HVE
Skriftserien ved Høgskolen i Vestfold

Copyright © 1997 Forfatteren/Høgskolen i Vestfold

Einar Berggraf Jacobsen (red.)

"Forskningsdagene `97"
ved Høgskolen i Vestfold

En tverrfaglig artikkelsamling basert på nitten foredrag i avd. for lærerutdanning

Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1997
Notat 3/97
Innhold:


Copyright © 1997 Forfatterne/Høgskolen i Vestfold
Copyrightinformasjon: http://www-bib.hive.no/tekster/hveskrift/notat/1997-3/copyright.html

Gå til:  Høgskolen i Vestfold    Skriftserien    Biblioteket


Konvertert og publisert på veven:
20. januar 1998
HVE-Biblioteket