Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie  
 Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie, bind 1, annen del: Slagen sogn
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2004. 
Gå til: | Forside | Innhold |< forrigeneste > 


    160. Torgersøya.

    Torgersøya blev frasolgt Nordre Nes i 1786. Det hadde bodd sjøfolk her fra det 17. århundre. Vi nevner noen av de familier som bodde her den første tid:
    Rasmus Nilssen, Knatten, vidnet i 1741 å være 74 år gammel og født på Torgersøya.
     Jørgen Hanssen. Hans kone, hvis navn ikke kjennes, var søster av Jørgen Larssen, Nordre Nes. Barn: Hans, ektet 1746 Kirstine (Kirsti) Jensdatter, bodde en tid på Jersøy.
     Ole Rasmussen fra Torgersøya bodde på Skjelerøy, Nøtterøy.
     Jørgen Hanssen, ektet 1754 Helvig Nilsdatter, enke efter Kristoffer Kjølsen, Lunden u. Presterød (se Nordre Nes). Et barn født her: Ingeborg, f. 1754.
    Paul Gundersen, ektet 1751 Gunhild Jørgensdatter, d. 1764, 37 år. Tre barn: 1. Ingebret, f. 1755. 2. Anne, f. 1760. 3. Jørgen, f. 1762.
     Svend Zakariassen Rasch, kgl. los. D. 1808, 79 år; ektet 1763 Anne Christiansdatter Hoffmann, d. 1815, 75 år. Ett barn: Ingeborg Kirstine, f. 1765. - Annes far, Christian Hoffmann, døde her 1776, 69 år.     Jakob Paulsen bodde her fra 1784-1790. Han flyttet til Lofs-Eik.
     Jens Larssen, tømmermester. Han var 54 år i 1801. Som enkemann hadde han giftet sig med enken Inger Maria Jensdatter. Hun var 56 år i 1801.
     Ole Kristian Olsen, los. F. 1793 på Skrøslingen, Nøtterøy, d. 1876, 84 år; g. m. Ingeborg Cecilie Kasparsdatter Holm, f. 1810 i Holmestrand. Ni barn: 1. Jakob Kristian, f. 1831, ektet 1857 Helle Karine Hansdatter. 2. Otto Kristian, f. 1833, d. 1893 på Valløy; ektet 1862 Marine Engeline Charlotte Volander. 3. Gregorine Ingara, f. 1835. 4. Kaspar, f. 1838, los; g. m. Marta Larsen fra Tvedestrand. 6. Julius, f. 1843, d. 1910, los; g. m. Kristine Larsdatter, bodde på Torgersøya. 8. Hans Jørgen, f. 1848, d. 1908 på Fagersand, Husvik, los; ektet 1874 Josefine Torstensen, Valløy. 9. Oluf Marinius, f. 1853, skibsfører; blev skyllet overbord i Nordsjøen i november 1888 fra skonneren «Hilda»; ektet 1882 Marie Hytten, Torgersøya.
     I 1786 solgte Kjøl Kristoffersen og sønnen Kristoffer Kjølsen, Nordre Nes, Torgersøya for 340 rdl. til     Jakob Larssen. 1786-, skipper. Han lånte 98 rdl. av Hans Eriksen Berg i Tønsberg da han kjøpte øia. F. ca. 1751, d. mellem 1822-38; ektet 1783 Ingeborg Kirstine Koch, d. 1846, 82 år. Ett barn: Christian Hoffmann, f. 1784, sjømann. - I 1822 hadde Jakob nedsatt 4 jernfortøiningsringer og 2 festepeler til å fortøie de skib som anløp Torgershavna på øia. S. å. fikk Jakob rett til å heve de i ringanordningen av 16/9 1735 fastsatte ringpenger, mot å vedlikeholde pelene og ringene, I 1824 fikk Ole Kristian Olsen overlatt et stykke av øia med rett til å anlegge brygge, mot en årlig avgift av 2 spd. Denne rett blev fornyet ved grunnseddel av 1842. - Omlag 1842 blev øia solgt ti
     l Jakob Sørensen, 1842-1860, underklokker på Valløy. Han lånte i 1842 800 spd. av Jakob Larssens enke. I 1844 lånte han 420 spd. av sin svoger Balthazar Hauff på Husøy, mot 2. prioritets pant i øia. I 1851 fikk staten arvefeste på et stykke av øia, mot en årlig avgift av 2 spd. F. 1812 på Gårdbo, ektet 1840 Olea Jørgensdatter, f. ca. 1816 på Tørkopp u. Skoppum (hennes søster Sophie var g. m. Samuel Lindholm, Nordre Nes). Barn: 1. Severin Julius, f. 1841. 2. Kirstine Mathea, f. 1845. - Torgersøya blev solgt omlag 1860 til Jakobs svoger
     Hans Christian Hytten, 1860-1890, tømmermester, senere fyrvokter på Torgersøya. Han pantsatte øia i 1860 til Anders Bull for 7801/2 spd. mot 2. prioritets pant. F. 1812 på Val1ly, d. 1892 på Narverød; ektet 1838 Maren Laurine Sørensdt. Gårdbo, f. 1817, d. 1902 på Husvik, 85 år. Fem barn: 1. Hans Severin, f. 1839 på Valtøy. 2. Ole Christian, f. 1845 på Valløy, skibsfører; ektet 1877 Karen Karoline Kathrine Nordby fra Valløy. 3. Morten Ludvig, f. 1850 i Tønsberg, skipsfører, d. i Shanghai 1902; ektet 1879 Anna Josefine Walther fra Valløy, bodde på Bogen. 4. Marie, f. 1854 .i Tønsberg, ektet 1882 styrmann Oluf Marinius Olsen, Torgersøya, se ovenfor. 5. Ernst Fredrik, f. 1857 i Tønsberg. - Hytten solgte øia i 1890 til los Anton Ellefsen fra Ormøy, Nøtterøy, og skibsfører Johan Bernt Sørensen for kr. 5500. Ellefsen solgte sin part til Sørensen i 1894 for kr. 2100 og flyttet til Nes på Nøtterøy. I 1914 flyttet han til Bogen i Slagen.

Torgersøya Jacob Holbo G. nr. 160, br. nr. 1.

    Johan Bernt Sørensen, 1890-1908, skibsfører. F. 1858 på Vestre Bolæren, d. 1924 på Bogen; g. m. Anne Kristine Andersen, f. 1858 i Tønsberg, d. 1918 på Bogen. Ti barn: 1. Søren Marinius, f. 1880 på Vestre Bolæren, d. 1940 på Husvik, hvalfangstbestyrer; ektet 1905 Ingeborg Olsen, Husvik. 2. Nelly Elise, f. 1882 på Bolæren, g. m. hvalskytter Lauritz Ellefsen, bor på Husøy. 3. Annette Elise Marie, f. 1884 på Torgersøya, g. m. kjøpmann Lars Foyn, Husvik. 5. Emma, f. 1888 på Ormøy, g. m. hvalskytter Gustav Mathisen, Bogen. 6. Herman, f. 1890 på Torgersøya, hvalfangstbestyrer; g. m. Margit Hytten, bor på Bogen. 7. Jens, f. 1892, hvalskytter; g. m. Margit Jonassen, bor på Bogen. 8. Bertha Kristine, f. 1895, g. m. skibsfører Wilhelm Johansen, bor på Narverød. 9. Johan Bernt, f. 1897, d. 1928 i Sydishavet, styrmann; g. m. Ethel Hansen, bodde på Bogen. 10. Rolf Normann, f. 1902, hvalskytter, g. m. Ingrid Bjønnes, bor på Nes.
    Sørensen solgte Torgersøya i 1908 til M. Johansen Trudvang, Ole Nilsen Hesby og Chr. Nøklegaard. De solgte igjen i 1909 til
     M. Johnsen, 1909-1934, byggmester, bosatt i Tønsberg. F. 1870 i Masfjorden ved Bergen, ektet 1890 Anna Mathisen, f. 1865 i Holla, Telemark. Ti barn født i Tønsberg. - Johnsen solgte øia i 1934 til de nuværende eiere
     Jacob Holbu, 1934-, sjømann. F. 1913 på Husvik, g. m. Marie Louise Johnsen, f. 1916 på Holtan, Tjøme.
     Birger Christensen, 1934-, sjømann. F. 1908 i Stokke, g. m. Randi Sofie Christoffersen Holbu, f. 1911 på Husvik. Torgersøyas størrelse er ca. 500 mål, men intet herav er dyrket. Den benyttes i sommertiden til beite for sauer. På dia er der et fyr.

Gå til: | Toppen | Forside | Innhold | < forrige | neste >