HVE
Skriftserien ved Høgskolen i Vestfold

Copyright © 1998 Forfatterne / Høgskolen i Vestfold

L97 og kroppsøvingsfaget
- Fra blå praktbok til grå hverdag? -

Delrapport 1
En teoretisk referanseramme for evaluering av L97

Thomas Moser
Einar Berggraf Jacobsen
Kari Anne Jørgensen
Sven Egil Folvik
Karl H. Lilletvedt
Jorunn Nyhus Braute

 

Høgskolen i Vestfold
Avdeling for lærerutdanning, kroppsøvingsseksjonen
Tønsberg, 1999
Notat 2/99


Innhold: Full innholdsfortegnelse Se
                  fullstendig innholdsfortegnelse

 

Også tilgjengelig i Word-format (132 kB) og PDF-format (185 kB)


Copyright © 1998 Forfatterne / Høgskolen i Vestfold

Gå til:  Høgskolen i Vestfold    Skriftserien    Biblioteket


Konvertert og publisert på veven:
20. mai 1999
HVE-Biblioteket