Skillingsviser
Skillingsviser / innhold / Olai Mathiessen 

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

FIRE DIKTE
Forfattet av
O L A I   M A T H I E S S E N
HEDRUM PR. LARVIK

Stjerneverdenens vidunder
Fagre minder
Kjærlighetens under
Til skogtjernet


Lydfiler Lyd:
Her kan du høre melodien Midi-fil, samme melodi for de to første visene
[Åpne i eget vindu]
  Faksimiler Faksimiler:
Forside (59kB)

  Noter Noter:
Stjerneverdenens... (gif-fil) (63 kB)
Fagre minder... (gif-fil) (52 kB)


Les om Olai Mathiessen

Skillingsviser nr 10/2000


[ toppen av siden ]

Stjerneverdenens vidunder

Mel: Hvor i verden du gaar.

    Naar jeg løfter mit blik mot det bundløse blaa,
    op mot stjernenes tindrende hær,
    og jeg ser millioner av kloder der staa
    og betenker, hvor store de er,-

    Da går tanken til ham, som det hele har gjort,
    han som " strødde" dem ut med sin haand.-
    Hvilken endeløs prakt! Hvor ufattelig stort
    er dit verk, du almægtige aand!-

    Naar jeg kaster mitt blik mot den vældige sol,
    og jeg føler dens varme saa sterk,-
    og jeg vet, at den lyser fra pol og til pol,
    jeg erkjenner, at alt er ditt verk.

    Naar jeg tenker paa jordklodens svimlende fart
    omkring solen hvert eneste aar,-
    og jeg maaner ser lyse saa straalende klart,
    og kometer" på himmelem" staar,-

    Da det roper derinne: Du veldige Gud"
    Du er større, end vi kan forstaa.-
    Alt det store ble til på dit mægtige bud,
    og din almakt kan aldrig forgaa!"-

    Naar jeg Sirius ser med sin glans der i syd
    smiler over til vega i nord,-
    Betelgeuze og Rigel den Orions pryd,
    jeg erkjenner, at Herren er stor.-

    

[ toppen av siden ]

Fagre minder.

Mel: Hvor i verden du gaar.

    Jeg har vandret i skogen så mangen en gang
    mellem duftende blomster og krat.-
    Jeg har lyttet til rødkjælkens dæmpende sang,
    naar paa grenen den fredelig sat.-

    Jeg har klatret og gaat i den bratteste li;
    jeg har hvilt paa den moslagte sten.
    Jeg har gaat paa den ujevne, slyngede sti
    mellem lyng under løvrike gren.-

    Jeg har lyttet til maaltrostens herlige røst
    fra et lunt og behageligt sted,
    førend solen den steg over fjeldet i øst
    i den tidlige morgenstunds fred.-

    Jeg har sittet ved skogtjernets blomstrende bred,
    førend taaken sig løftet fra vand,
    der hvor strandsneppen farer som pilen avsted
    langs den buktede, sivklædte strand.-

    Jeg har sittet paa fjeldet en vaarmorgen-stund
    naar omkring mig lød kvitter og sang.
    Og dernede laa folket i fredelig blund,
    medens svaler i luften sig svang.-

    Og dernede i dalen gik laagen saa klar;
    som et sølvbaand den buktet sig frem.
    Jeg saa bygden saa fager og fin, som den var
    med de mange og venlige hjem.

     

[ toppen av siden ]

Kjærlighetens under.

    Kjærlighet er livets store under.-
    Hvem kan tolke den i dikt og sang?
    Hvem kan si, hvori dens væsen bunder,
    denne ædle, underbare trang?-

    Fattes kan det ei, men kun erfares;
    thi dens væsen synes være skjult.
    Hvis vi prøver dette at forklare,
    blir det bare endnu mer dulgt.


[ toppen av siden ]

Til skogtjernet.

    Der ligger et ensomt og smilende vand
    i skogen bak aaser og fjeld,
    hvor fiskene leker ved gyngende strand
    blandt liljernes duftende væld.-

    Og tjernet er omgit av urer og krat,-
    af fjelde og skigsklædte li.-
    hvor kveldknarren surrer i skjærsommernat,
    Mens skogsneppen farer forbi.

    Kun sjelden den færdes et menneske om
    ved tjernet bak storskog og fjeld.-
    Kun sjelden der høres en eneste ljom
    af lokking fra liernes held.-

    Dit vil jeg, dit vil jeg, min længsel er stor
    at gjæste det ensomme tjern,
    hvor freden har hjemme, hvor troskapen bor,
    hvor uro og falskhet er fjern.-


    Gled den fattige lyriker ved at kjøpe diktene!
    De kan selv bestemme prisen.

 


Skillingsviser / innhold  / Olai Mathiessen  toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster