Gamle Tønsberg : Gunnarsbø   
forrige
Fra klostergods til borgergods
vis innholdsfortegnelse
neste
Gunnarsbø, innredning og møblering

Gunnarsbø og Wilh. Wilhelmsen

Av Erling Eriksen

Gunnarsbø. fasade mot syd. oppmålingstegning, bygningssjefen i Tønsberg 1954.

Annen halvdel av 1800-tallet var en rik ekspansjonsperiode for norsk skipsfart. Tønsberg deltok i høy grad i denne ekspansjonen. Fra 1850 til 1875 blir byens flåte henimot 4-doblet.

I 1861 etablerte Morten Wilhelm Wilhelmsen sin egen forretning i Tønsberg, i første rekke basert på meglervirksomhet, men snart utvidet til også å omfatte rederivirksomhet. I 1865 giftet Wilh. Wilhelmsen seg med Catarine Lorentzen, datter av landfysikus F.S. Lorentzen i Tønsberg.

Wilh. Wilhelmsens firma gikk fremover. I 1877 var flåten kommet opp i 7 egne fartøyer pluss parter i 9 andre fartøyer. Man tør tro at den forretningsmessige suksess dannet noe av bakgrunnen for at Wilh. Wilhelmsen i slutten av 70-årene tumlet med private byggeplaner. Et velegnet tomteareal ervervet han seg på Gunnarsbø fra sin svigerfar.

I 1878 sto det nye hjem ferdig, en prektig villa oppført i tidens ledende stil, ny-renessanse. Hvem som har vært aktitekt vites ikke. En familietradisjon sier en slektning av maleren Tidemand. En annen familietradisjon sier en svensk arkitekt. Dette siste ligger kanskje sannheten nærmest. Man vet i hvert fall at en arkitekt Sjøstedt har levert tegninger til villaer "opført på byløkkene".

 

innhold
toppen av siden
forrige neste