Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

En ny og frydelig
(ikke som i gamle Dage - sørgelig)

Vise
om den gangen, som atte
Samlaget i Tønsberg

blev opstemt igjen.

"Kometen"s Forlag. Eftertryk forbydes


Lydfiler Lyd:
Her kan du høre melodien Midi-fil
[Åpne i eget vindu]
  Faksimiler Faksimiler:
Tittelside (161 kB)
Side 2 (115 kB)
Side 3 (151 kB)
Side 4 (204 kB)

  Noter Noter:
Gif-fil (63 kB)

Les om brennevinsdebatten i Tønsberg
Les hva Tønsbergs Blad skrev i 1900 og 1901.

Skillingsviser nr 8/2001


Mel: Singdudeliodei.

Den Gangen, vi mistet vort Samlag, ja, ja -
Da følte vi Sorgen, hvor værst den kan dra -
Vi sukked, da Udsigten syntes os lei:
Hvad er nu det her for Singdudelidei!

Og Følgen den viste sig temmelig snart -
I Omegnens Brændevinshandel kom Fart!
Fra Horten og Sandefjord - Jernbanevei -
Vi fik os en Masse Singdudelidei.

De havde sit Samlag, men vi bare "Ladd" -
Det vil sige - hyss, hyss! - men jeg er lige glad -
Jeg tror, her i Stilhed kan ytres med mig:
Her fandtes nok altid - Singdudelidei!

Men nu har vi da faat vort Samlag igjen,
Men vær nu forsigtig, og drik ei, min Ven -
Jeg mener formeget! Far varlig ivei -
For ellers det let blir - Singdudelidei.

At "Brandy" er bedre end "Ladd", det er klart
Og Kampen, der førtes, vil gavne os snart:
"Kommunen" vil styrkes - den Sagen er grei -
Og "Parken" forskjønnes - Singdudelidei.

Avisene skrev baade for og imod -
Og En af en anden ei bøive sig lod -
Ja Kvindfolk som Mandfolk de fik sig Staahei
Med al denne hersens Singdudelidei.

P. Svendsen, han talte saa godt det gik an,
Han sagde, at Samlag ei gavner vort Land;
Osmunrød - Dahl var paa samme Galei:
"Sid hjemme"! han sagde - Singdudelidei.

Men saa kom de vægtigste Trumfer i Bord,
Thi Christiansen, Borchgervink sagde sit Ord,
Og Publikum hørte med Hodet paa Snei
Andægtig paa Talens - Singdudelidei.

To Hundre og syvti var Stemmernes Tal,
Som Udslaget gjorde til "Nei"ernes Fald.
Slig storartet "Spænding" har Tønsberg vel ei
Oplevet som denne Singdudelidei.

Og Gaarden den gamle, som Ølsjap blot var -
Med Vin og Sigarer, som herlige var -
Nu blir den vel fiffet op fort i en Fei,-
Fet koster det samme - Singdudelidei!

Blant Kjærringer høres der Leven og Hyl -
Der hvines og skriges saa skarpt som et Syl, -
" Aa nei da - aa nei da - jeg stemte jo "Nei"
Til dettane Svine- Singdudelidei.

Men Bonden og Sjømanden tænker som saa:
Naa - godt at en Dram vi igjen kan os faa!
Paa dette og hele den anden Staahei
Vi tar os en ærlig Singdudelidei!

Som vor Poltimesters Mening vi fik,
At rolig han selv til Afstemningen gik -
Men misbrug den ikke og fylder jer ei!
Poltiet ei liker - Singdudelidei.

Til lykke med Dagen, og Brændevin skjænk!
Men ikke formeget - som sagt - det betængt!
Nu har vi da atter 5 Aar uden "Nei"
Vor gamle og gode Singdudelidei!.

 

Trykt i Tønsbergs Aktietrykkeri.

 


Skillingsviser / innhold    toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster