Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  / Sveinung aa Astri

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

Sveinung aa Astri: om visa og forfatteren Hans Hanson

Sveinung aa Astri er den mest kjente visa med tilknyttning til Vestfold jeg har funnet utgitt som skillingstrykk. Visa som i dag er bedre kjent under navnet Astrid mi Astrid er skrevet av Hans Hanson. Han er sammen med Hans Allum kjent som en av de første bygdemålsdikterne i Norge. Hans Hanson ble født 28/9 1777 og tilbrakte sine første leveår i Larvik. Som ung gikk han bl.a. på skole i Bristol, med da han ikke fikk studere videre tok han i mange år kontorarbeid bl.a. i Skien. Hans Hanson arbeidet også mange år som privatlærer, noe han likte svært godt. Om denne visa sier Hans Hanson at den er en omdiktning av Horats oder til Lydia (Horats III-9), og at den ble skrevet i 1808.
Hans Hanson døde 30/4 1837 i Langesund etter et allsidig forfatterskap.
Melodien som blir brukt på denne visa i dag ble nedtegnet av L.M.Lindemann på en av hans reiser før 1853.
Skillingstrykket har jeg funnet i Nasjonalbibliotekets samling av skillingsviser på mikrofilm 8203/19.

For videre lesning:
Didrik Arup Seip. Bygdemålsvisene av Hans Hanson. Vestfoldminne. Annet bind. 1927 - 1931 utgitt av Vestfold historielag s.477 - 483.

Halvorsen, J. B. Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880 . - Kra. : Aschehoug

Schneider, J.A. Bygdemaalsdigteren Hans Hanson : gammel bygdemaalsdigtning av navngivne forfattere I / av J.A. Schneider. - Kristiania : Samlaget , 1909 - 76 s. -

 


Skillingsviser / innhold   / Sveinung aa Astri toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster