Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold / Biblioteket / Digitale tekster

-

De Umistelige Bøger - De eldste norske ABC-bøker
De Umistelige Bøger
De eldste norske ABC-bøker

 Høgskolen i Vestfold
Biblioteket           Avdeling for lærerutdanning


Om prosjektet «De Umistelige Bøger»

Med støtte fra Kulturnett.no
I n n h o l d :
Kronologisk ordnet etter utgivelsesår for første utgave.
Bøker merket «NBdigital» er digitalisert ved Nasjonalbiblioteket
De eldste norske ABC-bøker

Schultz, Christian. 1779 
Forsøg Til En forbedret Abc-Bog, Ungdommen til Beste, og med Foresattes Samtykke, udgivet i Trykken af C. Schultz...

  [11] [Bibsys]  
  NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Stave, O.
ABC, eller Læsebog for Begynderklassen i Borger- og Almueskoler. Christiania.
[Ny utg.] 1865

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [49-2] [Bibsys]  
De eldste norske ABC-bøker

ABC. 1804 
Christiansand: Trykt af Peder Høeg.

  [12] [Bibsys]  
  NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Kjennerud, H. K.
A B C med Billeder, en Læsebog udarbeidet med særligt Hensyn på Skrivelæseundervisningen af H. K. Kjennerud... Christiania...
3. Udg. 1877

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [55] [Bibsys]  
De eldste norske ABC-bøker

Kildal, Simon. 1806 
Øvelse-Bog til Bogstav-Kjendskab, Rigtig-Staven og Ret-Læsning ....

  [14] [Bibsys]  
  NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Grønsdal, Haldor Olsen
ABC med Stave- og Læseøvelser. Bergen: P. Rolland
1. udgaves 6. opl. 1885

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [57] [Bibsys]  
De eldste norske ABC-bøker

Thonboe, Peter. 1814 
ABC til Brug i Almueskoler. 5. forbederede Oplag. Christiania: Trykt hos Grøndal.

  [15] [Bibsys]  
  NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Gjerberg, H. M.
ABC med Stave- og Læseøvelser, Christiania: Damm & Søns Forlag
2. omarbeidede Udg. 1879

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [59-3] [Bibsys]  
De eldste norske ABC-bøker

Grøgaard, Hans Jacob. 1815 
ABC. Christiansand: Trykt hos H. Th. Bachruds Enke.

  [17] [Bibsys]  
  NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Jespersen, Jesper. 1875
ABC eller læsebog for de første begyndere af J. Jespersen...
Kristiania: P. T. Mallings Boghandel.

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [67] [Bibsys]  
De eldste norske ABC-bøker

ABC-Bog. Tredje Udgave 
af  H.J. Grøgaard, Sogneprest til Nykirken. 1826. Bergen: Trykt hos Chr. Dahl

  [17-3] [Bibsys]  
  NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Væthe, A. 1877
ABC med Læseøvelser methodisk ordnet af A. Wæthe, Tredje forbedrede Oplag. Trondhjem...

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [69] [Bibsys]  
De eldste norske ABC-bøker

Grøgaard, Hans Jacob
ABC-Bog. Ottende Udgave. Bergen, 1859.

  [17-8] [Bibsys]  
  NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Rosing, Hedevig. 1879
Barnets første Bog. Kristiania: Gyldendalske Boghandels Forlag

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [76] [Bibsys]  
De eldste norske ABC-bøker

Læsebog for Almueskolernes nederste Classe. Første Deel. A.B.C. 1835 
Udgivet af Skolelærerforeningen i Christiania. Christiania: Paa Foreningens Forlag.

  [19] [Bibsys]  
  NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Austlid, Andreas. 1880
AbcBok, Bergen: I. W.Eides Forlag. Vestmannalagets Utgaava

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [79] [Bibsys]  
De eldste norske ABC-bøker

Knutzen, K.O. 1836.
Nyeste Billed-ABC for den norske Ungdom. Christiania: Paa H. G. Winthers Forlag, 1836.

  [20] [Bibsys]  
  NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Pedersen, J.L. 1883
ABC samt Stave- og Læseøvelser, Trondhjem.: Udgiverens forlag

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [82] [Bibsys]  
De eldste norske ABC-bøker

Nyeste Billed-ABC for Begyndere i Læsning. Med 30 Afbildninger. 1837 
Christiania.: Forlagt av Guldberg og Dzwonkowsky...

  [21] [Bibsys]  
  NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Kobberstad, Jacob R. 1884
Katekismus-abc for skolen og hjemmet. Med medhodisk ordnede stave- og læseøvelser...
Kristiania: : J. W. Cappelens forlag

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [83] [Bibsys]  
De eldste norske ABC-bøker

Hansen, Mauritz Christopher. 1842 
Forsøg til en hensigtsmæssig Barnets første Bog. Christiania...

  [24] [Bibsys]  
  NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Hansen, Fredrik. 1885
Norsk læsebog for begyndere af Fredrik Hansen, lærer ved Aarss og Voss' s skole. Kristiania: Alb. Cammermeyers Forlag

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [84] [Bibsys]  
NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

ABC eller første Øvelsesbog for Børn med tilsvarende Tabeller. [Ny utg.] 1860

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [25-2] [Bibsys]  
  NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Vellesen, Jonas. 1889
Den fyrste bok aat barnet, Bergen: Beyers Bokhandels Forlag

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [86] [Bibsys]  
NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

ABC. 1847 («Beyers ABC»)
Bergen: Tilkjøbs hos Frands D. Beyer og trykt i hans Officin.

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [27] [Bibsys]  
  NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Sveen, Hans. 1890
ABC-prøve paa bygdemaal, Hamar

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [87] [Bibsys]  
NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Smith, Lars. [1849]
Skrive og Læse ABC med Billeder af L. Smith .... Trondhjem: Litograf Urbye og Udgiveren.

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [31] [Bibsys]  
  NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Vellesen, Jonas. 1891
Folkeskolens ABC-Bog, Kristiania og Bergen: Beyers bokhandels forlag

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [88] [Bibsys]  
NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Hovland, Jacob. 1850
ABC. Udarbeidet af Jacob Hovland. Cand. theol. Christiania.: U.D. Wulfsberg & co

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [32] [Bibsys]  
  NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Holst, Elling & Anna Rogstad. 1893
ABC for skole og hjem. Christiania: J. Dybwads Forlag

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [89] [Bibsys]  
NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Qvam, Peter. 1852
Methodisk ordnet ABC med Forskrifter og veiledende Bemærkninger. Udgivet af P. Qvam...

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [33] [Bibsys]  
  NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Vellesen, Jonas. 1899
Norsk ABC elder Lesebok aat Smaaborn. 3dje utgaava av «Den fyrste Bok aat Barnet». Bergen: Beyer

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [93] [Bibsys]  
NBdigital: De eldste norske ABC-bøker

Billed-ABC for Børn. 1854
Med 160 Billeder. Christiania: Forlagt og trykt hos Chr. Schibsted

NBdigital - Nasjonalbibliotekets digitale samlinger [37] [Bibsys]  
     
         
S e   o g s å :
Skjelbred, Dagrun: Norske ABC-bøker 1777-1997


Høgskolen i Vestfold / Biblioteket / Digitale tekster toppen av siden