Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

Emil Olsen
02.07 1847 - 1934

Emil Olsen

Emil Olsen var kristiansander som etter endte studier ved universitetet i København og Kristiania flyttet til Tønsberg 22 år gammel. I Tønsberg arbeidet han som lærer og overlærer ved flere av byens skoler. Sammen med Sven Foyn var han også med på å starte en pikeskole for byens dannede unge damer. Emil Olsen var i årene 1872 - 1878 redaktør i Tønsbergs Blad.
Ved siden av Engebret Hougen og Carl Henrich Mørch var Emil Olsen en av Tønsbergs mest flittige skribenter av leilighetsdikt og viser. Mange av disse ble i 1922 utgitt i forbindelse med hans 75 årsdag under tittelen "Digte fra et langt liv".
Emil Olsen hadde også en stor lokalhistorisk interesse. I den sammenhengen var han en sentral person i forbindelse med utgravningene på Slottsfjellet. Han har skrevet flere bøker med utgangspunkt i dette arbeidet.
Emil Olsen var en mye brukt taler og foredragsholder.

Bøker av Emil Olsen:
Sangbog : nærmest for arbeiderforeninger og arbeidere / [Engebret Hougen, Emil Olsen, Knut Hougen. - Tunsberg : M. Hansen , 1875
Klipperiften : sange / samlede og oversat af Emil Olsen. - Arendal : Udgiverens forlag , [188--1884]
Digte fra et langt liv. Emil Olsen. - Kristiania. : Stenersen , 1922
Vestfold i vikingtid (Gogstadskibet og Osebergskibet) Aasgaardstrand, paa Tønsberg slotsfjeld, Nøtterø og Tjømøn. Kristiania Handelstrykkeriet 1924.
Slottsfjellet ved Tønsberg: en historisk beskrivelse. Tønsberg 1909
Tunsbergiana: Tønsberg: Tønsberg Blad 1905.
Tønsbergs historie i kort omriss. Tønsberg 1920.
Vallø oljeraffineri: jubileumsskrift 1899 - 1924. Kristiania 1924

Viser av Emil Olsen i denne samlingen:

For videre lesning:
Glette, Kåre. Høvesdikting (leilighetsdikting) i Tønsberg i perioden 1840 til 1890 : hovudsakleg med utgangspunkt i Carl Henrich Mørchs dikting : ein studie i prosjektet "Vestfold og litteraturen"
Tønsbergs historie. B. 3, del I og II av Oscar Albert Johnsen ; utgitt av Tønsbergs bybokkomite. Oslo : Gyldendal , 1955
Tønsbergs blad historie og forhistorie B. 1 og 2.. Øyvin Davidsen Tønsberg 1970


 


Skillingsviser / innhold    toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster