Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

Bazarvise

Afsunget ved Bazaren i Tunsberg.
d. 2 - 5 Marts

af det berømte Selskab
"Taiaadra."

Sælges til Fordel for de Franske Saarede.
Eftertryk forbydes eftertrykkelig.

Trykt hos T. N. Kildahl.


Lydfiler Lyd:
Her kan du høre melodien Midi-fil
[Åpne i eget vindu]
  Faksimiler Faksimiler:
Forside (116 kB)
Side 1 (195 kB)
Side 3 (133 kB)


  Noter Noter:
Gif-fil (27 kB)

 
Hør denne visen i innspilling med Sviskeprinsene!
Velg format: Last ned innspillingen i mp3-format MP3 (1,3MB) - Last ned innspillingen i RealAudio-format RealAudio (804kB)


 Les om visa  -  Carl Heinrich Mørch Les om forfatteren Emil Olsen

Skillingsviser nr 3/2000


Mel: Ta'e i aa dra'e.


Og Tunsberg, det er nu saa herlig en By,
At her jeg er baaren, deraf er jeg kry,
Og somme, dem si'er, det i Bøgerne staar,
At nu er den akkerat tusinde Aar.
Ta'e i aa dra'e for Tunsberg By da,
Ingen i Norge er bedre endda.

Og Gutter saa kjække og spræke vi har.
At, Norge, ei flinkere Sønner du bar,
De taaler en Tørning, de ler ad lidt Sprøit,
Naar bare din Ære de hæve kan høit.
Hurra, Hurra for Sjøgutten da,
Verden han viser, hvor han er ifra.

Og saa har vi ogsaa et Borgerkor,
Forkjølede Sprøiter og een Brandmajor,
Saa naar der bli'er Brand, vi sove kan trykt,
For hver Gang saa har han selv Branden slygt,
Ta'e i aa dra'e Sprøiterne da'e,
Vinden er stille og Alting gaar bra'e.

Men Klub har vi og, hvor der hersker bon ton,
Hvis største Fornøiels' er Klubkonversation ,
Naar fremmede Løver paa Baller gjør Kur,
Da er der og dem, som ligger paa Lur.
Ta'e i aa dra'e Løverne da
Slig Bekomst skal de dog redelig ha'e.

I Fjerdingen throner Thalias Hal,
Som Andre dem vilde nu tro, var en Stald,
I Ho'edet det drypper med Talg og med Sne,
Men Scenen den kan man jo næsten ei se,
Ta'e i aa dra'e for Thalia da
Fik hun det bedre, det kunde ei ska'e.

Og nu har vi ogsaa faa't Bazar istand;
Et skjønnere Vidnesbyrd Damerne kan,
Ei give sig selv; thi Alt er saa smukt,
At var jeg en Franskmand, jeg kyste dem lokt,
Hurra, Hurra for Damerne da,
Damer og Franskmænd er bedst dog endda.

Til Bazaren kom vi direkte pr. Ballon
Og aabner Dem her vor Appollosalon.
Her skal de faa Viser og smægtende Blik,
Naar vi ei til Gjengjæd faar Deres Kritik,
"Taiaadra" takker Dem da,
Glem ei Tallerk'nen se saa var det bra.

 

[ 1871 ]

 


Skillingsviser / innhold    toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster