Høgskolen i Vestfold | Nettbiblioteket | Digitale tekster | Skjønnlitteratur | Tilla Valstad 

Tilla Valstad

MEN STØRST AV ALT 
ER KJÆRLIGHET

Innhold:
En matros kommer hjem
Salige er de fattige
Vinterkveld
Axel og Valborg
Julestria
Borgerballet
Hos tante Letta
Doktoren kommer
Skipper Bagges opplevelser
Vår
Junikveld
Trolovet
I Fagervik
Oppgjør
Det lager seg
Reisedagen 

Papirutgave: Oslo: Gyldendal, 1941
Nettutgave: Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000.
Copyright for nettutgaven: Høgskolen i Vestfold med tillatelse fra Asker museum.