Per Sivle: Sogor. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999

BUNDELEN
I.     Ein triskilling
II.    Berre ein hund
III.   Fante-Nils
IV.   Heimedøypt
V.     Hjelpelaus
 

I denne utgaava er bruka den rettskrivingi som kyrkjedepartementet hev godkjent til skulebruk.

Tilbake til  [forside] [innholdsfortegnelsen] [Hovedside for høgskolens digitale tekster] [HVEs nettbibliotek]
Sivle: Sogor. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999