOTAT    [ Bibsys ]  
Nr. Forfatter Tittel Pris
Notat
1/2004
Skjelbred og Aamodtsbakken (red.)

Fokus på pedagogiske tekster 8:
Seks artikler om det flerkulturelle perspektivet i læremidler

Fulltekstutgave (PDF)

200,-
[bestill]
Notat
2/2004
Hildegunn Otnes

IKT og nye læreprosesser

Fulltekstutgave (PDF)
220,-
[bestill]
Notat
3/2004
Skjelbred og Aamodtsbakken (red.)

Skrivefrukter - Fem artikler fra høgskolens kompetansehevingskurs 2004

Fulltekstutgave (PDF)
100,-
[bestill]
Notat
4/2004
Jon Reiersen

Samarbeid via inspeksjon

Fulltekstutgave (PDF)

100,-
[bestill]
Notat
5/2004
Jon Reiersen

Normer og samarbeid

Fulltekstutgave (PDF)

100,-
[bestill]
KOMPENDIUM    [ Bibsys ]  
Nr. Forfatter Tittel Pris
(Kompendium: Ingen utgivelser i 2004)

 
     Skriftserien 

<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -