Gamle Tønsberg : Gunnarsbø   
forrige
Gunnarsbø og hospitalet
vis innholdsfortegnelse
neste
Gunnarsbø og Wilh. Wilhelmsen

Fra klostergods til borgergods

Av Erling Eriksen

Olavskirken i Tønsberg Olavskirken i Tønsberg. Rekonstruksjonsforsøk utført av prof. Joh. Meyer 1947

"Gundersby eng" tilhørte i middelalderen Olavsklosteret i Tønsberg, uten at man med sikkerhet vet når eiendomen kom i klosterets besittelse. Olavsklosteret ble etablert av en munkeorden hvis medlemmer kalte seg premonstratensere. Ordenen var grunnlagt i Frankrike omkring 1120 av den hellige Norbert. I Tønsberg har sannsynligvis ordenen fått sitt kloster allerede før 1190. Til klosteret hørte også en egen kirke. Olavskirken i Tønsberg, Nordens største rundkirke hvis ruiner fortsatt kan studeres, nevnes første gang i 1207. Klosteret fikk etterhånden store jordeiendommer hvorav mesteparten lå i Vestfold.

Ved reformasjonen foregikk en sekularisering av kirkens eiendommer. Geistlig gods ble inndratt under kronen. Meget av dette krongods havnet etter hvert og ad forskjellige veier på byborgernes hender.

Også Olavsklosterets eiendommer ble inndratt og ble krongods. I 1640-årene hører man imidlertid at Anders Madsen i Tønsberg er blitt eier av Gunnarsbø.

Anders Madsen var kommet fra Haderslev i Danmark, hadde bl.a. vært ansatt hos lensherren Gunde Lange på Sem, og hadde siden slått seg ned som forretningsdrivende i Tønsberg. Han gjorde en eventyrlig karriere som trelasthandler, reder og forretningsmann. Etter at Anders Madsen og hans hustru Karen Stranger var døde, ble Gunnarsbø delt og senere oppstykket i løkker.

 

innhold
toppen av siden
forrige neste