Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

En ny og paalidelig
Vise

ført i Pennen til Opbyggelse for alle andre
Bomskudiusser af Lars Utfolding.


Lydfiler Lyd:
Her kan du høre melodien Midi-fil
[Åpne i eget vindu]
  Faksimiler Faksimiler:
Side 1 (88kB)
Side 2 (95kB)


  Noter Noter:
Gif-fil (8 kB)
 Les om visa - Les om forfatteren Carl Heinrich Mørch Carl Heinrich Mørch (pseudonym: Lars Udfolding)

Skillingsviser nr 11/1999


Mel: Jeg skul' au ha Lyst te givte mei sa'n.
Saa ve Pintse-Løite faldt en Kveld sa'n
Som jei tænkte hardt paa Bygdas Vel sa'n
  At jeg kom i Snakken
  Me en Knut paa Bakken,
Om de Formandskapes rare Stel sa'n.
  Holt din Trut! Sa'n
  Saa sa' Knut; sa,n
Aldri Væra blir du Formand Gut sa'n.

Nei! Vi har no' And't aa tænke paa, sa'n
Der skal snart et Sjytemøte staa; sa'n
  Der blir store Prima'er
  Den som hadde di Far
Kunne nok ei Ti' som Stormand gaa, sa'n
  Derfor Lars sa'n
  Sjyt paakars, sa,n
At du ei blir staaende tilbars! sa,n. 

Aa jei fek mei da ei Refle fort, sa'n
Som gik mye langt - aa inte fort sa'n 
  Aa no'n spidse Kuler,
  Som mot Vere uler,
Naar de er a rette Sort, sa'n.
  Kuler smaa, sa'n
  Talg sat paa, sa'n
Den jeg jømte, kan Di vel forstaa, sa'n.

Aa i de Kapittel var jeg klok; sa.n
Samla meir end ta en kulta Bok, sa'n
  Men de var ei dette;-
  Naa skal jeg berette,
At jeg paa ei Gaupe Sigte tok, sa'n
  Fjøra fauk; sa'n,
  Traf en Hauk, sa'n
Som just ovafør i Lufta strauk, sa'n.
 
Derpaa reiste jeg ei Sjive stor, san
De var Bagstefjøla tel a Mo'r, sa'n
  Klemte paa aa sjyte;
  Uten sjøl aa skryte,
Kula taalig langt telsies foer sa'n.
  Aarings Stut sa'n
  Egde Knut; sa'n
Var saa dom aa hadde slept'n ut sa'n

Snart kom Knut aa viste frygtlig Fjæs: sa'n
Stuten koster femten Species! sa'n;
  Men jeg brugte Kjeften;
  Du har sjøl jo slept'n!
Hvorfor skal naa Stuten gaa paa Græs, sa'n?
  Lars, dit Kjon! sa'n
  Strax Kausjon sa'n
Ellers skal Du ind for Kommission! sa'n

Aa naa kom jeg her som Prima Gut, sa'n
  Trudde vist, jeg skulle ta't mig ut; sa'n
  Men saa artig gjik de-
Var vist Feil ved Sigte-
Eftersom jeg høre fek teslut; sa'n
  Ja dem kom, sa'n
  Sluddra om, sa'n
"Lars har træffa de dem kaller Bom" sa'n.

Aa for de har ingen Prima sæt, sa'n
Hvori Direktion har gjort Uret; sa'n
  Thi for os som Finden
  Allerværst i Vinden,
Det forstaas vel saa temlig gret: sa'n
Ingensta'n sa'n
Kunde han sa'n
Vetta Noe, før det dat en Mand, sa'n.

Men allikevel saa er jei gla, sa'n
For jeg synes her er morosomt ida; sa'n
  Bare Ingen melle
  Noe Stykt fra Kjelle
Derfor Kuene har gaat paa Tra, sa'n
  - Jenter ho! sa'n
  Di kan tro, sa'n
Lars med Bommen skotske kan for to sa'n

 


Skillingsviser / innhold    toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster