Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

Carl Henrich Mørch
Pseudonym: Lars Udfolding
5/11 1828 - 22/3 1890

Carl Henrich Mørch (psevdonym: Lars Udfolding)   Viser av Carl Henrich Mørch:
  

Om Carl Henrich Mørch skrev Oscar Albert Johnsen i Tønsbergs historie: "han er en skald, hvis sange kom til å gjenlyde i Tønsberg og i det Jarlsbergske, til dels også i videre kretser, i over et halvt århundre." Mange av Mørchs viser ble solgt som skillingsviser på siste halvdel av 1800 tallet. De flest av disse visene ga han ut under pseudonymet Lars Udfolding. Det var ikke uvanlig at man på denne tiden benyttet et pseudonym når man skrev skillingsviser. Da kunne man stå friere i forhold til form og innhold. En forklaring på navnet Udfolding finner vi i en fotnote til "En ny og uvorn Vise om Øl og Brændevinsdrikken". "Efter den gamle Fylkeinddeling hørte, som bekjendt, Jarlsbergs og Laurvigs Amt under Vestfold, og saaledes kaldtes i den nordlige Del af Fylket helt ind i vor Tid, de. der boede udenfor Holmestrand, for Udfoldinger, og er det i deres Almuesmaal, som Lars her har digtet."

Carl Henrich Mørch (5/11 1828 - 22/3 1890) ble født på Klokkeråsen i Slagen som sønn av organist og kirkesanger Jens Andreas Mørch i Sem og Slagen og hans kone Johanne Aasen. Etter en del studier i Oslo slo han seg på journalistikken, og var bl a. redaktør i flere aviser som: Tunsbergensern, Tønsbergs Blad, Drammens Tidende og Fredrikstad Blad.
Som skillingsviseprodusent er Mørch/Udfolding en av de enkeltpersonene i Vestfold jeg har funnet flest skillingstrykk etter. Hele sju viser. Når jeg så har gått igjennom G. Glørsenes samling av Mørchs dikt og viser er det enda flere tekster der som kan ha vært distribuert som skillingsviser. Skillingsvisene til Mørch/Udfolding er alle av det humoristiske slaget, men gjerne med et spark i en eller annen retning. Det er lett å se redaktørens "leder" i mange av disse visene.

For videre lesning:
Digte og Viser af Carl Henrich Mørch. I udvalg ved G. Gløersen. Tønsberg 1897.

Glette, Kåre. Høvesdikting (leilighetsdikting) i Tønsberg i perioden 1840 til 1890 : hovudsakleg med utgangspunkt i Carl Henrich Mørchs dikting : ein studie i prosjektet "Vestfold og litteraturen"

Tønsbergs historie. B. 3, del 1 av Oscar Albert Johnsen ; utgitt av Tønsbergs bybokkomite. Oslo : Gyldendal , 1955

 


Skillingsviser / innhold    toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster