- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Rapport 7/2006: Omtale
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   15. juni 2006
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Thomas Moser, Mari Pettersvold, Turid Thorsby Jansen, Bettina Dudas:
Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel

Prosjekt i oppdrag av Kunnskapsdepartementet

Delrapport 5– Perspektiver på kompetanse og kompetanseutvikling i og utenfor barnehagesektoren

Rapport 7/2006, Høgskolen i Vestfold
43 sider - 60 kroner
Fulltekstutgave (pdf-format - 381 kb)

Om rapporten:
Dette er den femte delrapporten fra prosjektet ”Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel” i oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Gjennom dette delprosjektet ville en bidra til en bedre grunnleggende forståelse av begrepene kompetanse og kompetanseutvikling, og til å skape en oversikt over foreliggende erfaringer med bruk av begrepene i barnehagesektoren. Delprosjektet baserer seg på en gjennomgang av foreliggende dokumentasjon av kompetanseutvikling utenfor og i barnehagesektoren med hovedvekt på norsk litteratur og erfaring.

Som vedlegg i denne delrapporten inngår det et eksternt bidrag om IKT-kompetanse, skrevet av Nina Bølgan (HiO), Margrethe Jernes (HSH) og Kari Wigstøl (HiA), og to bidrag med utgangspunkt i en erfaringsdelingskonferanse om kompetanseutvikling i barnehagesektoren (22.11.05) skrevet av henholdsvis Mari Pettersvold (HVE) og Einar Juell og Turi Pålerud (Utdanningsforbundet).

Om forfatterne:
Thomas Moser er professor i idrettsvitenskap og forskningsleder ved Barnehagesenteret ved HVE.

Mari Pettersvold er sosiolog og arbeider som høgskolelektor i førskolelærerutdanningen og som daglig leder av Barnehagesenteret – Senter for samarbeid om barnehageutvikling ved Høgskolen i Vestfold.

Turid Thorsby Jansen er utdannet førskolelærer med hovedfag i barnehagepedagogikk og arbeider som høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold.

Bettina Dudas er utdannet idrettspedagog/idrettsterapeut med hovedfag i tilpasset fysisk aktivitet. Hun er prosjektmedarbeider ved Høgskolen i Vestfold.

Copyright: HVE / Forfatterne 2006
ISBN 82-7860-176-3 (Papirutgave)
ISBN 82-7860-177-1 (Elektronisk utgave)

     Skriftserien 

<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 


 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -