Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
 Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie , bind 1, annen del: Slagen sogn .
 Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2003
.

Gå til: | Forside |

INNHOLD: 

Første binds andre del. 
Slagen hovedsogn.
Slagen sogn. Bygdenavnet.
 

Gård nr.
72. Gullerød                                    
73. Lestestad                         
74. Skibrekk                           
75. Høyføtt         
76. Langerød   
77. Nordre Rakkås      
78. Stuverød          
79. Søndre Rakkås   
80. Bruserød        
81. Prestegården (Lørte)
82. Lofs-Eik          
83. Mellem Eik     
84. Søndre Eik        
85. Søndre Velle        
86. Nordre Velle       
87. Unneberg           
88. Søndre Basberg       
89. Haug Basberg  
90. Nordre Basberg      
91. Mellem Basberg      
92. Lille Basberg    
93. Søndre Ilebrekke      
94. Nordre Ilebrekke      
95. Søndre Hassum         
96. Nordre Hassum  
97. Horgen        
98. Søndre Bø       
99. Nordre Bø        
100. Klokkeråsen       
101. Søndre Roberg    
102. Østre Roberg       
103. Lille Roberg     
104. Vestre Roberg     
105. Lille Oseberg      
106. Store Oseberg 
        Vollen   
107. Li       
108. Søndre Rom      
109. Mellem Rom (østre)
110. Kroks Rom  
111. Østre Rom med Skogs-Rom og Innlaget  
112. Kaltvet 
113. Mellem Rom (vestre) med Rakkås        
114. Vestre Rom   
115. Nordvestre Rom  
116. Bollerød       
117. Spettås med Undeli      
118. Høkli          
119. Store Stang         
120. Nordre Teigen 
121. Lille Stang       
122. Hallingrød     
123. Nordre Rørås,   Saltkopp   


 

Gård. nr.     
124. Mellem Rørås      
125. Søndre Rørås   
126. Brattås       
127. Adamsrød         
128. Stusrød    Langebrekke  
129. Bøenga, Strandenga   
130. Åsen         
131. Bakkeskaug        
132. Nordre Karlsvik          
133. Søndre Karlsvik        
134. Bolsrød                
135. Korterød
         Øde-Tverved      
136. Tverved       
137. Skallevoll       
138. Østre Brekke      
139. Ringshaug           
140. Valløy               
         Tolsrød med Langvall
         Ullevik
         Nordre Ullevik
         Søndre Ullevik              
141. Mellem Ullevik
142. Ulleviksrønningen
143.  Lasken             
144.  Bekkekjønnmyra 
145.  Åsmundrød         
146.  Gauterød       
147.  Røren        
148.  Sande   
149.  Olsrød    
150.  Narverød 
151.  Presterød        
152.  Rød            
153. Øvre Råel          
154. Nedre Råel   
155. Teigen           
156. Nordre Nes       
157. Søndre Nes     
158. Husvik       
159. Husøy           
160. Torgersøya    
161. Oseberg Ødegården   
162. Jersøy           

Slektsbilleder (ut fra side i boka):
1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219
                                        
Navneskikk                                                 
Bumerker            
Forkortelser                                                 

Disse vedleggene er ikke tatt med i den elektroniske utgaven:
Trykkfeil og rettelser           
Supplerende oplysninger                                    
Navnregister