HVE
Skriftserien ved Høgskolen i Vestfold

Copyright © 2000 forfatterne

Vurdering av
fullføringsgraden i
vernepliktsmassen
1970-2000Jens B. Grøgaard og Ole Fredrik Ugland


Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000
Rapport 4/2000
ISBN (trykt utg.): 82-7860-041-4


Innhold: Full innholdsfortegnelse Se fullstendig innholdsfortegnelse

 

Også tilgjengelig i RTF- og Word-format  (omfang ca 39 s., ill.):


Copyright © 2000 forfatterne  
 

Høgskolen i Vestfold  :  Biblioteket  :  Skriftserien

Avdeling for samfunnsfag
 


Konvertert og publisert på veven:
14.04.2000
HVE-Biblioteket