Skillingsviser
Skillingsviser / innhold / Olai Mathiessen 

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

En Vise
Om
Sandefjords Brand
den 16de Marts 1900.

Af

Olai M. Nordkvelle.

Larvik. "Jarlsb. og Larv. Amtst."s Bogtrykkeri.

Pris 10 Øre.


Lydfiler Lyd:
Her kan du høre melodien Midi-fil
[Åpne i eget vindu]
  Faksimiler Faksimiler:
Tittelblad (118kB)

  Noter Noter:
Gif-fil (68 kB)


Les om Olai Mathiessen

Skillingsviser nr 8/2000


    Melodi: Nu er det længe siden.
    (samme melodi som for En interessant vise om Larviks brand)

    Mens folk i staden slumred
    saa fredelig og sødt,
    den grumme gjæst indfandt sig,
    som farver alting rødt.

    I nattens mørke time
    en heftig ild brød frem
    ifra fabrikken Nordmand
    til mange, mange hjem.

    Igjennem nogle træskur
    forplantet den sig hen
    til middelskolens bygning,
    og strax nedbrandte den.

    To mænd, som kom fra toget,
    den store brand fik se; -
    til kirkens taarn de ilte,
    og heftig ringte de.

    Ved klokkelyden vaagned
    hver borger i den stad.
    Var der nu brand paafærde?
    Man vidste intet af.

    Men strax man det fik vide,
    snart hørtes raabet "brand"
    og op af sine senge
    nu farer alle mand:

    Et flammehav udbredte
    sig alt for deres syn;
    man sagde og man raabte:
    "Snart brænder hele by'n!"

    Der blev en skræk og rædsel
    i hele Sandefjord;
    man løb i vild uorden
    i baade syd og nord.

    Snart kirken stod i luer,
    saa brændbar som den var,
    men presten dog fik reddet
    fra ilden kirkens kar.

    De klokker, som forkyndte,
    at byen var i blus,
    de fik en traurig ende,
    de sank som rent i grus.

    For brandmandskabet var det
    aldeles ikke godt -
    de maatte først til dammen,
    thi vandet randt for smaat.

    De maatte hugge huller,
    for større tryk at faa,
    og da fik ilden styrke,
    det kan enhver forstaa.

    De røde flammer blussed
    i nattens mørke stund,
    og lyste over byen
    og hele egnen rundt.

    Man sprøited og arbeided
    saa godt, som muligt var;
    men ilden var blit herre
    og herjed grum og svar.

    Og inden nogle timer
    var seksti huse brændt
    i bedste handelsstrøget -
    ja, der var noget hændt!

    Og henved tusen mennesker
    blev ganske uden ly;
    de maatte derfor drage
    udover land og by.

    Selv byens tvende blade
    i røgen maatte gaa - -
    dog tør vi sikkert haabe,
    vi snart igjen dem faar.

    Den gamle Sand'hær's kirke
    var ogsaa truet med
    at stige op i flammer,
    men fik dog staa i fred.

    Og prestegaarden svæved
    en tid i fare for
    at faa den samme skjæbne,
    som byen nedenfor.

    Men den blev ogsaa reddet
    fra ilden haard og streng,
    og dette skulde skyldes
    en søn af Doktor Freng.

    Her maa til slutning siges:
    Det var Guds under, at
    ei nogen brændte inde
    i denne mørke nat.

    Tilsidst jeg her vil sige
    til publikum idag:
    Støt dine egne kjøbmænd!
    det er en vigtig sag.

    Lad ingen femmed blive
    beriget af den brand,
    ved handelen at tage
    fra din egen handelsstand!

 


Skillingsviser / innhold  / Olai Mathiessen  toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster