- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Rapport 7/2007: Omtale
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   30. oktober 2007
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Stig Bjørshol og Jan Brendalsmo:
Kulturhistorisk atlas for skolens nærmiljø

Prosjekt i Den kulturelle skolesekken med det nære landskap som utgangspunkt

Rapport 7/2007, Høgskolen i Vestfold
49 sider - 90 kroner
Fulltekstutgave (pdf-format - 251 kb)

Om rapporten:

Rapporten er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Vestskogen skole og tre forskningsmiljøer, Høgskolen i Vestfold (HiVe), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Dette er et pilotprosjekt knyttet til og hovedsakelig finansiert av Den kulturelle skolesekken. Denne rapporten skal derfor kunne fungere som en veiledning for skoler og forskningsinstitusjoner som ønsker å jobbe vitenskapelig med særlig kulturhistorie i forhold til barn og unge. Metodisk kombineres tre forskningsmiljøers fagområder i en målsetning om at elever skal selv kunne drive vitenskapelig baserte undersøkelser i sitt nærmiljø: forståelse, kartlegging av, og arbeid med kultur- og naturlandskapet i Vestskogens skolekrets.

Om forfatterne:

Stig Bjørshol er ansatt ved Høgskolen i Vestfold. Han arbeider som høgskolelektor ved avdeling for læreutdanning, har 19 års ansettelse ved ulike høgskoler og har bred erfaring som lærer ved grunnskole, videregående skole og voksenopplæring.

Jan Brendalsmo (dr. philos) er ansatt ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i Oslo. Han arbeider som forsker ved avdeling for middelalderarkeologi, med forskningsområder som middelalderbyer, middelalderkirker, landskap og kystkultur. Han har tidligere vært ansatt ved Riksantikvaren, og har hatt en rekke oppdrag for høgskoler og universiteter mht. forelesning, kommisjonsarbeid og forskningssamarbeid.


Copyright: HVE / Forfatterne 2007
ISBN 82-7860-205-0 (Papirutgave)
ISBN 82-7860-206-9 (Elektronisk utgave)

     Skriftserien 

<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 


 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -