Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

Hypothekvise


Lydfiler Lyd:
Her kan du høre melodien Midi-fil
[Åpne i eget vindu]
  Faksimiler Faksimiler:
Side 1 (173 kB)
Side 2 (242 kB)


  Noter Noter:
Jpg-fil (50 kB)
 Les om visa - Les om forfatteren Carl Heinrich Mørch Carl Heinrich Mørch

Skillingsviser nr 5/2001


(Mel: Aa Nils Johansen den vakre Gutten).

Der blev en Svingom ue Bondesjikken
Dengang dem fik denna Hyppetikken,
Aa der blei Penger at faa paa Pant
:,: Saa Bonden slap for at gaa som Fant. :,:

Ja se nu justsym der borte i Bakken,
I bare "Tistil" - ja ogsaa Stakken.
Hu Aase raka, hu Aase skar;
:,: Ja tænk aa simpel hu dengang var:,:

Aa vesle Else gik me i Fjøse,
Hu maate Kua om Morran løse
Ja endog Grisen hu maatte gjii;
:,:Maa sligt ei kaldes for Svineri.:,:

Aa sjølve Ola,- han kan jeg hugse
I Vadmels Trøie og Vadmels Buxe;
Han kjørte Ploug aa han kjørte Harv,
:,:Sligt passe kan for en Husmandsslarv.:,:

Men da dom fik denna Hyppetikken,
Der blei Svingom uti Bondesjikken,
Da blei der just som i Kristian'
:,:Me Pons aa Bayer aa Portpian.

Da blev der fuldtop med Vin og Kake
Aa ingen vilde nu staa tilbake
I Traktement eller Klædsdragt;
:,:For derved blev man jo til Foragt.

Aa hvordan gik det vel borte i Bakken?
Hu' Aase slængte den gamle Stakken
Aa hængte paa sig et Sprinkelværk,
:,:Det var'nte Skjørt, og det var'nte Særk.:,:

Hu' sa', det brugtes uta de fine
(Jeg tror dem kalder det - Krinoline),
Det skulde væra til Pryd aa Brus;
:,:jeg tyk's det ligna et - Hønsehus.:,:

Men Kvindfolk gjør det nok ør i Hue;
Thi Aase straks vilde blive Frue
Med Silkekjole aa Hat med Fjær,
:,: Aa Ola kaldte hu' Propritær. :,:

Aa vesle Else blev kaldt Elise,
hu' slap aa varte op flere Grise,
Thi dertil var hun nu altfor fjong:
:,:Hvad skjønner Grisen vel paa Sjinjong! :,:

Nei, ind til Byen dem hende sendte,
At ei hun skulde bli' Bondejente.
Men altimellem en "gul en gik,
:,:saa Ola Klø'e bag Ore fik:,:

Men Aase sa': "Vi maa følje Skikken;
Du kan jo laane i Hypethiken!"
Aa Ola gjorde som Aase sa',
:,:Aa straks han fandt, det var noksaa bra.:,:

I Sjupskindspels han til Kjerka kjørte,
Aa store Selskap til Bakken førte;
han kaldtes Bakke og Propritær,-
:,:Hvad kan en Bonde vel ønske mer? :,:

Men Resultatet jeg kan ei skjønne,-
Sligt maa formodentlig ei sig lønne;
Jeg saa forleden i en Avis,
:,:At Bakken solgt var til Underpris. :,:


Pris 10 øre

Tilkjøbs hos G B Strøm Møllergaten 7. nær Folketeateret.

 


Skillingsviser / innhold    toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster