Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie  
 Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie, bind 1, annen del: Slagen sogn
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2003. 
Gå til: | Forside | Innhold |< forrigeneste > 

 
  92. Lille Basberg.

(Tidligere kalt Søndre Basberg og Nord-søndre Basberg.)

     Skylden var 1649/50: 20 lispd. tunge, avkortet 41/2 lispd. 1 øremål tunge. 1664: 15 lispd. havremalt. 1667: Før 15 lispd. tunge, nu 1 skpd. 1 fjerding tunge. 1702: 1 skpd. 5 lpd. tunge. Tredingsgård (3/4).
     Leidang. 1624: 1 1/2 lispd. korn, 9 bm. smør, 1 1/2 skilling. 1724: 59 skilling.

Eiere.

     I 1398 eide Ramnes kirke et halvt markebol i Sønste (Lille) Basberg. 1574/77 var kirkens part 5 lispd. mel; dette lå til prestebolet. Jakob Skjeldrum (Skoger) og Lars (Laurits) Kopstad (Nykirke) eide i 1620 71/2 lispd. tunge hver. 1634/35 er Lars Kopstad blitt eier av begge disse parter, som senere går over til Ole Kopstad (1649/50). 1659/60 eier brukeren Maren (Mari) Basberg en part i Lille Basberg. 1670 er hennes part 11 lispd. mel. I 1683 eide brukeren Kristen Basberg 51/2 lispd. tunge i gården. Efter 1700 eide Ramnes prestebol 6 2/3 lispd. tunge. Dette gods blev ikke innløst, men landskylden blev avlyst i 1886. Det øvrige tilhørte de to brukere Knut Olsen og Kristen Olsens enke, som eide 9 1/6 lispd. tunge hver. Også senere bondegods.


Husdyr. Høiavling. Utsæd.


Hester
Kuer
Ungfe
Sauer
Griser
Høilass
Hvad de sådde.
1657/58:
2
6
1
9
4


1667:
2
8
3
7

40
11 t. korn. Trede 4 t.
1723:
2
8 naut

5

30
4 skj. blandkorn, 9 t. havre,
1 skj. hvete.
1835:
4
14 naut

10
1

1/2 t. hvete, 1/4 t. rug, 3 t. bygg,
14 t. havre, 1/4 t. erter,
10 t. poteter.
1865:
3
8 naut
1 1/4 t. hvete, 3/4 t. rug, 5/8 t.  bygg,
8 t. havre, 4 t. poteter.

     Andre oplysninger. 1667: Skog til smålast. Intet rydningsland som er tjenlig til innhegning. Har humlehage. 1723: Skog til gjerdefang og brenneved. Fehavn i hjemrastens sameie. Grunnlendt jordart. 1803: Føder 2 hester og 7 fekreaturer. Sår 7 tønner.  Har skog til gjerdefang og brenne, og havn. 1866: Skog til husbruk på 2 bruk.

Brukere.

     På Lille Basberg var det i 1664 og 1667: 1, 1723: 2 og i 1835: 1 selveierbruk; 1866 og 1905: 3 matrikulerte bruk.
 
     Laurits var bruker her 1593/95.
     Iden (?) nevnes i 1605.
     Kristen var bruker i 1618.
     Bård (eller Gard) har overtatt i 1620. 1624 kalles han Gårdt (eller Bårdt?).
     Maren, 1631- , var antagelig enke efter en av de foregående brukere, og brukte gården bare et par år. 1648/49 var hun eier av 23 1/2 m. smør i Horgen og bodde fremdeles på Lille Basberg.
     Oluf (Ole), 1633-1650-årene. Efter navnebruken å dømme og hans segl, som har OIK, kan han ha vært sønn av den tidligere bruker ved navn Kristen. Oluf var g. m. Maren (Mari) Knutsdatter Fekja. Han var lagrettemann 1644 og 1646. 1648/49 eide han 1/2 skpd. mel i Langemyr i Ramnes, 1 1/2 skpd. smør i Sjuerød og 1/2 pd. smør i Fekja, begge i Stokke. 1651/52 betalte han for leiermål med Helga Hansdatter 2 rdl. i bot. Oluf og Maren hadde sønnen Knut, og efter alt å dømme også Kristen. Oluf dør i 1650-årene, og enken
     Maren, ca. 1657 ca.1675, overtar bruket. En Karen Olsdatter, som bodde på Lille Basberg, hadde 2 sauer i 1657/58. Antagelig var hun mor til Maren. Ifølge L. Berg, Stokke, s. 290, het moren Kari. Maren Basberg eide 1659/60 en part i gården og en part i Fekja i Stokke. I folketellingslisten fra 1664 er opført: Enken Maren Lauritsdatter. Sønn: Knut Olssøn, 20 år. 1657 restet Maren Basberg 1 ort 12 skilling i skatt. Hun levde ennu i 1687. Fra ca. 1675 er det 2 bruk på Lille Basberg.


Bruk 1 (1/2).

     Knut Olssøn, ca. 1675-1717. Han var lagrettemann en rekke ganger i tiden 1691-1712. Han eide den del av bruket som ikke var kirkegods. For denne del hadde han i sin tid betalt 55 rdl. Knut eide også en part i Tolsrød. D. 1717. Gift: 1. Første kones navn kjenner vi ikke. 2. m. Marte Olsdatter (Olufsd.), d. 1713, 84 år. Vi kjenner fem barn (1 og 4): 1. Ole, se nedenfor. 2. Anders; bodde på Tolsrød. 3. Lars, sjømann; bodde 1734 på Ulleviksbogen. 4. Kristen, sjømann. 5. Mari, ektet 1707 Hans Olsen, Mellem Basberg. - Ved skiftet i 1713 efter Marte utgjorde formuen 87 rdl. Bruket blev noen år senere overtatt av eldste sønn
     Ole Knutsen, 1721-1733. I 1729 solgte hans brødre Anders og Lars sine parter i bruket til Ole. Var lagrettemann 1727. D. 1733, 66 år; ektet 1725 Karen Kristensdatter fra Mellem Rom, d. 1763, 72 år. En sønn: Knut, f. 1725, se nedenfor.
     Ved skiftet i 1734 efter Ole utgjorde formuen 101 rdl. Enken giftet sig igjen 1733 med
     Lars Henriksen, 1733-1763. F. 1708 på Nordre Fresje, d. 1773. Ingen barn. I 1742 brente bygningene ned. Se herom under Mellem Basberg. Bruket blev i 1763 overtatt av stedsønnen
     Knut Olsen, 1763-1772. Han innløste i 1763 stedfarens part for 40 rdl. I 1772 solgte han bruket til Hans Sørensen, Nordre Basberg, for 462 rdl. og kjøpte av ham Søndre Rakkås, som Sørensen hadde kjøpt kort tid i forveien.
     Hans Sørensen, 1772-1777. Han solgte bruket 1777. Ole Jakobsen på bruk 2 kjøpte en liten part for 67 rdl., og en lignende part kjøpte Halvor på bruk 2 for samme beløp. Den største part av bruket (1/3 av gården) blev solgt for 267 rdl. til
     Nils Anderssen, 1777-1815. F. 1755 på N.Hassum, d. 1815. Han hadde ombragt sig selv, står det i kirkeboken. Gift: 1. 1778 m. Marte Kristoffersdatter Horgen, f. 1752, d. 1788. 2. 1789 m. enken Anne Kristoffersdatter fra Skåne, Nykirke, d. 1824, 55 år. En datter i annet ekteskap: Marte, f. 1790, ektet 1807 Anders Paulsen, N. Bø, se nedenfor. I 1783 kjøpte Nils Ole Jakobsens part av bruk 2, og i 1792 kjøpte han resten av bruk 2. Derved blev han eneeier av hele gården. Efter Nils' død i 1815 solgte enken halvparten av gården og løsøret til svigersønnen Anders Paulsen for 1200 riksbankdlr. Anders bodde da på Skåne i Nykirke. - Ved skiftet 1825 efter Anne Kristoffersdatter utgjorde formuen 893 spd. Den annen halvdel av gården tilfalt da hennes dattersønner Mathias og Kristoffer, se nedenfor.
Bruk 1

Bruk 1, Edgar Henriksen. G. nr. 92, br. nr. 1.

Bruk 2 (1/2).

     Kristen Olssøn, ca. 1675-1695, snekker. Bortsett fra den part som Ramnes prestebol eide i gården, satt Kristen som selveier på bruket sitt. Han var lagrettemann i 1688 og 1693. D. ca. 1695 (skifte holdt 27/2 1695). G. m. Berte (Birte) Olsdatter, d. 1726, 100 år. Fem barn: 1. Kristoffer, se nedenfor. 2. Kari (Karen), g. m. Søren Nilssen Ringshaug, bodde på Nordre Velle. 3. Maren, g. m. Anders Nilssen Ringshaug. 4. Allis (Ahlis), g. m. Anders Torbjørnsen, bodde en tid på Mellem Basberg. 5. Eli, ektet 1707 Hans Olsen fra Stokke, bodde på Bugården, Nøtterøy. Enken opføres som bruker til 1710. Ved skiftet efter henne 1727 utgjorde formuen 51 rdl.
     Kristoffer Kristensen, 1711-1722, båtsmann, sønn av foregående. Ektet 1706 Maria Bentsdatter. Ni barn født her, deriblandt trillinger i 1717: 1. Kristoffer (tvilling), f. 1712. 3. Bent, f. 1714. 8. Paul (tvilling), f. 1718. 9. Pernille, f. 1721. Kristoffers svigermor, Pernille Andersdatter, bodde hos ham. Hun døde 1719. Han flyttet til Tønsberg, hvor han døde 1766, 103 år. Den neste bruker var
     Guttorm Tjøstelsen, som bodde her noen år fra 1723. En sønn Jens (14 år i 1723). En Hans Olsen opføres i 1723 å ha vært bruker av en part fra 1703. Hans alder var 44 år i 1723; gift. I 1729 solgte arvingene efter Kristen og Berte en part av bruket for 33 rdl. til sin slektning Kristen Anderssen Ringshaug. Han bodde senere på Tverved. S. å. blev en annen part av bruket for 16 rdl. overtatt av Kristoffer Kristensens sønn Kristoffer. Han bodde i Tønsberg. I 1742 brente bygningene ned. Se Mellem Basberg. De nevnte to eiere solgte bruket 1744 for tils. 140 rdl. til opsitteren Peder Henriksen, som hadde bodd her fra 1733.
     Peder (Per) Henriksen, 1733-1768. Bror av Lars på bruk 1. Peder lot opføre nye bygninger efter at han i 1744 var blitt eier av bruket. Han lånte da 140 rdl. av sogneprest Soelberg. F. 1704 på Nordre Fresje, d. 1768; ektet 1730 Marte Halvorsdatter fra Gannestad i Borre, d. 1773, 66 år. Åtte barn: 1. Anne, f. 1731 på Lofs Eik, ektet 1760 Ole Jakobsen, se nedenfor. 3. Karen, f. 1737, ektet 1764 Kristoffer Kristoffersen, S. Hassum. 4. Ragnhild, f. 1740. 7. Berte, f. 1748, ektet 1772 Anders Kristoffersen fra Borre. 8. Halvor, f. 1754, se nedenfor.   I 1774 blev bruket delt i to like deler. Sønnen Halvor overtok den ene del, se nedenfor.  Den annen del blev overtatt av svogeren 
     Ole Jakobsen, 1774-1783. Han var fra  Holtan i Borre. Ektet 1760 Anne Pedersdatter, f. 1731, d. 1811, se ovenfor. I 1777  kjøpte Ole en part av Hans Sørensen på bruk 1 for 67 rdl. I 1783 solgte Ole sin part av bruket (1/3 part av gården) til Nils Anderssen på bruk 1 for 150 rdl. Ole og Anne fikk overlatt jordstykket Gråten til bruk for sin levetid.
     Halvor Pedersen, 1774-1785, sjømann. Sønn av Peder Henriksen. Ektet 1777 Agnete Kristensdatter Tverved. I 1777 kjøpte han en part av bruk 1 for 67 rdl. I 1780 solgte Halvor og svogeren Ole samt Nils på bruk 1 et skogstykke av denne gård til Jon Haldorsen Lasken for 60 rdl. I 1785 solgte Halvor sin part av bruk 2 (1/3 av gården) for 320 rdl. til Kristoffer Anderssen Hassum, og flyttet til Tverved. Kristoffer solgte igjen 1790 til Lars Larssen for 295 rdl. Lars solgte igjen 1792 for 450 rdl. til farbroren Nils Anderssen på bruk 1, og flyttet til Teigen. Ifølge forening av 1800 måtte Nils betale Lars ytterligere 200 rdl. for hans part.
     Anders Paulsen, 1815-1848, svigersønn av Nils Anderssen. Han kjøpte 1815 halvparten av gården og løsøret for 1200 riksbankdlr. F. 1777 på Bakkeskaug, d. 1848 på Oseberg. Gift: 1. 1802 m. enken Mari Halvorsdatter, N. Bø, d. 1806, 48 år. 2. 1807 m. Marte Nilsdatter, f. 1790, se foran, d. 1821. 3. 1822 m. Marte Andersdatter, Store Oseberg, f. 1797, d. 1870. Ni barn (0, 3 og 6) : 1. Mathias, f. 1808 (i 1825 var han i snekkerlære i Fredikshald). 2. Kristoffer, f. 1810, se nedenfor. 4. Martine Andrea, f. 1823. 6. Anne Pernille, f. 1827. 7. Andrea, f. 1829. 8. Grete Marie, f. 1833 på Oseberg. 9. Gondelle, f. 1837. Ved samfrendeskifte i 1822 efter Marte Nilsdatter utgjorde formuen 1765 spd. Boet eide da halvparten av Lille Basberg, gården Lille Oseberg og 1/4 part av Bakkeskaug. Anders flyttet til Oseberg omlag 1830. -  I 1833 solgte sønnen Mathias den 1/4 part i gården som han i 1825 hadde arvet efter sin mormor. Faren og broren Kristoffer kjøpte halvdelen hver og betalte 800 spd. for hver del. Faren fikk den østre del av våningshuset og den nordre del av uthuset. Kristoffer fikk de andre halvdeler av bygningene. Se bruk 1 og 2.

 
 
Bruk 1.

      Kristoffer Anderssen, 1825-1855. Han hadde tjent i 5 år (1830-35) som «postkarl», og slapp derved fri militærtjenesten. D. 1855; ektet 1832 Elisabet Knutsdatter Røren, f. 1805, d. 1895. Fem barn: 1. Marte Sofie, f. 1833, ektet 1858 Kristen Larssen, N. Ilebrekke. 3. Andreas, f. 1838, se nedenfor. 4. Anders, f. 1842, d. 1863. 5. Morten, f. 1850, se nedenfor. I 1825 arvet han 1/4 part av gården, i 1833 kjøpte han 1/8 part og i 1849 kjøpte han halvparten av bruk 2 for 650 spd. Han blev derved eier av 5/8 av gården. I 1870 overdrog enken bruket og noe løsøre til sønnen Andreas for 1600 spd. og ophold.      
     Andreas Kristoffersen, 1870-1882. D. ug. 1882. Bruket blev derefter overtatt av broren
     Morten Kristoffersen, 1882-1910. D. ug. 1910. I 1886 blev det holdt en mindelig utskiftning av noe av innmarken til dette bruk og bruk 2 samt bruk 2 på Nordre Basberg. - I 1910 blev bruket solgt til
     Morten Døsserød, 1910-42. F. 1888 på Døsserød, d. ug. 1942.
     I 1943 blev bruket solgt til
     Edgar Henriksen, 1943-. Han flyttet hit fra Haug på Tjøme, hvor han hadde vært forpakter. F. 1912 i Kristiania, g. m. Randi Jegstad fra Hafslund ved Sarpsborg, f. 1908 på Haver i Frogn. Barn: 1. Sverre. 2. Lise. 3. Gunnar.
      Bruket utgjør ca. 125 mål dyrket mark og 185 mål skog. Uthusbygningen er ca. 100 år gammel. En rønning i skogen kalles Håvet.


Bruk 2.

     Anders Paulsen døde 1848, og i 1849 blev bruket solgt ved auksjon for 1300 spd. til enken og sønnen Kristoffer, som kjøpte halvparten hver. Kristoffer fikk da den annen halvdel av våningshuset, mens halvdelen av uthuset blev delt. I 1859 solgte Marte det meste av bruket til Hans Kristoffersen for 1300 spd. Resten av bruket, en liten part av utmarken (bruksnr. 2), blev i 1871 solgt til Jakob Olaus Jakobsen Ringshaug for 100 spd.
     Hans Kristoffersen, 1859-1899, sjømann. Han lånte 500 spd. da han kjøpte bruket. F. 1834 på Haug-Basberg, d. 1899;  ektet 1859 Barbra Halvorsdatter, Sandekilen, f. 1833. Ingen barn. I 1869 kjøpte Hans resten av bruk 4 på Mellem Basberg (bruksnr. 1 og 8) for 350 spd. I 1886 kjøpte han en part av bruk 2 på Nordre Basberg (bruksnr. 8) for kr. 1000. Disse parter hører fremdeles til dette bruk. I 1886 blev det holdt en mindelig utskiftning av noe av innmarken til dette bruk og bruk 1 samt bruk 2 på Nordre Basberg. I 1902 blev eiendommen solgt til
     Olaf Hartvig Hanssen Aass, 1902-1925. Sønn av Hans O. Aas på Nordre Basberg. Olaf Aass eide i tiden 1883-1904 bruk 4 på Nordre Basberg. F. 1866 i Tønsberg, d. 1943 på Kjelle, ektet 1902 Karoline Kristiansen Røren, f. 1868. Tre barn: 1. Harald Kristian, f. 1903, g. m. Martha Olafsen Roberg. 3. Otto Konrad, f. 1908, formann på Hesby Bruk, bor på Sem; g. m. Evelyn Pedersen fra Drammen. I 1899 hadde Aass kjøpt en part av Nordre Bø (bruksnr. 13, Jevnaker) for kr. 1231. Denne part hører fremdeles til dette bruk. I 1925 solgte Aass eiendommen til Isak Foss (fra Botne), bygde en villa på Kjelle og flyttet dit. Foss solgte igjen 1928 til Sigurd I. Solberg. Han solgte 1933 til nuværende eier
     Richard Mikkelsen, 1933-. I tiden 1928-1931 eide han et bruk på Nordre Rørås. Han hadde vært hvalfanger i mange år før han i 1933 overtok dette bruk. F. 1896 på Søndre Basberg, g. m. Alvilde Marie Linnom, Røren, f. 1898 på Råel. To barn: Rakel og Odd Richard.
     Eiendommen utgjør ca. 115 mål dyrket mark og 45 mål skog. Teignavn 1849: Setua. I skogen lå Steinrønningen. 1886: Sandgateløkka og Setuløkka.


Bruk 3

Bruk 2. Richard Mikkelsen. G. nr. 92, br. nr. 3.
 

 

Gå til: | Toppen | Forside | Innhold | < forrige | neste >