HVE
Skriftserien ved Høgskolen i Vestfold

Copyright © 1999 Forfatterne / Høgskolen i Vestfold

L97 og kroppsøvingsfaget
Fra blå praktbok til grå hverdag?

Delrapport 2
Lærernes og rektorenes vurderinger før iverksetting av L97 i et generelt perspektiv og et kroppsøvingsperspektiv

Thomas Moser
Kari Anne Jørgensen
Sven Egil Folvik
Karl H. Lilletvedt
Narve Thorseth
Jorunn Nyhus Braute
Einar Berggraf Jacobsen

 

Høgskolen i Vestfold
Avdeling for lærerutdanning, kroppsøvingsseksjonen
Tønsberg, 1999
Notat 3/99


Innhold: Full innholdsfortegnelse Se
                  fullstendig innholdsfortegnelse


Copyright © 1999 Forfatterne / Høgskolen i Vestfold

Gå til:  Høgskolen i Vestfold    Skriftserien    Biblioteket


Konvertert og publisert på veven:
5. okt. 1999
HVE-Biblioteket