- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Rapport 7/2005: Omtale
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   17. november 2005
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Marit Strandquist, Gro Næss, Astri M. Andersson, Anne Marit Stigen, Lise Adal og Marit Kirkevold:
Kompetansebasert bemanningsplan.
Verktøy for kategorisering av pasientsituasjoner og beregning av bemanningsbehov

Rapport 7/2005, Høgskolen i Vestfold
26 sider - 60 kroner
Fulltekstutgave (pdf-format - 2 kb)

Om rapporten:
Pasienter som får hjelp fra hjemmetjenesten i kommunene har svært ulike lidelser og hjelpebehov. Prosjektet har videreutviklet forståelsen av at det ikke er diagnoser eller funksjonsnivå, men pasienters totale situasjon (kroppslig, psykisk og/eller sosialt) som avgjør hvilken kompetanse ansatte må ha for å yte forsvarlig hjelp. Et praktisk verktøy er utviklet for å beregne den pleiefaglige minimumskompetansen pasientene trenger. I tillegg er det beskrevet hvordan en kompetansebasert bemanningsplan kan settes opp. Hensikten er å kunne styre de pleiefaglige ressursene best mulig og sikre forsvarlig hjelp til pasientene.

Prosjektet var i regi av Norsk Sykepleierforbund (NSF) Vestfold. Rapporten viser hvordan resultatene ble utviklet i samarbeid mellom yrkesutøvere i hjemmetjenesten i Stokke kommune, NSF og ansatte ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Vestfold. Gjennom drøfting av pasienteksempler ble seks situasjonstyper identifisert og beskrevet: Uavklart situasjon, avklart og stabil situasjon, avklart ustabil situasjon, avklart utstyrskrevende situasjon, ustabil situasjon og akuttsituasjon. For hver situasjonstype ble det gjort rede for hvilken særskilte vurderings-, tiltaks-, samhandlings- og forvaltningskompetanse som krevdes. Det ble beskrevet hvilke yrkesgrupper som hadde denne kompetansen, og dette avgjorde hvilken yrkesgruppe som kunne yte faglig forsvarlig hjelp.

Forutsetninger for å oppnå hensikten med kompetansebasert bemanningsplan framkommer også av rapporten. Effektiv bruk og oppdatering av kompetanse kan sikres gjennom ordning med pasientansvarlig sykepleier og system for jevnlig kompetanseutvikling for ansatte.

Kort om forfatterne:
Astri M. Andersson, Kreftsykepleier og koordinator for alvorlig syke, Stokke kommune
Anne Marit Stigen, Omsorgsarbeider, Stokke kommune
Marit Kirkevold, Professor, Universitetet i Oslo
Gro Næss, Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold
Lise Adal, Rådgiver, NSF Vestfold
Marit Strandquist, Prosjektleder, Høgskolen i Vestfold og Stokke kommune

Copyright: HVE / Forfatterne 2005
ISBN 82-7860-146-1 (Papirutgave)
ISBN: 82-7860-148-8 (Nettutgave)


     Skriftserien 

<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 


 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -