Dagrun Skjelbred: Norske ABC-bøker 1777-1997 Copyright © 2000 forfatteren

Previous PageTable Of ContentsNext Page


II: ABC-BØKER ETTER ÅRSTALL

9: Forsøg til en nye A.B.C. Bog. 1777
Tronhjem: [J. Chr. Winding]
Fullstendig tittel:
Forsøg til en nye A. B. C. Bog, hvoraf den gemene Ungdom lærer at kiende adskillige Arter af Bogstaver, samt Tal og Rommer-Tal, dernæst Stavelser, Ord og Navne til Lættelse og Øvelse i en vis Stave- og Læsemaade. Til den Ende gives og nogle Lære-Fabler af forskiellig Slags Bogstaver og Ordene deelte i Stavelser; Endelig og et Tillægg om Bogstavernes Brug, Bogstavering og Afdelings-Tegnene.

«Er trykket paa 2 Ark Skriv-Papiir, og faaes til Kiøbs paa Weisenhuuset i Tronhjem og paa Ihlens Skoele, samt hos Bogbinder Cr. Falch i Tronhjem, indbunden for 6 Skilling Stykket»
(Notis i: Tronhiems allene Kongelige priviligerede Adresse-Contoirs Ugentlig Udgivende Efterretninger, 1777: no. 46)
Eies ikke av UBO, UBB, BOB, UBIT, DKB eller NLS

10: Schultz, Christian. 1777
Forsøg til En nye Abc-Bog, Ungdommen til Beste, forfattet af Christian Schultz. Ihlens Skoele den 20. Sept. 1777.Tronhjem: J. Chr. Winding, og faaes tikiøbs hos Sr. Swendsen paa Weysenhuuset. 32 s., pag., 2. ill.
Hanebilde
UBIT

11: Schultz, Christian. 1779
Forsøg Til En forbedret Abc-Bog, Ungdommen til Beste, og med Foresattes Samtykke, udgivet i Trykken af C. Schultz. Ihlens Skole den 16de Julii 1779. Andet Oplag, Tronhjem.: Trykt paa Autors Bekostning. 32 s., pag. 2 ill.
UBO/NS241

¤ 12: ABC. 1804
Christiansand: Trykt af Peder Høeg. 16 s., upag.
UBO/NS838 og NLS

 • Utg. fra 1818 UBB/XVIII K

  13: Kildal, Simon. 1804
  Øvelse-Bog til Bogstav-Kjendskab, riktig Staven og Retlæsning, bestemt til Vejledelse for Forældre og Ungdomslærere, som ville komme deres vigtige Kald ihu; at anføre Børn paa en fornuftig Maade til at læse, tænke og frygte Gud. Til Brug med Drængebørn. Andet forbedrede og omarbeidede Oplag. Bergen: Trykt i Hs Kongel. Majests. priviligerede Bogtrykkerie hos R. Dahls Efterleverske. 72 s., pag.
  Forord: Forerindring til Forældre og Ungdoms-Lærere
  DKB/15,-165 -8

  14: Kildal, Simon. 1806
  Øvelses-Bog til Bogstav-Kjendskab, Rigtig-Staven og Ret-Læsning bestemt til Veiledelse for Forældre og Ungdomslærere, som ville opfylde deres vigtige Kald: at anføre deres Børn paa en fornuftig Maade, til at læse, tænke og frygte Gud. Til Brug for Pigebørn. Andet forbedrede og omarbeidede Oplag. Kjøbenhavn: Trykt paa Forfatterens Forlag, 64 s. _?_, pag.
  Forord: Forerindring til Forældre og Ungdoms-Lærere
  UBO/NA/A w 6222, xerox-kopi NS 2704, mangler side 47 til side 48 og side 51 til side 62

 • Tredje utg. fra 1817, Christiania

  15: Thonboe, Peter. 1814
  ABC til Brug i Almueskoler. 5. forbederede Oplag. Christiania: Trykt hos Grøndal. 32 s., pag.
  Trykt første gang i København 1801.
  Forord
  UBO/NS 736, UBB. Finnes i katalogen NLS, men trolig tapt

  16: Billed-ABC-Bog for gode Børn. 1815
  Eegset: Trykt og tilkjøbs hos S. Aarflot, 16 s. upag. ill.
  Norsk utgave av Thieles ABC, trykt i København 1764/1784. Utgitt i tre hefter. Ett av disse (8 s.) finnes ved Aarflot-museet i Volda, de to andre er trolig tapt.

  17: Grøgaard, Hans Jacob. 1815
  ABC. Christiansand: Trykt hos H. Th. Bachruds Enke. 32 s., pag.
  Fortale med metodiske betrakninger.
  UBO/NS 5301

 • Tredje Udgave af H.J. Grøgaard, Sogneprest til Nykirken. 1826. Bergen:Trykt hos Chr. Dahl UBO/NS457
 • 5.te Udgave. Forøget med et Udtog af «Skolelærerforeningens ABC». Bergen: Beyers Forlag, 1841, 24 s. UBO/NA/A c 6946
 • 6te Udg., Bergen: 1852. BoB
 • Syvende udg. Bergen: Beyers Forlag, 1854. ABC-Bog af Hans Jacob Grøgaard. Med et Udtog af Skolelærerforeningens ABC. Tildels omarbeidet og forøget af Johan August Anderson. Førstelærer ved en af Bergen Domkirkes Almueskoler. 52 s., pag., ill. UBO/NA/A c 6946 og BOB
 • 8de Udg.: Bergen: Beyers Forlag, 1859 UBO/NS 457 og BOB
 • Syvende Oplag, Bergen: 1869, 128 s. BOB
 • Tiende Oplag, Bergen: 1872, 40 s. BOB

  18: ABC- og Læsebog for Børn med 24 lithogr. Plader. 1833
  Skien: Cappelen. 16 s.
  Eies ikke av UBO, UBB eller NLS.
  Tveterås sier i boka I pakt med tiden. Cappelen gjennom 150 år at Skien bibliotek har undersøkt både i private og offentlige boksamlinger for å finne denne boka, men forgjeves. (Tveterås 1979: 169)

  19: Læsebog for Almueskolernes nederste Klasse. Første Deel. A.B.C. 1835
  Udgivet af Skolelærerforeningen i Christiania. Christiania: Paa Foreningens Forlag. 24 s., pag.
  UBO/NA/A 1813 og UBB/P 5113

 • 4.Opl: A.B.C. med Stave- og Læseøvelser. Udgiven af Skolelærerforeningen i Christiania, 1850.
 • 5. omarbeidede Opl. anmeldt i Den norske Folkeskole 1856
 • 6. omarbeidede Opl. Christiania.: Chr. Schibsted, 1862, 24 s.
 • Syvende Oplag, Christiania.: Trykt hos Chr.Schibsted, Bogladerne, 1868. 12 Blade. Sælges til Fordel for Pensionsselskabet for Almu- og Privatskolelærere.

  20: Knutzen, Knud Olaus. 1836
  Nyeste Billed-ABC for den norske Ungdom. Christiania: Paa H. G Winthers Forlag. 32 s., pag., ill.
  Forerindring, 2 sider
  UBO/NS 471

  21: Nyeste Billed-ABC for Begyndere i Læsning. Med 30 Afbildninger. 1837
  Christiania.: Forlagt av Guldberg og Dzwonkowsky, trykt i Forlæggernes Officin af P.T. Malling. 48 s., pag., ill.
  UBO/NS/ 1314

 • 2det Oplag Christiania 1838
 • Femte Oplag med 35 Afbildninger 1847. Christiania.: Dybwad & Comp, 64 s., pag., ill. UBO/NS 1505 og DKB 15-168-8

  22: ABC for Begyndere. 1838
  Lillehammer: Trykt og forlagt af H.J. Selmer. 16 s., upag.
  UBO/NS 553

  23: ABC til Brug ved den første Børneundervisning. 1841
  Forfattet af en Børneopdragerinde i Tromsø. Tromsø: Trykt og forlagt af H.M. Høeg. 16 s., upag.
  UBB XV III K

  24: Hansen, Mauritz Christopher. 1842
  Forsøg til en hensigtsmæssig Barnets første Bog. Christiania.: Trykt i R. Hviids Enkes Bogtrykkeri og paa hendes Forlag af G Hansen. 42 s., pag., ill.
  UBO/NAA f 5145 og UBB/p boks 22

  25: ABC eller første Øvelsesbog for Børn med tilsvarende Tabeller. 1843
  Denne utgava er tapt, men H. Hansens forord i utgava fra 1861 nedenfor er datert Skolelærerseminariet i Asker, «den 25de April 1843». Forordet viser også at «med Undtagelse af §§ 8 til 14 incl. (......)ere Læsestykkerne i nærværende Abc en Oversættelse af Grasmans Fibel eller første Øvelsesbog for Børn»

 • ABC eller første Øvelsesbog for Børn med tilsvarende Tabeller. 1860
  Christiania.: J.Kr. Abelstedt. 48 s. _Etter Grasmans Fibel bearbeidet af H. Hansen_.
  Denne finnes i NLS' katalog, men eksemplaret er makulert.
 • Utg. trykt i Christiania.: J. Chr. Abelsted, 1861. 48 s., pag..
  Forord av H. Hansen, Skolelærerseminariet i Asker, NLS
 • Utg. trykt i Christiania.: J. Chr. Abelsted, 1865 UBO/NA/A 9266/49
  Finnes iflg. NBF også utgaver fra 1871 og 1877

  26: [Haslund, Fredrik Arnold . 1843]
  ABC og Læsebog for Begyndere. 1.ste Afdeling. Christiania: Benthien. 42 s.
  Eies ikke av UBO eller NLS.

 • Andet Oplag. 1848. Christiania: Trykt hos J. Chr. Abelsted, 42 s., pag.
  Forord (4 s.), UBO/NS 470
 • 3. oplag 1861. Christiania: Damm, 1862 (Forsynet med 8 Blade kolor. Billeder utgaves Bogen under titel: Billed-ABC og Læsebog for Begyndere.) 48 s. UBO/NS470

  ¤ 27:ABC. 1847
  Bergen: Tilkjøbs hos Frands D. Beyer og trykt i hans Officin. 16 s., upag., ill.
  UBO/NA/Ad 4592(1o), xerox-kopi NS3058
  Finnes i flg. utg. ved UBO og BoB:

 • ABC. Bergen: 1859 UBO/NS 457
 • ABC. Bergen: 1861 (1 ark) BOB
 • ABC. Bergen: 1870 (8 bl.) UBO/NS457 (2a)
 • ABC. Bergen: 1873 1 ark. BOB
 • ABC. Bergen: 1880 Tilkøbs hos F. Beyer, trykt hos J.D. Beyer.8 Bl. BOB
 • ABC. Bergen: 1886 UBO/NA/A d 6793 og BOB
 • Beyers A.B.C.. Bergen: 1892 Tilkjøbs hos F. Beyer. Trykt hos J. D. Beyer UBO/NA/A h 8822 og BOB/G.B. avd. A
 • ABC. Bergen: 1897 Tilkjøbs hos F. Beyer. Trykt hos Beyer UBO/NA/A h 8821 og BOB
 • ABC. Bergen: 1902 UBO/NA/A h 8823, 2. eks. h 8824
 • ABC. Bergen: 1907 UBO/NS 391

  ¤ 28: ABC. 1847
  Christiania: Tilkjøbs hos Dybwad & Comp. 16 s., upag., ill.
  DKB 15-169-8

 • utgave fra 1882 NLS og UBO/NA/Ac 2652, 2. eks. NA/A k 8067

  29: Landmark, Johan Daniel Stub. 1847
  ABC med Billeder, Bergen. 48 s., ill.
  Eies ikke av UBO , UBIT eller UBB. Registrert i Bibliotheca Bergensis, men eies ikke av BOB

  30:Stabfors, Anders Pedersen. 1847
  Stave- og Læsebog for Begyndere i Læsning. Bergen: Kommission hos Beyer, 24 s.
  Ikke på UBO, UBB, UBIT, NLS eller DKB. Registrert i Bibliotheca Bergensis, men eies ikke av BOB

  31: Smith, Lars. [1849]
  Skrive og Læse ABC med Billeder af L. Smith Forstander for Døvstummeinstitutet i Trondhjem. Trondhjem: Litograf Urbye og Udgiveren, 32 s., pag., ill.
  Metodisk og didaktisk etterord, 10 sider
  UBO/NA/A 6452, UBIT dsPb 23, utgave u.å. UBO/NS 328

  32: Hovland, Jacob. 1850
  ABC. Udarbeidet af Jacob Hovland. Cand. theol. Christiania.: U.D. Wulfsberg & co, 32 s., pag.
  Foreløbige Bemærkninger, 1 side
  UBO/NA/A c 9121 og BOB/439.68 H 84 a

  33: Qvam, Peter. 1852
  Methodisk ordnet ABC med Forskrifter og veiledende Bemærkninger. Udgivet af P. Qvam. Lærer ved Ihlens Almueskole i Trondhjem. Trondhjem: Forlagt og tilkjøbs hos Udgiveren. 48 s., pag.
  Forbemerkninger, 12,5 sider
  Regnes ifølge Bjarvin som den første norske abc-bok etter lydmetoden.
  UBO/NA/A c 9706 og NLS

  34: Skullerud, Olai. 1852
  ABC ved Olai Skullerud, Lærer ved Opdragelses-Anstalten «Hans Cappelens Minde» ved Skien. Skien: Paa I. Melgaards Forlag. 48 s., pag.
  Forord, 1 side
  Eies ikke av UBO

 • 2. Oplag 1861 UBO/NS 457

  35: ABC. 1853
  Stavanger: Trykt hos Arnt Moe. 16 s., upag., ill.
  Norsk utgave av Thieles ABC, trykt i København 1764/1784
  UBO/NS 1293 og NPS

  36: Meldal, G.P. 1853
  Børns første Læsebog, nærmest indrettet med Hensyn til Almueskolernes første eller nederste Klasse. Af G.P. Meldal. Seminarist & Skolelærer. Bergen: Tilkjøbs og forlagt af Ed. B. Giertsen. 20 s., pag.
  UBO/NS 457 og NPS

  37: Billed-ABC for Børn. 1854
  Med 160 Billeder. Christiania: Forlagt og trykt hos Chr. Schibsted. 64 s., pag.
  UBO/NA/Aa 8402

  38: Schøneyder, Lorentz Wittrup. 1854
  To-Skillings Læsebog for Almueskolen ABC med Stave- og Læseøvelser af Lorentz M. Schøneyder. Sognepræst. Anden Udgave. Christiania.: Mallings Forlags-Bokhandel. 32 s., pag.
  Anmærkning til Læreren, 1 side
  UBO/NS 457 og Wiig-samlingen ved Tromsø museum

 • Fjerde Udg. 1855 UBO/NA og BOB/439.68 S 415
  Ifølge NBF utkommet i disse utgavene:
 • Tiende Udgave Christiania. 1863
 • Ellevte Udgave Kristiania. 1871
 • Tolvte Udgave Kristiania. 1872

  39: Naturhistorisk Billed ABC og Læsebog for Børn. 1855
  Christiania
  Eies ikke av UBO, UBB, UBIT eller NLS

  ¤ 40: ABC. 1856
  Bergen: Tilkjøbs hos Boghandler Ed. B. Giertsen. H. J. Geelmuydens Enkes Officin ved J.C. Hagen. 16 s., upag., ill.
  BOB/G.B. avd. A

 • Utg. fra 1859 UBO/

  41: ABC. 1857
  Christiansand: Udgivet og forlagt af E.R. Berge
  Eies ikke av UB0 eller NLS

  42: Naturhistorisk Billed-ABC. 1858
  Fredrikshald:
  Eies ikke av UBO, UBB, UBIT eller NLS. Men det finnes et eksemplar med samme tittel i DKB fra [1851]. 24 s. ill., ikke pag. Det er ikke urimelig at boka som kom ut i 1858 i Fredrikshald, er ei seinere utgave av denne danske boka.

  43: ABC-Bog med Stave- og Læseøvelser for Almueskolen. 1858
  Bergen: H. J. Geelmuydens Enkes Officin og Forlag. 32 s., pag.
  Har med alt katekismestoffet og hane på siste side..
  UBO/NS 470 og BOB

  44: Beichmann, N. H. 1858
  Ny Billed-ABC Fredrikshald:
  Eies ikke av UBO, UBB, UBIT eller NLS

 • Tredie Oplag: Ny Billed - ABC udarbeidet med Hensyn til den nyeste Skoleundervisning af N. H. Beichmann. Fredrikshald: W. Hamillons Forlag [1861]
  DPB

  45: ABC. 1859
  Christiansand: S. U. Steen, 1 ark
  Eies ikke av UBO, UBB eller NLS

  46: ABC. 1859
  Christiansund: H. Neeraas, 1 ark
  Eies ikke av UBO, UBB eller NLS

 • Utgv. fra 1868 UBIT. Dette er en katekisme-abc, med et lite tillegg

  47: Olsen, Andreas Olai. 186x
  ABC. Stave- og læseøvelser. Bergen
  Eies ikke av UBO, UBB eller UBIT
 • Syvende Oplag, 1875: A B C Stave- og Læseøvelser ved Andr. O. Olsen. Brønø i Nordland: Udgiverens Forlag. 64 s., pag. NLS
 • Ottende Oplag, 1876. Brønø UBO/NA
 • Tyvende Oplag, 1891. Bergen: Andr.O. Olsens Forlag. 64 s., pag. UBO/NA/A f 3742 og BoB/G.B. avd. A
 • To og tyvende Oplag, 1896. Bergen BOB, NA/Af 3743
 • Fire og tyvende Oplag, 1900. Bergen NPS og UBO
 • Seks og tyvende Oplag, 1904. Bergen BOB
 • Otte og tyvende Oplag, 1911.Bergen: Andr. O. Olsens Forlag. Ny utgave ved lærer V. Fardal UBO/NA/Af 3745

  48: ABC. 1860
  Christiania.: Jac. Dybwad. 16 s., upag., ill.
  Siste del av denne er en katekisme-abc; mye av det andre stoffet det samme som i M. C. Hansen: Forsøg til en hensigtsmæssig Barnets første Bog, 1842 (nr. 24)
  UBO/NS 470
  · Utg. fra 1871 UBO/ (arkivnr. mangler)

  49: Stave, O.1860
  ABC, eller Læsebog for Begynderklassen i Borger- og Almueskoler. Christiania: 28 s., pag.
  NPS

 • 2. utg. fra 1865 UBO/NS457

  ¤ 50: ABC. 1861
  Christiania. Cappelen, do. 16 s.
  Eies ikke av UBO eller NPS

 • Utg. fra 1862 UBO/NS 470
 • Utg. fra 1877 Finnes ikke ved UBO, UBB eller NPS. Omtalt hos Tveterås
 • Utg. fra 1883 UBO/NA/A h8817

  51: ABC. 1861
  Kongsberg:
  Eies ikke av UBO, UBB eller NLS

  ¤ 52: ABC. 1861
  Stavanger: L. C.Kielland. 16 s., upag., ill.
  UBO/NS 470

  53: Billed-ABC og Læsebog for Begyndere. 1862
  Christiania: Damm & Sønn
  Eies ikke av UBO, UBB eller NLS

  ¤ 54: ABC. 1864
  Lillehammer: trykt og tilkjøbs hos H. J. Selmer. 16 s., upag., ill.
  UBO/NS/2429 og NPS

  55: Kjennerud, H. K._1864_
  ABC med billeder [Christiania_
  Eies ikke av UBO

 • A B C med Billeder, en Læsebog udarbeidet med særligt Hensyn på Skrivelæseundervisningen af H. K. Kjennerud, cand. philos. (2. utg.) 1872. Christiania: J.Chr. Abelsted,. 48 s., pag., ill.
  Forord, 2 sider
  NLS og UBO/NS 530
 • Tredje udgave, 1877. Christiania.: Abelsted. 48 s. Med kolor. Bill. UBO/NA/A 8737 og Glomdalsmuseet/439.68 K 65 a

  56: Welhaven, I. E.. 1864
  BilledABC for artige Børn. Stavanger: M.C. Lønnings Forlag. 16 s., upag., ill.,
  DKB 15-171-8 DABox, eies ikke av UBO, UBB eller NLS

  57: Grønsdal, Haldor Olsen. 1866
  ABC med Stave- og Læseøvelser. Bergen: P. Rolland, 72 s.
  Eies ikke av UBO, UBB, UBIT eller NPS. Registrert BB, finnes trolig ikke i BoB
  Ifølge opplysninger i NBF: Senere optrykt uden Forfatterens Tilladelse uforandret nogle Gange. Forlaget overgaaet til F. C. Beyer

 • 2. opl. Stavanger
 • 3die Oplag, 1874 Bergen: Beyer, 64 s. BOB og NLS
 • 4de Oplag. 1876 Bergen: Beyer, 64 s. BOB og NLS
 • 5te Oplag. 1877 Bergen: Beyer, 64 s. BOB og NLS
 • 6te Udg. 1885 Bergen: Beyer UBO/NA/Ad9404
 • 7de Oplag. 1890 Kristiania og Bergen: Beyer. 64 s. NLS
 • 8de Oplag. Bergen 1895, 64 s. Oppført BB, men eies ikke av BOB
 • Utgave fra 1873 UBO/NS 457
 • Anden Udgave. Fjerde Oplag. 1871 Bergen: Beyer. 48 s. UBO/NS 470, omtalt BB, men eies ikke av BOB
 • Anden Udgave. 5 - 10 Oplag. 1874 -1881 Bergen: 48 s. Omtalt BB, men eies ikke av BOB
 • Anden Udgaves 11. - 16. opl. 1883 - 1890 Bergen: Beyer. 48 s. Omtalt BB, men eies ikke av BOB
 • 13. oplag Bergen: Beyer 48 s., pag. UBO/NA/Ai5440, NLS
 • utgave utgitt av: Den norske Synodes Forlag, Decorah, Iowa 1884. Glomdalsmuseet
 • 15. oplag fra 1885. Dette har: Tillæg, s. 49 - 80. BOB og UBO/(NA/Ai1541
 • 15. oplag fra 1888. Bergen: Beyer, 48 s. pag. NLS
 • 16. oplag 1891 UBO/NA/Ai1543
 • Anden Udgaves syttende Oplag. 1893 Bergen: Beyer. 48 s. UBO/NA/Ah8822, oppført BB, men eies ikke av BOB
 • Anden Udgaves attende Oplag. 1897 Bergen: Beyer. 48 s., pag. UBO/NA/Ah8821
 • Anden Udgaves nittende Oplag 1904 Bergen: Beyer 48 s., pag. NLS
 • 28. opplag 1911 referanse: Bjarvin

  58: Grønsdal, Haldor Olsen. 1866
  Abc med nogle Bemærkninger om Lydmethoden ved Haldor Olsen Grønsdal. Bergen: Beyer. 48 s., pag.
  BOB, NLS og De heibergske samlinger

 • Andet Oplag, 1868 Bergen: 80 s. upag.
  Nogle veiledende Bemærkninger om Lydmethoden, 5 sider
  NPS, UBO/NS470, og DPB/L80 8153 Gr a
 • 3. opl. 1869 Stavanger
 • 3. opl. 1874 NLS
 • 8. opl. 1895 Bergen NLS

  59: Gjerberg, H. M. 1866
  ABC med Stave- og Læseøvelser, Christiania: Damm & Søns Forlag. 52 s.
  Eies ikke av UBO eller UBTrh.

 • Anden omarbeidede Udgaves andet Oplag 1874 Christiania.: Den norske Lutherstiftelses Forlag. 56 s., pag., Forord 1 s. NLS
 • Anden omarbeidede Udgaves fjerde Oplag 1879 Christiania.: Den norske Lutherstiftelsens Forlag UBO/NA/A 8470
 • 14. opl., 1884 Brønø i Nordland. Glomdalsmuseet/439.68 0 8 a

  60: ABC og Læsebog. 1867
  Aalesund:
  Finnes i to deler: abc og lesebok. Sistnevnte:
  Andre Afdeling: Læsebog:[Olsen, Andreas Olai forlag],
  96 s.UBO/NA/A b 8063 og BOB,GB.avd.
  Abc-boka eies ikke av UBO eller BOB

  61: ABC. 1870
  Kongsberg:
  Eies ikke av UBO, UBB eller NLS
  Kan være seinere utgave av nr. 51

  62: Andersen, Christer E Hovelsrud. 1871
  Barnets første Bog eller ABC. Kristiania.: Paa Udgiverens Forlag. 32 s., pag.
  NPS

  63: ABC. 1873
  Kongsberg:
  Eies ikke av UBO, UBB eller NLS
  Kan være seinere utgave av nr. 51

  64: ABC paa Skrivpapir. 1873
  Femte Oplag, Bergen: Beyer. 16 s., upag.
  Eies ikke av UBO, UBB eller NPS. Registrert BB, finnes trolig ikke BOB
  Kan være identisk med Beyers øvrige katekisme-abc-er (nr. 27)

  65: ABC med Tegninger. 1874
  Sarpsborg: N. F. Axelsen, 16 s.
  Eies ikke av UBO, UBB eller NLS

  66: ABC. 1874
  [Volda]: Eegsæt, 24 s., upag.,
  Ikke illustrert, men med hanebilde på siste side.
  BOB 439.68 A 1345

  67: Jespersen, Jesper. 1875
  ABC eller læsebog for de første begyndere af J. Jespersen, inspektør for Kristiania almueskole. Udgivet med bidrag fra det offentlige. Kristiania: P. T. Mallings Boghandel. 64 s., pag.
  Forord, 1 side
  UBO/NS 1059 og NLS

 • 2. Oplag 1876
 • 3. Oplag 1879, 35.000 eks. UB/NA/Ac 8666 og NS 1083, BOB/372.4 J 58 a og Wiig-samlingen ved UBTØ
 • Utgv. fra [1885?], [1886], 1891, 1893, 1898 NLS og UBO
 • Utgv. fra 1902 UBB/P 1722
 • Jespersens ABC eller læsebog for begyndere. Ny forøget udgave ved U. Greve og Hilda Olsen. Med billeder av S. Segelcke og K. Sinding -Larsen. 1907. Kristiania.: Aschehoug. 72 s., pag., ill. Wiigsamlingen ved UBTØ, UBO/NS 387 og NPS
 • Utg. fra 1908, 64 s., 250.tusen
 • Utg. fra 1910, 64 s., 260. tusen NLS
 • Utg. fra 1912, 64 s., 270. tusen
 • Utg. fra 1913, 64 s., 280. tusen NLS
 • Utg. fra 1915, 64 s., 290. tusen
 • Utg. fra 1916, 64 s., 300. tusen NLS
 • Utg. fra 1917, 64 s., 320. tusen
 • Ny forøket og illustrert utgave [1918], 96 s. 407 000 NLS
 • 2. farvelagte utg. med valgfrie former, [1920] NLS
 • Ny forøket og illustrert utg. ved U. Greve og Hilda Olsen [1925], 112 s. 440de tusen NBI
 • Utg. fra 1927, 480. tusen NLS
 • Utg. fra 1930, 500.tusen
 • Ny forøket og illustrert utgave. Oslo: Aschehoug, 1934, 120 s., ill. 530 000 Wiigsamlingen ved UBTØ og NLS
 • Ny revidert og illustrert utgv. v. Greve, Olsen og Jenssen. Moderate former. Oslo: Aschehoug & Co, 1939, 128 s. (560- 572 tusen.)
 • Utg. også med radikale former og på nynorsk: Leseboka mi. Leseøvingar etter J. Jespersen, Abc og lesebok. Ny auka utg. med bilete ved U. Greve, Hilda Olsen og Aase Jensen. På nynorsk ved Olav Brekke, 128 s. NBI, NLS og UBB/P 1059
 • Ny revidert og illustrert utgave ved Aase Jensen og Hilda Olsen. 1948. Tegninger av William Lunden. 128 s., 636 tusen. Bokmål. På nynorsk ved Olav Brekke NLS
 • Suppleringsoppl. 1951 UBB/P 1089

  68: Rosing, Hedevig. 1876
  Billed-A.B.C. i Farvetryk. Christiania.: Alb. Cammermeyer, 48 s., upag., ill. Tegningerne af O. A. Wergeland. Texten av Hedevig Rosing
  NLS

  69: Væthe, A. 1877
  ABC med Læseøvelser methodisk ordnet af A. Wæthe, Tredje forbedrede Oplag. Trondhjem: Forlagt og tilkjøbs hos F.A. Geeve. 40 s., pag.
  NLS
  Finnes ifølge Anne Hvenekildes bibliografi en utg. fra 1867

  ¤ 70:ABC. 1877
  Kristiansund: Knudem og Johnsens Bogtr., 16 s., upag., ill.
  UBO/NS 2378 xerox-kopi

  71: ABC. 1878
  Christiania.: H.J. Jensen
  Eies ikke av UBO, UBB eller NLS

  72: ABC. 1878
  Grimstad: G. Rosenkildes Bogtrykkeri, 16 s., pag.
  UBO/NS470 og NLS

  73: ABC med Tegninger. 1878
  Molde: R. A. Olsen, 16 s., Trykt paa Skrivpapir
  Eies ikke av UBO, UBB eller NLS

  74: A B C (den gamle med Hane). 1878
  Christiania: Mm. Gram, 16 s.
  Eies ikke av NPS, UBO eller UBB

  75: Grønsdal, Haldor Olsen. 1879
  ABC og Læsebog for smaabørnskoler, udarbeidet efter skrive-læsemethoden. Bergen: Beyer, 128 s.., pag.
  UBO/NS 457, BoB, NLS og DPB/L808(53)Gr ab

  76: Rosing, Hedevig. 1879
  Barnets første Bog. Kristiania: Gyldendalske Boghandels Forlag (Kbh), 68 s., pag. 58 bilder. Udgiven efter offentlig foranstaltning.
  Forord, 1 side
  NLS og UBO/NA

 • 2.oplag 1879 Kristiania og København
 • 3. oplag 1882 NLS og UBO
 • 4. oplag 1885 UBO
 • 5. oplag 1887 UBO
 • Jossendal, Johannes: Billed-ABC. Nærmest i uddrag af «Barnets første bog» 1888 Decorah, Jowa: Den norske Synodes Forlag, 48 s. NLS
 • 6. oplag 1889 UBO
 • 7. oplag 1891 UBO
 • 8. oplag 1892 NLS og UBO
 • 9. oplag 1894 UBO
 • 10. oplag 1896 UBO
 • 11. oplag 1897 UBO
 • 12. oplag 1899 UBO
 • 13. oplag 1902 UBO og UBB
 • Utgv. fra 1912 NLS
 • 18. oplag 1909 DPB/L80-8 (53) Ro b
 • 19.oplag 1916

  77: Aars, J. 188x
  ABC
  Eies ikke av UBO,UBB eller UBIT

  ¤ 78: ABC. 1880
  Risør: Tilkjøbs hos J. G. Fryxell, 16 s., upag., ill.
  UBO/NS1367

  79: Austlid, Andreas. 1880
  AbcBok, Bergen: I. W.Eides Forlag. Vestmannalagets Utgaava, 48 s., pag., ill.
  Forord
  NLS, UBO/NA/A h 9470 og BOB/439.68 A 938 a

 • 2. uppl. av Vestmannalagets utg. 1886, 48 s. BOB, UBO/NA/Ac553 og De heibergske samlinger
 • [Umarbeidd og auka utg. av fyrre] 1888, 72 s. BOB og NLS
 • Utgv. fra 1998 20 000 eks. BOB og UBO
 • 3. upplag 1905, 72 s. 30 000 eks. BOB, UBO og NPS
 • 4. upplag 1909 40 000 eks. UBO
 • 6. upplag 1916 60 000 eks. NLS og UBO
 • 9. upplag 1924 90 000. Ny og umvølt utgåve. 1924 Bergen. 92 s., Med teikningar av Nils Bergslien og Wilh. Kvalheim.
 • Utgv. fra Bergen: Lunde & Co Forlag, 1939, 71 s. Med teikningar av Arnold Tilgmann og Nils Bergslien NLS

  ¤ 80: ABC. 1881
  Risør: Tilkjøbs hos A.C. Olsen, 16 s., upag., ill.
  UBO/NS1327 og NLS

  81: ABC. 1881
  Trondhjem.: L. Sundt,
  UBO/NS 470

  82: Pedersen, J.L.. 1883
  ABC samt Stave- og Læseøvelser, Trondhjem.: Udgiverens forlag. 40 s., pag.
  UBO/NA/A f 4438

 • 3. Oplag, 1886, Trondhjem. 48 s., 4 Bl. (Træsnit) NA/A f 4395
  Ifølge forordet i Pedersen: Barneglæden ( nr. 94) kom ABC samt Stave- og Læseøvelser ut i 6 opplag og ble solgt i til sammen 50 000 eksemplarer.

  83: Kobberstad, Jacob R. 1884
  Katekismus-abc for skolen og hjemmet. Med medhodisk ordnede stave- og læseøvelser, samt bønner, salmevers og billeder. Ved Jacob R. Kobberstad, overlærer ved Kristiania almueskole. Kristiania.: J. W. Cappelens forlag, 16 s., upag., ill.
  Mye lik katekisme-abc-ene
  UBO/NA/A i 8518 og NLS

  84: Hansen, Fredrik. 1885
  Norsk læsebog for begyndere af Fredrik Hansen, lærer ved Aarss og Voss' s skole. Kristiania: Alb. Cammermeyers Forlag, 96 s. pag. ill.
  Forord.
  UBIT.
  Denne boka er laget som en ABC-bok til Preuss og Lassens lesebok. Den kom seinere ut i flere opplag:

 • 2. oplag 1891 UBO/NA
 • 4. oplag 1897 ( 36te tusende) NPS
 • 7. opplag 1909
  Forfatteren har da endret navn til Fredrik Daldorf og har tittelen Overlærer.

  85: Stave, O. 1889
  ABC eller læsebog for de første begyndere, indrettet med særligt hensyn til lyd- og skrivelæse-metoden. Kristiania: Cammermeyer, 64 s.
  Forord
  UBB/439.68 S 798 e og NLS

  86: Vellesen, Jonas. 1889
  Den første bog for barnet. Korrektur, Bergen: 80 s. NLS
  Den fyrste bok aat barnet, Bergen og Kristiania: Beyers Bokhandels Forlag [1890], 80 s., pag., ill.
  Forord
  NLS og UBO/NA/Ad9341

 • 2. uppl. Bergen 1895 NLS
 • 3. utg. 1899 NLS
 • 6. utg. Bergen 1906 NLS
 • 7. utg. 1908 NLS
 • 8. utg. Bergen 1911, 70de tusund UB/NS 593 og NLS
 • 9. utg. Bergen 1913 NLS
 • 10. utg. Bergen 1915
 • [11.utg.] Bergen 1916
 • 12. utg. Bergen 1917 NLS
 • Ny utgv. Bergen 1921. Med teikningar av Hans Andresen. 96 s. ill.
 • 2. uppl. 1924
 • Ny utgåve ved Ingeborg Vellesen og Hans Andresen, Bergen: [Beyer], 1940 NLS

  87: Sveen, Hans. 1890
  ABC-prøve paa bygdemaal, Hamar, 32 s.
  Skrevet på dialekt fra Nordre Land.
  Forord.
  NLS

  88: Vellesen, Jonas. 1891
  Folkeskolens ABC-Bog, Kristiania og Bergen: Beyers bokhandels forlag, 80 s., pag. Med Billeder
  Forord
  UBO/NS 1059

 • 2. opplag 1892 SF
 • 7.opplag 1907
 • Ny utg. 1922 Bergen: Beyer. 94 s. NLS
 • 2. opplag 1924 NLS
 • 3. opplag 1930 (89 000) NPS
 • Riksmålsutg. med valg av frie former 1924

  89: Holst, Elling & Anna Rogstad. 1893
  ABC for skole og hjem. Christiania: J. Dybwads Forlag, 1893, 64 s., ill., 2det oplag.
  Første opplag 1890 (referanse: Bjarvin)
  Forord
  NLS og DPB

 • opplag fra 1894 NLS
 • opplag fra 1895 NLS
 • opplag fra 1896 NLS
 • opplag fra 1898 NLS
 • opplag fra 1899 NLS
 • opplag fra 1902 NLS
 • opplag fra 1904 NLS
 • opplag fra 1905 NLS
 • opplag fra 1907 NLS
 • opplag fra 1908 NLS
 • opplag fra 1910 NLS
 • opplag fra 1912 NLS
 • opplag fra 1917 NLS
 • opplag fra 1922 NLS
 • opplag fra 1928 (650 000) NLS
 • Ny utg, 1903, Kristiania: Aendal. 62 s. DPB
 • Ny utg. 1911, Kristiania: Dybwad. 64 s. Den nye retskrivning DPB
 • Ny omarbeidet utgave, 1917, Kristiania: J. Dybwads forlag. 68 s., Med billeder av Gudmund Stenersen, A. Bloch og Eivind Nielsen.
 • Utg. fra 1919, Kristiania: J. Dybwads Forlag. 64 s., Med tegninger av A. Bloch og Eivind Nielsen. Wiig-samlingen ved UBTØ
 • Omarb. utg. 1924 Kristiania. 74 s. ill. Med billeder av Gudmund Stenersen, A. Bloch og Eivind Nielsen. UBB
 • Landsmålsutgave ved Anders Hovden og Olav Brekke. 1920 Kristiania

  90: ABC fra alle Lande. 1894
  [Kristiania]: Damm, 16 s.
  Eies ikke av UBO, UBB eller NLS

  ¤ 91: ABC (med Hane). 1895
  Kongsberg: Erlandsens Boghandel (Provinsbogh.), 8 Bl.
  Eies ikke av UBO, UBB eller UBTrh.

 • utg. fra 1901 NLS og UBO/NS 1559 (Xerox-kopi). Dette er en kateksime-abc. Jeg har derfor gått ut fra at utgava fra 1895 også er det.

  92: ABC-Billed-Bog. 1896
  Christiania: Dybwad, 16 s.
  Eies ikke av UBO eller UBB

  93: Vellesen, Jonas. 1899
  Norsk ABC elder Lesebok aat Smaaborn. 3dje utgaava av «Den fyrste Bok aat Barnet». Bergen: Beyer. 128 s., pag., ill.
  BOB og NLS

 • Utgave fra 1906 SF
 • 3. utg. 1911 NLS

  94: Pedersen, J. L.1900
  Barneglæden, eller ABC efter Skrivelæsemethoden, Bodø: Udgiverens Forlag. 1.Opl.: 10 000
  Forord.
  NLS

  95: Austjord, Henriette & Barbra Høst. 1902
  ABC for skole og hjem. Kristiania. 84 s.
  NLS

  96: ABC. 1904
  Kongsberg:
  Eies ikke av UBO eller UBB. Er trolig ei seinere utgave av nr. 91

  97: Seland, Hans. 1908
  Stavebok. Med lesestykke for skule og heim. Kristiania.: Alb. Cammermeyers forlag, 72s., pag., ill.
  [overtittel] Rosing, H.: Fyrste boki aat barnet
  Landsmaalsutgaava av fru Hedevig Rosings: «Barnets første bok»
  UBB/XVIII K, UBO og NLS

  98: Koht, Karen Grude & Bernt Støylen. 1909
  ABC. Mi fyrste bok. Kristiania: J. Dybwads forlag. 68 s. Med tegninger av Gudmund Stenersen Nynorsk og bokmål.
  DPB og NLS

 • Utg. fra 1921 NLS
 • Utg. fra 1931 NLS
 • Riksmålsutg. med valgfrie former. 1920 Kristiania. NLS
 • Ny og omvølt utgåve. 1937 [Oslo]: Dybwad. Med teikningar av Gudmund Steneresen. 31. - 32,5 tusen.
 • Omarbeidet utg. Nynorsk med i-form. 1939 Oslo: Dybwad. 88 s. Med teikningar av Erik og Dagfinn Werenskiold. (63 000) NBIog NLS

  ¤ 99: ABC. 1910
  Tønsberg: Utgitt av den evangelisk-lutherske frimenighet i Jarlsberg, 16 s., upag., ill.
  Deichmann

  ¤ 100: ABC. 1915
  Kristiania: Fabritius & Sønner, 16 s., upag., ill.
  NLS og UBTrh

  101: Graff-Wang, D. & R. Østgaard. 1915
  ABC for skole og hjem, Kristiania.: Damm & Søns Forlag, 74 s. Med billeder av norske kunstnere.
  Forord
  NLS

  102: Gundersen, Marie & Mathilde Munch. 1916
  Min første læsebok. Kristiania.: Cappelen forlag, 103 s., pag., ill.
  NLS, NBI og BOB/439,68 G 475 m
  Nynorskutg. omsett av Ola Øygard og Ingebjørg Sørensen 1921

 • Opplag fra 1918 NLS
 • Opplag fra 1919 NLS
 • Opplag fra 1921 NLS
 • 6. opplag fra 1925 NLS og Wiig-samllinga ved UBTØ
 • Opplag fra 1929 NLS
 • Opplag fra 1931 NLS
 • Opplag fra 1932 NLS
 • Opplag fra 1933 NLS
 • Opplag fra 1939 (utg. B) NLS
 • Opplag fra 1940 (utg. A) NLS
 • 14. opplag 1946 Ill. av norske kunstnere. Utg. A. UBB/ P 64
 • Utg. fra 1947. Bilder av Reidar Aulie NLS og UBB/P 65
 • Utg. fra 1948. Bilder av Reidar Aulie Nynorsk. I samarbeid med Ingeborg Sørensen UBB/P 60
 • Utg. fra 1948. Utg. B med radikale former. Ill. av Reidar Aulie.UBB/P 65 og NLS
 • 4. opplag 1954, 121 s. NLS
 • Utg. fra 1955
 • 5. opplag 1959 NLS
 • Ny revidert utg. 1961
 • Utg. fra 1964, revidert av Randi Seim Jordan og Jan Munch. 20 oppl.
 • Utg. fra 1967, revidert av Randi Seim Jordan og Jan Munch UBB/P 396 og NLS

  103: [Aas, Abraham]. 1926
  ABC for kristelig skole og hjem. Tønsberg: Utgitt av Den evangelisk-lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg m.fl. steder. 32 s.
  NLS

 • Utgv. fra 1939 NLS
 • Utgv. fra 1959 UBTrh. Katekismestoffet er med. Boka har ikke gotisk skrift.

  104: Lillemors abc. 1926
  Oslo: Damm,
  UBO/NA/A c 2958

  105: Bergersen, Hans. 1939
  Lesebok: første skoleår, Oslo: Gyldendal. 160 s., Ill. av Arne Johnsen, Ivar Mauritz Hansen og Aslaug Tranheim.
  DPB, NLS og Wiig-samlingen ved UBTØ

 • 6. opplag 1948 NLS
 • 7. opplag, Oslo: Gyldendal 1950 UBB/P 204
 • 10. opplag 1962 NLS

  106: Bjørgan, Anders. 1939
  Vi leser: ABC med rettledninger. Trondheim.: F. Bruns Bokhandels Forlag. 80 s., pag., ill. etter tegninger av Peter Schei. Bokmål

  107: Rumohr, Marianne. 1939
  ABC. Oslo: Tanum, 120 s., pag., ill.
  DPB og NLS

 • Utg. fra 1958, Oslo. 120 s. UBB/P 1636
 • Utg. fra 1959, Oslo. 120 s., nynorsk UBB/P 1854
 • Utg. fra 1962, Oslo. 120 s. UBB/P 2635
 • Ny revidert utg. Oslo: Tanum, 196x., 126 s., ill. av Carl von Hanno DPB

  108: Netland, Ingebjørg. 1940
  Kom skal vi lese, Oslo: Aschehoug, 136 s., pag., ill. Bildene er tegnet av forfatterinnen med hjelp av Joachim Grøgaard.
  DPB og Wiig-samlingen ved UBTØ
  Nynorskutgave: Kom skal vi lesa.

  109: Bjerkenes, Alvhild og Ruud, Ragna. 1957
  ABC med nøkkelord.Tegninger av Per Teigen. Oslo: Pedagogisk forlag, 4 hefte, ill.

  110: Eik, Haldis & Synnøve Ryg. 1957
  Min lille abc. Tegninger av Øystein Jørgensen. Oslo: Cappelen, 63 s., ill.

  111: Bergersen, Hans. 1958
  Lesebok.- Nå vil jeg lese. Lesebok for første skoleår. Oslo: Gyldendal,

  112: Bjerke, Andre. 1959
  Andre Bjerkes ABC /illustrert av Gøsta Musterhjelm. Oslo: Riksmålsforbundet, 98 s., ill. Godkjent av Det norske akademi for sprog og litteratur.

 • 2. utg. 1972
 • Faksimileutgave 1993 Oslo: Aschehoug

  113: Sukkestad, Oline. 1959
  Vi lærer å lese. Leselære for første skoleår efter læreboknormalen. Oslo: Fabritius, 64 s. Med tegninger av Jostein Nysæther.

  114: Bråstad Målfrid, Else Marie Koren Skard & Gunnhild Skard. 1961
  Nå leser vi: lesebok for første skoleår. Oslo: Fabritius, 72 s., ill.

  115: Wessel, Kari. [1961]
  A-B-C-bøkene. Illustrasjoner av Hans Gerhard Sørensen. Oslo: Fabritius,
  A-boka: Se, si, lese.
  B-boka: Hokus-Pokus og vennene våre.
  C-boka: Den gamle paraplyen og andre fortellinger
  Godkjent med små bokstaver 1971

  116: Aga, Else & Calli Thaugland. 1968
  Da klokka klang. Begynnerbok i lesing. Oslo: Gyldendal, 142 s., Illustrert av Hanne Halvorsen
  Ifølge forlaget solgt i ca. 350 000 eksemplarer fram til 1995

  117: Asheim, Sigvald. 1970
  Jeg leser selv, ABC-verk, B.1, Oslo: Cappelen. 61 s. Illustrert av Vivian Zahl Olsen.

  118: Vormeland, Sigrun. 1970
  Med a og b til alababa, Oslo: Det Norske Samlaget, 64 s., ill. av Roar Horgen

 • 2. utg. 1975
 • 3. utg. 1985.
  Ifølge forlaget solgt i ca. 450 000 eks. fram til 1990.

  119: Borrman, Salminen, Wigfors, Matthis, Ofsdal og Eiret. 1975
  Jeg fant, jeg fant. Oslo: Fabritius
  Verket er en oversettelse fra svensk

  120: Diderikson, Åge. 1977
  Les. A Oslo: Aschehoug. 72 s. Med tegninger av Kari Grossmann
  ABC med langsom progresjon 1977.
  ABC med vanlig progresjon 1979.

  121: Gjerdrum, Anne Lise. 1979
  ABC. Oslo: Cappelen, 95 s. Med tegninger av Hans Normann Dahl.

  122: Asheim, Sigvald. 1983
  ABC - etter helhetsmetoden.

  123: Hansen, Torill. 1987
  ABC. Jeg lærer å lese. Levende norsk. Oslo: Cappelen, 146 s. Tegninger av Vivian Zahl Olsen.

  124: Beck, Kari & Turid Skorge. 1988
  Språket ditt 1. ABC. Oslo: Gyldendal, 120 s. Illustrert av Harald Nordberg.

  125: Bull, Tove, Tordis Fosse og Einar Økland. 1988
  God dag. ABC med lesebok. Oslo: Det Norske Samlaget, 155 s. Hovedillustratør: Gerhard Stoltz.

  126: Fosby Elsness, Turid. 1988
  Sesam Sesam ABC, Oslo: Aschehoug, 153 s., ill.

  127: Gjerdrum, Anne Lise. 1989
  ABC. Alfa 1. Oslo: Skolebokforlaget, 125 s.
  Illustrert av Hans Normann Dahl.

  128: Skjelfjord, Jenny & Vebjørn Jentoft 1992
  Min ABC. Oslo: Universitetsforlaget. Midlertidig utgave

  129: Bech, Kari & Turid Skorge 1996
  Andreklasseboka. [Oslo]: Gyldendal

  130: Busch, Hans Jacob, Sissel Busch & Synnøve Skjong 1997
  Soria Moria ABC. Oslo: Det Norske Samlaget

  131: Gulbrandsen, Jorun & Grete Letting 1997
  Felix Fabula leser 2- [Oslo]: Universitetsforlaget

  132: Skjelbred, Dagrun & Gro Dahle 1997
  ABC. Oslo: J.W. Cappelens Forlag

  133: Sørstad, Karin Myrum 1997
  Pamfilius: Norsk for alle 2. [Oslo]: Aschehoug


  Previous PageTable Of ContentsTop Of PageNext Page

  Dagrun Skjelbred: Norske ABC-bøker 1777-1997

  Copyright © 2000 forfatteren
  Høgskolen i Vestfold


 •