Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

En ny og uvorn Vise
om
Øl og Brændevinsdrikken

af
Lars Udfolding *)

Pris 10 øre.

(Eftertryk forbydes)

Tønsberg
Trykt i T.Kildahls Trykkeri
1885


Lydfiler Lyd:
Her kan du høre melodien Midi-fil
[Åpne i eget vindu]
  Faksimiler Faksimiler:
Forside (35kB)
Side 2 (57kB)
Side 3 (96kB)
Bakside (49kB)


  Noter Noter:
Gif-fil (9 kB)
 Les om visa - Les om forfatteren Carl Heinrich Mørch Carl Heinrich Mørch (pseudonym: Lars Udfolding)

Skillingsviser nr 14/1999


Den gaar paa Ja vi elsker dette Landet


Norske Mand i Hus og Hytte
hald di Flaske fuld;
den kan dig mot Sørj besjytte
meir end Gods aa Guld.
La kun Kjærringene knurre,
Barna skrike høit;
du lar bare "Humla surre"
aa tar dig en Støit.
Du lar bare Humla surre,
aa saa tar du dig en Støit.

Kjære Barn har mange Navne,
derfor og en Dram
bør ei heller slike savne; 
"Fattigmandens Lam"
er den jo blit kaldt i Thinge
af en Folkets Mand,
sligtno far' paa Faulevinge
rundtom Land og Strand..
sligtno far' paa Faulevinge,
farer rundtom Land og Strand.

Herlig Folkets Fane vaier,
løfta slik mot Sjy;
skjønt han glømte at en Bayer
aa en Hat af Bly
hører til den Lammesteika
hos de Fattigfolk,
naar de rekti ska bli smeika
af en sliken Tolk,
naar de rekti ska bli smeika
af en slik gedigen Tolk

Ja, det "Stemmekvægets" Stemme
bør bli Brændvinsbas,
aa de Simple som Fornemme
faa sig Glas paa Glas.
Fine Frøkner jo og Fruer
Bayersørpa tar;
det er Danels, det, som duer
Danels, som er rar, 
det er Danels det, som duer,
det er Danels, som er rar.

Bayerøl til Koner, Ammer
bør naa hver Mand ha,
Fanden spare, nogle Drammer
er vist ogsaa bra.
Hør I Mødre, sligt sig lønner,
I maa være med:
tænk en Flok forfyldte Sønner,
hvilken Herlighed!
tænk en Flok forfyldte Sønner,
tænk jer, hvilken Herlighed!

Det er Moro blot at skue
efter Alfarvei
Slængen hit og dit med Hue,
som en var det lei.
Aa saa Brølen, aa saa Hikken,
aa saa Flasken op;
hvor den goe, gamle Sjikken,
størker Sjel aa Krop,
hvor den goe, gamle Sjikken
størker Sjelen ja, aa Krop,

Kom ei me det Prat om Glasse,
jeg er ei saa svak,"
skryter mangen Turebasse
til han blir et Vrak.
Han kan slettes inte fatte,
hvordan Folk blir Svin;
sikrest var det om han satte
Ring i Næsen sin, 
sikrest var det om han satte,
satte Ring i Næsen sin. 

Men hvor pen du blir i Fjæse,
som du turer væk,
saa'n ei vakker blommet Næse,
lik en Rosenhæk!
Knup i Knup mot Øra trænger,
røe, gule, blaa,
medens Underlippa hænger,
me ei Banning paa,
medens Underlippa hænger,
hænger me ei Banning paa.

Naar du saaleds til Exempel
styrer Kroppen ud.
blir den vakkert Mandens Tempel,
for den Herre Gud.
Men hvad gjør det vel til Saken, 
du "betaler sjøl";
du er, "Gutten som er vaken
kom me Dram aa Øl,
du er, Gutten, som er vaken,
bare kom me Dram aa Øl!"

              
*) Efter den gamle Fylkeinddeling hørte, som bekjendt, Jarlsbergs og Laurvigs Amt under Vestfold, og saaledes kaldtes i den nordlige Del af Fylket helt ind i vor Tid, de. der boede udenfor Holmestrand, for Udfoldinger, og er det i deres Almuesmaal, som Lars her har digtet.

 


Skillingsviser / innhold    toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster