De Umistelige Bøger
De Umistelige Bøger / innhold
Schultz, Christian.  Forsøg Til En forbedret Abc-Bog, Ungdommen til Beste, og med Foresattes Samtykke. Papirutgave 1779. Vevutgave 2002.
Høgskolen i Vestfold  BiblioteketDigitale tekster

 |  Neste >


Forsøg 
Til 
En forbedret
Abc-Bog
Ungdommen til Beste,
og
med Foresattes Samtykke,
udgivet i Trykken
af
C. Schultz
Ihlens Skole den 16de
Julii 1779
Andet Oplag
Tronhjem,
Trykt på Autors Bekostning

 |  Neste >

Original utlånt fra Nasjonalbiblioteket i Oslo


De Umistelige Bøger / innhold toppen av siden
Høgskolen i Vestfold  BiblioteketDigitale tekster