Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  / Samlaget i Tønsberg

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

Om brennevinsdebatten i Tønsberg

Debatt om alkoholpolitikk er ikke noe nytt. For den moderne arbeiderklassen som vokste opp mot slutten av 1800-tallet i Tønsberg og andre steder, var kampen mot fattigdommen koplet til kampen mot alkoholen. Også uavhengig av totalavholdspropagandaen var det mange i opinionen som reagerte mot den sterke fylla.

Siden 1873 hadde Tønsberg hatt et Samlag som var et forsøk på å avskaffe de private skjenkerettighetene og innskrenke "drikkeondet". Særlig effektivt var det vel ikke siden Samlaget ikke bare hadde flere filialer, men også holdt åpent fra tidlig morgen til sein kveld. Fra 1894 ble åpningstiden begrenset til 9-17. Omtrent samtidig ble småsalget i desiliter og drammer stoppet opp og de to gjenværende filialene ble nedlagt, i følge Oscar Albert Johnsen i "Tønsbergs Historie".

Samlaget var offentlig eid og utdelte hvert år betydelige midler til opparbeidelse av gater og veier, til kulturelle og sosiale formål.

I 1895 ble det arrangert en folkeavstemning som førte til at samlaget ble nedstemt til fordel for forbud av salg av brennevin. Da gikk en del fremtredende menn i byen sammen om å danne et "Ølsamlag" som skjenket øl og vin. Det falt bort etter en ny folkeavstemning i 29. nov. 1900 - da man sa ja til Samlag på nytt. Det er denne folkeavstemninga som omtales i visa.

Kjøpmann Anders Larsen ble formann i det nye Samlaget som åpnet sine lokaler 29. jan. 1901 i det gamle lokalet i den gamle borgerskolegården i Storgata ( senere ble det Vinmonopol i denne gården). Gården ble pusset opp med helt moderne speilglassvinduer.

Det nye Samlaget gjenopptok salget av brennevin i drammer - det nye var at det måtte nytes stående!

I 1911 fratok Bystyret kjøpmennene deres rett til å selge øl - denne retten ble overført til samlaget.
Ved ny folkeavstemning i 1913 ble Samlaget på nytt nedstemt. Det ble imidlertid strid om denne avstemninga, fordi den var kunngjort med for kort tidsfrist. I 1919 seiret forbudstilhengerne på nytt ved en folkeavstemning, og i 1921 ble det landsomfattende brennevinsforbudet satt i kraft. Hetvinsforbudet ble opphevet uten folkeavstemning i 1923, brennevinsforbudet først etter ny folkeavstemning i 1926. Dea var det imidlertid det nye statlige vinmonopolet som overtok salget av vin og brennevin.

 

Kilde: Oscar Albert Johnsen: Tønsbergs Historie, bind 3,2.

Se også hva Tønsbergs Blad skrev i 1900 og 1901.

 


Skillingsviser / innhold   / Samlaget i Tønsberg toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster