HVE Skriftserien
Biblioteket
Høgskolen i Vestfolds skriftserie : utgivelser i 2002

Stig Bjørshol, Inge Vinje, Øyvind Wistrøm:

EVALUERING AV ENSI 3 
MILJØLÆRE OG SKOLEUTVIKLING 

Andre rapport 
                                                                   

Tønsberg : Høgskolen i Vestfold, 2002 
Rapport 6/2002

Tilgjengelig i fulltekst topp

207 s. 
ISBN: 82-7860-065-1 (Papirutgave)
ISBN: 82-7860-067-8 (Nettutgave)

Om rapporten:

Siden 1986 har Kirke- Undervisnings- og Forskningsdepartementet gjennomført flere miljøundervisningsprosjekter i norske skoler innenfor rammen av et OECD prosjekt kalt ENSI (se neste kapittel). Disse prosjektene har hatt forskjellige mål og inneholdt flere faser. For hver fase har det vært gjennomført en evaluering. 

Som et resultat av bl.a. en OECD-rapporten om ENSI 2 i Norge, ønsket KUF å få en grundigere evaluering av neste fase av ENSI. 

Denne siste fase i det norske ENSI-prosjektet (ENSI 3) startet opp i 1998. I denne fasen skulle 22 skoler i Norge være med i et nærmere bestemt miljøundervisningsprosjekt. De internasjonale/overordnede målene for dette prosjektet var – ut over det miljøpolitiske aspektet med opplæring til en bærekraftig utvikling – å undersøke (KUF sept. 1998):
- om læringsarbeid i skolen kan fungere som en ressurs i det lokale miljøvernarbeidet,
- om lokalt miljøvernarbeid kan fungere som læringsarena for skolen og 
- om miljøopplæring med utgangspunkt i konkrete miljøvernoppgaver har potENSIale til å endre organisasjonsformer og undervisningsmetoder i skolen.

HVE fikk i 1998 oppdraget med å evaluere  ENSI-3 prosjektet ”Miljø og skoleutvikling”. 

HVE la fram en rapport fra den første fasen av evalueringen i november 1999 (HVE 2000) hvor man fokuserte på skolenes før-situasjon og de umiddelbare endringer og prosesser som var kommet i gang. Rapporten la særlig vekt på utviklingsfaktorer som ”ildsjeler”, eksterne kompetansefora og interne aktører

Den herværende rapport er en oppsummering og konklusjon på hele evalueringen av ENSI 3.
 

Forfatterne: 
 
Stig Bjørshol
Høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfold, avdeling for Lærerutdanning. Fag: Historie/ samfunnsfag.
Inge Vinje
Førstelektor ved Høgskolen i Vestfold, avdeling for Lærerutdanning. Fag: Pedagogikk.
Øyvind Wistrøm
Høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfold, avdeling for Lærerutdanning. Fag: Naturfag.

Copyright: Forfatterne/Høgskolen i Vestfold 

 

  Denne publikasjonen er tilgjengelig i fulltekst topp


[ Tilbake til publikasjons-/bestillingsliste ]

topp

Høgskolen i Vestfold    Skriftserien    Biblioteket
Sist oppdatert: 6.9.2002
Ansvarlig: nettbibl@hive.no