Stig Bjørshol, Inge Vinje, Øyvind Wistrøm:
Evaluering av ENSI 3 : Miljølære og skoleutvikling : Første rapport
Copyright © 2000 forfatterne

Innhold


Vedlegg

  1. Statistisk oversikt fra hovedspørsmålene i rapportskjemaene (ikke inkludert i nettutgaven)
  2. Felles rapporteringsmaler med følgebrev:
  3. Oppdragsbeskrivelse fra KUF av 10.05.99 (ikke inkludert i nettutgaven)
  4. Brev fra KUF til Statens Utdanningskontorer av 19.01.98 (ikke inkludert i nettutgaven)
  5. English summary

Stig Bjørshol, Inge Vinje, Øyvind Wistrøm:
Evaluering av ENSI 3 : Miljølære og skoleutvikling : Første rapport

Copyright © 2000 forfatterne
Høgskolen i Vestfold