Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

De femten Kjæringer, som vare Vakte
Fra
Tre smukke Viser

Trykt og tilkjøps hos M. Hansen Tønsberg.


Lydfiler Lyd:
Her kan du høre melodien Midi-fil
[Åpne i eget vindu]
  Faksimiler Faksimiler:
Forside (65kB)
Side 2 (79kB)
Side 3, med b-sang: Afskedssang (70kB)
Side 4, med c-sang: Ulykkelig Kjærlighed (114kB)


  Noter Noter:
Gif-fil (8 kB)
 Les om visa - Les om forfatteren Carl Heinrich Mørch Carl Heinrich Mørch (pseudonym: Lars Udfolding)

Skillingsviser nr 12/1999


Mel.: En liten Gut ifra Tistedalen osv.
Aa femten Kjæringer sad paa Rad,
  Som var Vakte,
I en Forsamling de sang og bad
  Gi saa sagte -
Det var om Synd og om Daarlighed
Hos alle dem, som er ikke med
  Blandt de Vakte:/:.

Aa femten Kjæringer vandred hjem
  Ganske sagte,
Aa femten Hoder hang skakt paa dem
  Som var Vakte.
Og femten Rygter ihjel de slog;
Men femten Suk de dog hver Gang drog
  Gi saa sagte:,:

Aa femten Kjæringer hjem de kom,
  Som var Vakte,
Der Grisen rusled i Stuen om
  Ganske sagte,
Aa Hanen sad paa en Lænestol,
Om Renlighed og om Orden goel
  For de Vakte:,:

Aa femten Mand var til Byen gaat
  Ganske sagte,
Der femten Mand havde noget faat,
  Som vist smagte;
Thi-ikke længted de femten hjem,
Skjøndt femten Kjæringer vented dem,
  Som var Vagte:,:

Der var Forsamlinger Dag paa Dag
  Blandt de Vakte;
Der stod i Byen saa mangt et Lag,
  Hvor man smagte;
Og hver en Morgen derovenpaa
Lod femten Kjæringer klart forstaa,
  De var Vakte:,:

De femten Kjæringer drev et Spil
  Gi saa sagte,
Aa femten Mand maatte dandse, til
  De ble Vakte;
Og da den hellige Vei de fandt,
Fik Næsten laane hos dem paa Pant
  Ganske sagte:;:

Aa femten Kjæringer tjærned Smør,
  Som vist smagte,
Aa femten Kjæringer andet gjør
G  anske sagte:
Med femten Kjærner de stode skjult,
Men lidt Safran - det gjør Smøret gult
  For de Vakte:,:

Saa gik den Gjerning for fulde Seil
  Bland de Vakte,
Aa Medynk hørtes med Næstens Feil
  Gi saa sagte,
Aa meget meer end Safran og Pant
Mod Verdens Syndere de udfant
  Som var Vakte:,:

Naar Verden skjønned sit eget Vel
  Ganske sagte,
Da kunde virkes med stadigt Held
  Blant de Vakte;
Men femten Kjærringer; femten Mand
Den lod forsøge med lidt Brød og Vand
  Om det smagte:,:

Da til Forsamling de atter gik
  Ganske sagte;
Den stakkars Djevel al Skylden fik
  Af de Vakte
Han blir vel klogere næste Gang,
Aa dermed slutter jeg nu min Sang
  For de Vakte:,:

 


Skillingsviser / innhold    toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster