Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

Olai Mathiessen
26.11.1876 - 16.12.1943

Innhold:   Viser:
  
Bilde av Olai Mathiessen

Olai Mathiessen

Selvbiografi toppen av siden

F R A
O L A I   M A T H I E S S E N
K V E L L E
Korte trekk fra min egen historie.

Siden flerheten av bygdenes befolkning er uvitende om min historie fra barndom og ungdom, skal jeg her gi noen opplysninger derom. -- Jeg har nemlig hørt mange feilaktige meninger.

Som barn gikk jeg folkeskolen på Rimstad i Kvelle, og til konfirmasjon gikk jeg for den daværende sokneprest Johs. Flood i Hedrum ....

Med mine gode evner og lærevillighet stod jeg alltid høyt hos både lærere og prest. Og jeg så den gang framtiden i møte med lyse forhåpninger. - Men jeg ble snart skuffet ....

Min hobby var i guttedagene å streife omkring i skog og mark på jagt og fiskeri. Jeg var flink til å skyte med min munnladningsbørse, og mine fiskeredskaper var især stang, skjene og garn ....

Men i 15-års alderen ble jeg angrepet av en hårdnakket sykdom, nemlig brystkrampe, blodmangel og sterk nervøsitet, og lå tilsengs i ca. 5 måneder. Jeg ble da bedre en tid, men sykdommen kom snart igjen, og i 17-års alderen hadde jeg et sju ukers opphold på Rikshospitalet i Oslo, men uten nevneverdig resultat. - Sykdommen fortsatte ....

Da jeg var ca. 19 år kom jeg på Diakonhjemmets sykehus i ca. 10 uker, også uten å bli helbredet. - Men i 22-års alderen ble jeg så pass sterk at jeg kunde ta et kursus ved amtssko1en i søndre Vestfold. - Ved avgangsprøven der fikk jeg «særdeles» i norsk og forhold, samt «meget» i regning og geometri. -- Året etter kom jeg inn på Notodden seminar for å bli lærer, som jeg hadde stor lyst til ....

Men etter en tids opphold der kom den samme sykdom igjen, så jeg måtte avbryte skolegangen. - Da var det at jeg måtte velge fotografien som livsstilling, da dette arbeide jo er lett. - For almindelig kroppsarbeide har jeg aldri orket.

Foruten fotografien har jeg lest mye botanikk og zoologi, og i 1921 utga jeg en geologisk avhandling, "Svundne tider", som vakte oppsikt . . . .

Hadde jeg vært frisk og sterk betviler jeg ikke at jeg kunde ha nådd langt.

O L A I   M A T H I E S S E N

 

 
Biografi fra Dikt og viser av Olai Mathissen v/Kolbjørn Bye toppen av siden

Olai Mathiessen

Olai ble født i ei lita stue på Nordkveldmoen i Kvelde i 1876. Der ble han boende hele livet. De var 8 søsken og hadde det trangt økonomisk. Faren ble kalt Mattis hjulmaker fordi han gjorde vognhjul og vogner. Han var også emissær på deltid. Barna hadde gode evner. En bror ble språklærer i Oslo, en annen, Olaf, ble prest i Amerika. Han har skrevet en bok om en reise han foretok til fots tvers over USA.

Olai begynte på lærerskolen på Notodden, men måtte slutte på grunn av sykdom. Han hadde siden dårlig helse så han kunne ikke gjøre kroppsarbeid, som var det vanlige den gang. Dessuten hadde han mange merkelige meninger, som gjorde at han ble til latter blant folk. Olai hadde stor interesse for botanikk, geografi og astronomi, og han tilegnet seg etterhvert mye kunnskap. Han skrev også dikt og gav ut to hefter om egne minner fra Lågendalen. Han reiste rundt og holdt foredrag om disse emnene. Han var også en brukbar billedmaler.

Det som imidlertid gjorde Olai mest kjent var at han begynte å fotografere kirker, gårder, vann i skogen, fjell, enkeltpersoner, forretninger o.a., og 29 år i tidsrommet fra 1903 til 1942 tok han bilder av konfirmantene i Kvelde og Hvarnes. For mange nålevende er det de eneste ungdomsbilder de har av sine forfedre.

Olai døde i 1943 og er gravlagt på Kvelde kirkegård. Hedrum kommune bevilget i 1976 penger til et gravminne på Olais grav på nordsiden av kirken. Det er en enkel rund stein med navnet hans på, like enkelt som han hade levd.

KB        

 

Litteraturliste toppen av siden
Mathiessen, M. Olai. Svundne tider : en original geologisk afhandling om den forhistoriske tids formationer og den mængde dyr og planter som findes forstenet i disse. Larvik, 1921.
Mathiessen, Olai. 26. nov. 1876-16. des. 1943 Egne minder og skisser fra Lågendalen . - Kvelle, 1942
Mathiessen, Olai M[oen]. Mangt fra Vestfold : Men især fra Lågendalen, Larvik og Sandefjord, Brunlanes, Tjølling og Sandar. - Kvelle : Forf. , 1943
Mathiessen, M. Olai. Minder fra mine foredragsreiser i omegnen av Larvik og Sandefjord og ellers i landet. Larvik : [s.n.] [ 1944?]
Hedrum Historielag. Dikt og viser av Olai Mathiessen. Ved Kolbjørn Bye.

 


Skillingsviser / innhold    toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster