Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

Slutningssang

ved Bazaren i Tunsberg

2 - 6 Marts 1871

Sælges til Indtægt for de franske Saarede

Trykt hos T. N. Kildal


Lydfiler Lyd:
Her kan du høre melodien Midi-fil
[Åpne i eget vindu]
  Faksimiler Faksimiler:
Tittelside (181 kB)
Side 1 (209 kB)
Side 2 (236 kB)


  Noter Noter:
Jpg-fil (48 kB)
 Les om visa - Les om forfatteren Carl Heinrich Mørch Carl Heinrich Mørch

Skillingsviser nr 4/2001Det er saa rart udi denne Verden,
imens vi rusler afsted paa Færden;
no' gjør os ondt, og no' gjør os godt,
og Hjertet banker ei altid smaat.

Og her i Tunsberg, hvor Haraldsætten
paa Haugathinget har skiftet Retten,
her maa vel være et eget Drag,
her maa vel Hjertet slaa store Slag.

Her maa vel Aanden ha store Syner,
og naar det over Europa lyner,
det er somom den vil være med,-
ja Viking tanken, den vil afsted.

At staa mod Uveir med Bringen aaben
i Hildurs Leg og faa Heltedaaben,
det er en Drøm ifra gamle Da'r,
som ogsaa Folk her paa Vestfold har,

Men lad os ikke i Drømme sværme,
jeg vil til Sagen saa smaat mig nærme;
ja tænk nu bare paa Frankrigs Ørn,
der sidder fast i saa skarpe Tjørn.

Dens sidste Flugt var ved Solferino;
men, kjære Venner - ja bare bi naa!
lad den faa bløde kun lidt i Ro,
den faar igjen sin Marengolo.

Men her er atter lidt vildsom Tale.
Galliens Hane foer op at gale
og sandset slet inte Klokka ret
formøe had' den paa Hønsa set.

Dog vil den aldrigen gaa med Skammen,
om den fortidlig blev rød i Kammen;
den saa kun Solen fra Austerlitz
og tænkte ikke paa "Donner, - Blitz."

Men bort med Hanen! - Saa rart i Verden;-
thi mens han rusler afsted paa Færden,
den gamle kluntede norske Bjørn,
han tænker ofte paa Frankrigs Ørn.

Han kan nok væra lidt tver og grætten;
men aldrig glømmer'n den vakre Letten
den røe, hvite, ja og den blaa,
som Franfrig fandt op ved Jean Rousseau.

Ja meget Frankrig vi har at takke;
naar no' i Verden har staat paa Skakke,
det bygged altid paa Friheds Grund,
og spurgte aldrig: "hvormange Pund"?

Og nu det vaander sig jo i Smerte.
det grebet her har saamangt et Hjerte,
og gid at Frugten af vor Bazar
en Smule Lindring for Frankrig var.

Lad Frankrig blomstre igjen paa Jorden!
- det er en Bøn ifra Tunsberg-Fjorden -
ja helt fra Elsas og til Provence,
Og nu til Slutning et - vive la France!

 


Skillingsviser / innhold    toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster